Senioři v době koronaviru: Izolace vyvolává deprese, nejednejte s nimi jako s nesvéprávnými, říká psychiatr Cimický

Senioři v době koronaviru: Izolace vyvolává deprese, nejednejte s nimi jako s nesvéprávnými, říká psychiatr Cimický
Zdroj: Archiv Jana Cimického
Wuchanský koronavirus má na svědomí epidemii, která propukla v prosinci 2019 Číně. První člověk nakažený koronavirem zemřel 9. ledna 2020. Základními symptomy jsou horečka, kašel a dušnost a následky onemocnění mohou být i smrtící. Ve světě však číhají i další, mnohem nebezpečnější viry...Marburg virus patří mezi velká rizika současnosti, stále je aktivní především v Angole a Ugandě (mortalita dosahuje 87 procent). Virus byl objeven v roce 1967 v Německu, konkrétně v Marburgu. Od opic dovezených na pokusy z Ugandy se tu nakazilo 25 laboratorních pracovníků, dalších 6 lidí včetně lékařů a patologa se nakazilo od nemocných lidí. Sedm osob zemřelo.Ebola je virové onemocnění známé také jako krvácivá horečka. Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz pro lidstvo. Virus ebola se poprvé objevil v roce 1976, dosud největší epidemie eboly propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní Africe.Virus dengue způsobuje stejnojmennou horečku, kterou provází obrovské bolesti a pacient neuvěřitelně trpí. Mimo jiné má pocity zlámaných končetin. První zmínky o nemoci, kterou přenášejí komáři, pocházejí z roku 1779, po druhé světové válce se stala celosvětovým problémem a dnes je běžná ve více než 110 zemích světa. + 6 fotek+ 7 fotek

V době pandemie koronaviru jsou nejohroženější skupinou senioři. Podle nařízení by v současné době raději vůbec neměli vycházet. Přestože se již objevuje mnoho dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomoci s dovozem jídla i léků, někteří senioři dále vychází a chodí nakupovat sami. O tom, jak je šetrně a bez urážky přimět, aby se v těchto nelehkých chvílích vyhýbali nebezpečí nákazy, ale i o otázce dopadů karantény na jejich psychiku jsme si povídali s psychiatrem MUDr. Janem Cimickým, CSc.

Tereza Endrštová
Tereza Endrštová20. 03. 2020 09:00

„Podstatou vzájemných vztahů na určité úrovni je verbální komunikace. Zde však hraje významnou roli i ochota komunikovat. Jedinci, který takovou komunikaci odmítá, můžete jen těžko pomáhat! Existuje velká většina seniorů, kteří zažili i velmi těžké životní epizody, někteří i válku a všelijaké strádání. Ti mají svou korektivní zkušenost, kterou si postupně vytvořili. A valná část z nich je přístupná rozumným informacím a řídí se jimi. Nejvhodnější způsob, jak přesvědčovat, je uvážlivá a argumentačně vybavená rozmluva. Myslím, že tímto způsobem je možné dosáhnout efektu. Rozhodně však ne nadřazeným a ponižujícím, sebevědomým a očividně podceňujícím nadhledem, kterým netrpělivý informátor dává najevo, že je senior podle něj dementní hlupák a nemá tedy smysl s ním ztrácet čas a něco mu vysvětlovat,“ radí jak šetrně komunikovat se seniory psychiatr Jan Cimický.

Pocit izolace u seniorů vyvolává depresivní i úzkostné stavy

Nucená izolace je rozhodně tíživá. Senior má obvykle jen omezený okruh osob, s nimiž může udržovat kontakt. Často jsou to mimo vlastní rodinu jeho vrstevníci a v době karantény žijí i oni ve stejných karcerálních podmínkách. Pocit osamělosti je vtíravý a vyvolává depresivní i úzkostné stavy, vzájemně se tak potencuje prožitek prázdnoty. Senioři mají i omezený rozsah možné aktivity, obvykle se hůře pohybují, mají potíže se zrakem či sluchem. To omezuje možnosti zabavení se a náplně času. Může to vést i k apatii a snížení vitální aktivity, která byla do té doby přiměřená a postačující,“ vysvětluje úskalí nařízené karantény psychiatr Cimický.

