Pravidla fungujícího vztahu podle psychologů? Nesnažte se mít za každou cenu navrch a projevujte respekt

Vztah
Zdroj: Unsplush.com
Neexistuje jeden univerzální recept na šťastný dlouhodobý vztah nebo spokojené manželství. Přesto se dají najít rysy, které každý vztah dříve nebo později odsoudí k záhubě. Jedním z nich je situace, kdy partneři neřeší problémy společně.Dobrý úmysl nestačí. V praxi právě řešení problémů nezřídka prohlubuje propast mezi partnery. Často vyústí až v hádky a emoční zranění. Jak tomu předejít?Je potřeba vložit do diskuze vstřícnost a mít na paměti, že cílem je najít kompromis.Ať debatu spustí kdokoliv, ke smírnému řešení je třeba převzít část odpovědnosti za problém. Osobní komunikace musí mít smířlivý tón. + 1 fotka+ 2 fotky

Harmonický vztah je vztah vyvážený. Svým dílem přispívají oba partneři. Každý do partnerství vkládá něco ze sebe a kvůli společnému fungování se musí něčeho vzdát. Pevné vztahy jsou založeny na kompromisu, vstřícnosti z obou stran. Nemohou fungovat na principech nadřazenosti a podřazenosti, ale na respektu a úctě jednoho k druhému.

Radka Křivánková
Radka Křivánková22. 04. 2020 10:00

Americký psycholog John Gottman provedl se svým týmem studii, aby odhalil aspekty fungujícího vztahu, resp. fungujícího manželství. Na základě toho také publikoval Sedm principů spokojeného manželství. Jeden z nich zní: Přijímejte vliv partnera.

Přijímejte vliv partnera

Stereotyp, kdy je hlavou rodiny muž, odpovídá realitě asi stejně tak, jako když vlčí smečku řídí alfasamec. I přes zakořeněné představy o alfasamcích je vlčí smečka postavena na principu respektu ke každému jedinci a jeho schopnostem. Každý do smečky přispívá tím, co je v jeho silách. Podobné by to mělo být ve funkčních skupinách lidí nebo párech. John Gottman také ve své studii potvrdil, že úspěch lidí žijících v páru je založený na ochotě podělit se o moc.

Gottman sledoval hned 130 novomanželských párů. Jeho závěrem je, že pokud není muž ochotný dělit se o moc se ženou, manželství se s nejvyšší pravděpodobností rozpadne. Moc by však pochopitelně neměla být ani v rukou ženy. I žena musí přijímat manžela s respektem a úctou. To neznamená, že nedochází ke konfliktům a hádkám. Se vstřícností a otevřeností vůči názorům a pocitům partnera se však i konfliktní situace dají zvládnout.

Emočně inteligentní partner

V terminologii Daniela Golemana jde o emoční inteligenci. Emočně inteligentní partner si svého protějšku váží a úctu dává najevo. Emoční inteligence je schopnost vnímat potřeby a emoce jiných, ale také zvládat své vlastní emoce. Je to umění přizpůsobit své jednání aktuální situaci.

Lidé s vysokou emoční inteligencí dokážou reagovat s nadhledem i ve vypjatých situacích. Umí sami sebe zklidnit při rozčílení a ovládat se tak, aby svým projevem nikoho nezraňovali. Zpravidla také neutíkají ze vztahu při prvních problémech, ale naopak hledají možnosti řešení.

Jak efektivně řešit problémy ve vztahu? ODPOVĚĎ NAJDETE VE FOTOGALERII:

Literatura:

  • Gottman, John: Sedm principů spokojeného manželství: Praktický průvodce fungováním dlouhodobých vztahů. Brno, Jan Melvil Publishing, 2015.
  • Goleman, Daniel: Emoční inteligence. Praha: Grada, 2011.

Zpověď bývalé trans ženy Daniela Blacka: Operace lituji, psychické nemoci se tranzicí nevyřeší

Zpověď bývalé trans ženy Daniela Blacka: Operace lituji, psychické nemoci se tranzicí nevyřeší

Související články

Další články