Poslední český král Karel I.: Ve svých spisech předpověděl budoucnost. Zemřel, protože šetřil za lékaře

Poslední český král Karel I.: Ve svých spisech předpověděl budoucnost. Zemřel, protože šetřil za lékaře
Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain
Karel se svými rodiči a bratrem.
Jako jeden z mála monarchů se osobně angažoval v bojích první světové války. Na prvním místě však byl vždy mír.
Jeho svatby se Zitou Bourbonsko-Parmskou se zúčastnil i sám císař. 
Karel se svým nejstarším synem, korunním princem Otou.
+ 2 fotky+ 3 fotky

Poslední český král Karel I. vládl pouhé dva roky. Přestože v tom byl nevinně, snažil se zastavit hrůzy první světové války. Mírová jednání však vždy selhala. Po rozpadu Rakouska-Uherska zvolil život v exilu. A to s sebou přineslo nemalé finanční problémy.

Kamil Šivák
Kamil Šivák19. 11. 2020 16:00

Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko-Lotrinský se narodil 17. srpna 1887 v Dolních Rakousích. Byl posledním rakouským císařem, českým králem, uherským apoštolským králem a moravským markrabětem. Za svůj příkladný život a snahy o mír byl v roce 2004 blahoslaven Janem Pavlem II.

Přísná výchova

Karlovo dětství se neslo v duchu samá práce a žádná zábava. Kromě zbožné matky se výchovy budoucího krále ujali i domácí učitelé. Ti mu poskytli dostatečné znalosti na to, aby mohl nastoupit na prestižní Skotské gymnázium ve Vídni. Tam se zaměřil na studium přírodovědných oborů. Po dvouletém vojenském výcviku a hodnosti nadporučíka začal studovat na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.

Aby nedocházelo k rozepřím, vzdělávali ho čeští i němečtí profesoři. Studium zakončil právnickými zkouškami. Po vraždě Františka Ferdinanda v Sarajevu se stal následníkem trůnu. Přesto byl vyloučen z veškerých porad, které vedly k rozpoutání první světové války. Jako jeden z mála vladařů se však nezdráhal osobně zapojit do bojů. Jak řekl jeho syn Otto Habsburský, snažil se to změnit alespoň tímto způsobem.

Exil

Na vyhlášení války se nepodílel, ba naopak, chtěl, aby co nejdříve skončila. Paradoxně jej však dohnala k tomu, aby před jejími následky uprchl do exilu. Karel nejprve vzdoroval, ale v březnu roku 1919 nakonec podlehl různým tlakům a uchýlil se do Švýcarska, které jeho rodině nabídlo azyl. Ale ani tam se nevzdal svých politických ambicí.

Poté, co se pokusil dvakrát převzít moc v Maďarsku, jej politici přesunuli na ostrov Madeira. Bylo to místo, odkud nemohl narušovat nové pořádky v Evropě. Také to bylo daleko od veškerého politického dění. Spíše partyzánské podmínky monarchovi nijak nesvědčily. Nejprve pobývali v hotelu, kde jim však byly ukradeny veškeré šperky. Tím přišli o většinu majetku.

Jen díky sympatiím jednoho bankéře se mohli přestěhovat do panského domu, který jim byl dán do užívání zcela zdarma. Tam se však Karel nachladil a dostal zápal plic. Aby ušetřil již tak mizerné finance, odmítl lékařské ošetření. Nakonec byl povolán až po dvanácti dnech. To se ale už nedalo nic dělat. Poslední český král zemřel v pouhých 34 letech. Na pohřeb mu přišlo 30 000 lidí.

Prorocké spisy

Poslední dva roky svého života strávil Karel I. sepisováním vizí budoucího politického vývoje v Evropě a nutno říci, že byl až mrazivě přesný. Načrtl rozmach Německé říše i roztržky mezi nově vzniklými státy, které budou vehnány do područí Němců, což povede k politické i ekonomické nestabilitě celého kontinentu. Jak už nyní víme, nemýlil se.

Zdroje informací:

Wikipedia.cz: Karel I.

Nejhorší rande Haliny Pawlowské: Praskly na ní legíny před očima ctitele, za jiným lezla domů po lešení

Nejhorší rande Haliny Pawlowské: Praskly na ní legíny před očima ctitele, za jiným lezla domů po lešení

Související články

Další články