Krevní skupina rozhoduje o nákaze koronavirem? Nové vědecké studie ukazují, kdo je náchylnější

Wuchanský koronavirus má na svědomí epidemii, která propukla v prosinci 2019 Číně. První člověk nakažený koronavirem zemřel 9. ledna 2020. Základními symptomy jsou horečka, kašel a dušnost a následky onemocnění mohou být i smrtící.
Zdroj: Centers for Disease Control and Preventions Public Health Image Library Public Domain
Wuchanský koronavirus má na svědomí epidemii, která propukla v prosinci 2019 Číně. První člověk nakažený koronavirem zemřel 9. ledna 2020. Základními symptomy jsou horečka, kašel a dušnost a následky onemocnění mohou být i smrtící. Ve světě však číhají i další, mnohem nebezpečnější viry...Marburg virus patří mezi velká rizika současnosti, stále je aktivní především v Angole a Ugandě (mortalita dosahuje 87 procent). Virus byl objeven v roce 1967 v Německu, konkrétně v Marburgu. Od opic dovezených na pokusy z Ugandy se tu nakazilo 25 laboratorních pracovníků, dalších 6 lidí včetně lékařů a patologa se nakazilo od nemocných lidí. Sedm osob zemřelo.Ebola je virové onemocnění známé také jako krvácivá horečka. Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz pro lidstvo. Virus ebola se poprvé objevil v roce 1976, dosud největší epidemie eboly propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní Africe.Virus dengue způsobuje stejnojmennou horečku, kterou provází obrovské bolesti a pacient neuvěřitelně trpí. Mimo jiné má pocity zlámaných končetin. První zmínky o nemoci, kterou přenášejí komáři, pocházejí z roku 1779, po druhé světové válce se stala celosvětovým problémem a dnes je běžná ve více než 110 zemích světa. + 6 fotek+ 7 fotek

Ač by se mohlo zdát, že koronavirus je už skoro všude, a proto si moc nevybírá, nové studie ukazují, že opak je pravdou. Podle nich jsou totiž k nákaze virem náchylnější lidé určité krevní skupiny. Těm ostatním se sice úplně nevyhýbá, ale mnohdy u nich probíhá mírněji. Co tedy vědci zjistili?

Tereza Endrštová
Tereza Endrštová22. 03. 2020 09:00

Vědci a lékaři z Čongnamské nemocnice při Wu-chanské univerzitě zkoumali krevní skupiny místních nakažených koronavirem. Jednotlivé skupiny pak porovnávali i s jejich rozložením v tamní populaci. V oblasti Wu-chanu bylo nakažených několik desítek tisíc, studii vědci aplikovali na dva tisíce z nich. Po porovnání krevních skupin pacientů došli k překvapivým výsledkům. První pozorování totiž ukázalo, že lidé s krevní skupinou A jsou ohroženější než ostatní.

Krevní skupina A je nejnáchylnější

Krevní skupina A, kterou má v populaci 32 procent lidí, je podle nových zjištění nejen náchylnější k nákaze virem, ale má tendenci i k vážnějšímu průběhu nemoci. Naopak jedinci s krevní skupinou 0, kterou má v populaci 34 procent obyvatel (ve Wu-chanu 32 procent) jsou podle nových výsledků v nepatrné výhodě a měli by být vůči viru odolnější. I přes tyto údaje bylo složení infikovaných pacientů přesně opačné. Zatímco pouze 25 % nakažených mělo krevní skupinu O, krevní skupinu A mělo až 41 % nemocných.

Překvapující výsledky

Výsledky zaskočili i vědce: „Lidé se skupinou A by potřebovali částečně posílit osobní ochranu, aby se zmenšila možnost nákazy,“ apelovali na ochranu ohroženější skupiny vědci. Výzkumníci mimo to vyslovili i názor, že by tito náchylnější jedinci měli být více sledováni. V případě potřeby je také nutné, aby získali silnější léčbu.

Zjištění je třeba ověřit, je ale důležité k nim přihlížet

Samozřejmě všechny výsledky jsou zatím předběžné a je potřeba je více prověřit. Nicméně i tak by měli všichni zdravotníci a lékaři při zavádění všech ochranných i léčebných opatření brát u pacientů v potaz také jejich krevní skupinu. Vědci se navíc ve své studii vůbec nezmiňují o žádné z dalších krevních skupin.

NA NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ VIRY SVĚTA SE PODÍVEJTE DO GALERIE:

Nenáviděná Pavlínka z MasterChefa: Odkryla svou pravou tvář i plány utéct do Norska

Nenáviděná Pavlínka z MasterChefa: Odkryla svou pravou tvář i plány utéct do Norska

Související články

Další články