Praha v pravěku: Ojedinělá expozice vás seznámí se životem pravěkých obyvatel pražského území

11. května 2019
archiv
archiv

Zajímá vás, jak to na území Prahy vypadalo před stovkami let? Stálá expozice Muzea hlavního města Prahy, která rozhodně stojí za zhlédnutí, vám nabízí odpovědi na otázky, kdy přišli a jak vypadali, kde a jak bydleli, čím se živili, jak hospodařili, jak se oblékali a zdobili, jak mysleli a pohřbívali pravěcí obyvatelé pražského území.

Expozice je věnovaná archeologii Prahy od pravěku do doby příchodu Slovanů v raném středověku. Úvodní části přinášejí informace o počátcích archeologického bádání v Praze i některých významných postavách pražské archeologie a o vývoji osídlení pražské kotliny od paleolitu po raný středověk.

Další oddíly jsou tematicky zaměřené na hlavní oblasti lidské každodennosti, vždy průřezově po celé sledované období. Prostřednictvím originálních nálezů, obrazových materiálů, modelů a rekonstrukcí dokumentují proměny způsobů bydlení, obživy a hospodaření i postupy výroby nejrůznějších předmětů – nádob, nástrojů a zbraní. Stranou nezůstává ani oděv, úpravy zevnějšku i šperky a další ozdoby.

Obsahem poslední části této expozice jsou způsoby pohřbívání jako projev duchovních představ dávných obyvatel dnešní Prahy.

Zavří­t reklamu