Co pomůže nepropadat panice a zároveň se zabavit?

„Pokud je omezena možnost vycházet a třeba se projít v příjemném prostředí přírody anebo po městě, nezbývá mnoho možností. Nejpřirozenější je v této době poslech rozhlasu, kde by byl klidný program bez hysterických projevů a komentářů, nestrašil by a neděsil, naopak by bylo dobré, kdyby nabízel pořady, které by seniorskou generaci zaujaly. Prostě takový pořad typu ‚Jak běžel čas‘ a podobné, kde se evokují zážitky. Programy většiny rádií jsou ale dnes koncipovány ‚dynamicky‘ především pro mladé posluchače a seniorům nevyhovují. Ideální by byla nabídka ‚pro pamětníky‘, která by jim umožňovala zavzpomínat. To by byl nejspolehlivější způsob, jak je odvrátit od pocitů chmury a osamělosti,“ doporučuje Cimický.

Důležité je seniorům kromě potřebného nabídnout i komunikaci

„Nabízel bych nejen pomoc, řekněme, v oblasti materiálního zajištění, tedy zajištění potřebných potravin a dalšího životně důležitého zboží, ale neméně důležité je nabídnout trpělivou osobní komunikaci, lidskou přítomnost, popovídání bez ohledu na čas. I taková krátká návštěva, kdy má senior možnost ventilovat svoje vzpomínky, ale i potíže a potřeby, má očistný a terapeutický význam,“ apeluje na dobrovolníky a blízké seniorů psychiatr.

Telefon či skype sice osobní návštěvu nenahradí, ale poskytne jistotu „lidského hlasu“

„Je třeba zachovávat kontakt, jsou dnes možnosti telefonu, někde i skypu. Blízcí seniorů by tomu měli věnovat každý den nějaký čas. Nenahradí to sice osobní návštěvu, ale je to určitá jistota „lidského hlasu“, jak o tom psal básník Cocteau. Je to hlas, který může pohladit i povzbudit a dává naději, že se všechno podaří překlenout a bude zase dobře!“ zdůrazňuje potřebu komunikace doktor Cimický.

Se seniory by se nemělo jednat jako s nesvéprávnými a neschopnými

„Rozhodně by se nemělo se seniory jednat jako s nesvéprávnými a neschopnými. Řada z nich je i do vysokého věku soběstačná. Zde je však třeba využít argumenty i osobní vliv, aby převládlo přesvědčení, že je nutné ‚chovat se moudře‘ a jak si nastalá situace vyžaduje. Problém je v tom, že zatímco tvrdohlavému dítěti je možné něco nařídit a využít argument z přesily, u tvrdohlavého seniora to neplatí. K přesvědčování je často třeba využít všechny možnosti, které nabízí křehká diplomacie…“ varuje před nesprávným chováním ke starším lidem psychiatr.

Doma se starší lidé mohou vracet ke svým koníčkům

„Starší lidé se během zákazu vycházení mohou vracet ke svým koníčkům, pokusit se třeba psát „paměti“ a vzpomínky, poslouchat desky s hudbou, kterou mají rádi. Zde by velice pomohlo, aby média jako televize a rozhlas zařadila v tomto směru i pořady, které by byly především pro seniory. Jistě by to bylo stejně potřebné jako pořady pro děti,“ zakončuje MUDr. Jan Cimický, CSc.

Ideální šatník pro ženy 50+ obsahuje devět základních kousků: Nezapomínejte na výrazný doplněk, radí stylistka

Ideální šatník pro ženy 50+ obsahuje devět základních kousků: Nezapomínejte na výrazný doplněk, radí stylistka

Související články

Další články