Fit a krásnáTestováníSoutěže

Jak mluvit s dětmi o pandemii koronaviru: Říkejte jim pravdu, není ale třeba zabíhat do detailů, radí psychiatr Cimický

Jak mluvit s dětmi o pandemii koronaviru: Říkejte jim pravdu, není ale třeba zabíhat do detailů, radí psychiatr Cimický
Zdroj: Archiv Jana Cimického
+ 6 fotek+ 7 fotek
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Spolu se zrušením volného pohybu a školní docházky vyvstává mnoho nových úkolů a otázek pro rodiče. Jednou z nich je i to, jak co nejlépe a šetrně vysvětlit dětem celou situaci kolem pandemie koronaviru. Ty navíc často zajímá také důvod, proč nemohou chodit do školy. Jak tedy šetrně pracovat s dětmi, abyste v nich zbytečně nevyvolávali jen strach a paniku? Na to jsme se zeptali uznávaného psychiatra MUDr. Jana Cimického, CSc.

Tereza Endrštová 24. března 2020

Dětem již před vstupem do prvního ročníku školy lze provádět test mentální zralosti, který stanoví, zda je dítě dostatečně schopné a připravené ke školnímu vyučování, zda chápe a je schopné pracovat se základními jednoduchými údaji. Z tohoto faktu vyplývá, že úroveň chápání je u dětí různá a nelze ji paušalizovat. Tedy i v tomto případě je třeba zvolit podle konkrétní úrovně dítěte přístupnou a srozumitelně podanou informaci, která bude dítěti jasná a bude schopno ji zařadit do registru svých poznatků. Informace, že se jedná o nemoc, která je způsobena neviditelným mikroorganismem, by neměla děti strašit, ale její nebezpečnost je třeba srovnat s něčím pro dítě pochopitelným a již zažitým. Navíc dítě teprve cca od 5 let výše si začíná uvědomovat fenomén smrti, takže informaci je tomu třeba přizpůsobit,“ říká psychiatr MUDr. Jan Cimický, CSc.

Není třeba zabíhat do detailů, podávaná informace by ale měla být pravdivá

Děti vnímají daleko obtížněji přechod z prázdnin do školního roku, takže přerušení výuky a stabilního řádu do rekreační pauzy přirozeně vítají. V každém případě je správné ani tuto informaci nezveličovat, nenavozovat dětem úzkost před neznámým tajemnem, ale na vlastním příkladu jim předložit, o co se jedná, a přizpůsobovat to jejich úrovni chápání. Není třeba zabíhat do detailů, avšak informace musí být odpovídající a pravdivá,“ radí psychiatr, jak dětem vysvětlit mimořádnou situaci.

Ke správné hygieně mají být děti vedeny už odmalička, ne až během epidemie

Předpokládám, že hygienické návyky nebudou děti zvládat teprve v okamžiku epidemie, ale že ve standardních rodinách jsou k těmto návykům vedeny již odmalička. V současné době jsou navíc zásadně důležité jak ochrana úst a nosu při pobytu ve venkovním prostředí, tak pravidelné mytí rukou,“ zdůrazňuje důležitost hygienických návyků MUDr. Jan Cimický, CSc.

Senioři v době koronaviru: Izolace vyvolává deprese, nejednejte s nimi jako s nesvéprávnými, říká psychiatr Cimický
Mohlo by Vás zajímat:

Senioři v době koronaviru: Izolace vyvolává deprese, nejednejte s nimi jako s nesvéprávnými, říká psychiatr Cimický

Veďte potomky příkladem, aby dodržovali potřebná opatření

Zcela zásadní je nápodoba učení příkladem. Rodiče, kteří sami nedodržují požadavky, zlehčují je a bagatelizují, rozhodně nepřesvědčí dítě, aby se chovalo rozumněji než oni. Důležitý moment je opakování nejzákladnějších pravidel, a to je především hygiena, mytí rukou a užívání hygienických pomůcek,“ doporučuje učit děti nápodobou psychiatr Cimický.

Děti je třeba připravit na to, že budou muset dohnat školní osnovy

Zkušenost říká, že dítě nevydrží v usilovné pozornosti při získávání nových informací déle než 20 minut (a to i ve škole, kde je nová látka podávána učitelem, který má praxi, může zpomalit či přeskočit, případně vrátit se k některému detailu). Má-li se dítě připravovat samo a bez přítomnosti autority, velmi rychle sklouzne na jinou kolej, která bude příjemnější a zábavnější. Jako optimální se mi jeví spíše zachování určitého rytmu a stereotypu, například opakování již zažité látky, aby se udržela v paměti a bylo na ní možné po skončení mimořádného volna snadno navázat. Je třeba děti připravit na to, že po návratu do školy bude větší a intenzivnější tlak, aby se splnily nároky školních osnov. Za potřebné pokládám i vytvoření určitých pravidel náplně dne, které by rodiče měli kontrolovat a vyžadovat, protože je velice snadné psychicky i fyzicky ‚zlenivět‘,“ vysvětluje MUDr. Cimický.

Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?
Mohlo by Vás zajímat:

Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?

Zábava prostřednictvím internetu přináší i různé nástrahy. Dítěti umožněte sledování oblíbených filmů či seriálů

Generace dnešních dětí je v mnohém velmi odlišná od generace naší, která měla k dispozici především četbu, případně rozhlasové pořady. Vidím jako určité nebezpečí široce rozvětvenou možnost zábavy prostřednictvím internetu, což je lákavé, a navíc komunikace na internetu přináší i mnohá úskalí a nástrahy. Rodiče by měli vědět, s kým si jejich dvanáctileté dítě koresponduje a kdo to vlastně je. Nemůžeme zakrývat, že zde hrozí nebezpečí predátorů, kteří mohou zneužívat anonymitu takové komunikace. Existují samozřejmě i možnosti jakéhosi předvýběru pořadů, filmů či videí podle apriorního zájmu dítěte. Je dobré mu takové poznatky umožnit,“ apeluje na rodiče Cimický.

Základním předpokladem je důslednost rodičů

Rodičovská důslednost je základním předpokladem pro vytvoření osobnostních limitů u dětí. Jestliže je od dítěte vyžadována pouze poslušnost a slepé plnění úkolů, bývá to spíše kontraproduktivní a vede to k opozici. Mnohem úspěšnější, a pravda i náročnější, je způsob vytvoření jisté kamarádské komplicity, kterou dítě bude vnímat i jako zábavnou hru. Důslednost v učení nespočívá ve slepém dodržování denních úkolů, ale ve srozumitelném ověřování výsledků. Nelze paušálně stanovit, jaké časové období je třeba věnovat učení, platí však, že zhruba po třičtvrtěhodinové výuce jakéhokoli typu je třeba poskytnout zhruba patnáctiminutovou osvěžující pauzu,“ zakončuje uznávaný český psychiatr.

JAKÉ DALŠÍ VIRY VE SVĚTĚ EXISTUJÍ? NA TO SE PODÍVEJTE DO GALERIE:

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články