Slovní zásoba předškoláčků: Jak ji rozvíjet a na co si dát rozhodně pozor?

Ve škole jsou děti jiné než doma.
Zdroj: Pixabay.com

Rozvoj slovní zásoby je nedílnou součástí života každého jedince. Dítěti se s osvojováním řeči rozvíjí mnoho životně důležitých schopností, jako je například paměť, myšlení a vnímání. Na co se jako rodič zaměřit? A co rozhodně nedělat?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková01. 03. 2020 14:00

Vývoj řeči u dětí neprobíhá jako samostatný proces, ale je ovlivněn řadou faktorů. Tento vývoj by měl být u zdravého dítěte dokončen v šesti až sedmi letech života. Prvním hlasovým projevem je již novorozenecký křik.

Podle Prof. MUDr. PhDr. Miloše Sováka, DrSc., rozlišujeme čtyři fáze vlastního vývoje řeči: emocionálně–volní, asociačně-reprodukční stádium, stadium logických pojmů a intelektualizace řeči. Tyto fáze na sebe navazují, ale opět je nemůžeme přesně časově oddělit. Ke každému dítěti musíme přistupovat individuálně.

Vývoj řeči od 3. roku života

Okolo 3. roku života následuje stádium logických pojmů. Slova pomocí abstrakce a zevšedňování dostávají konkrétní obsah. Dítě se zcela vžije do vymyšleného děje a podle své fantazie ho často převádí i do reality. Toto období se označuje jako období pohádek a fantazie. Představivost se ale rozvíjí i na základě prožitých skutečností. To, co dítě samo slyšelo a vidělo. Na přelomu 3. až 4. roku dítěte až do dospělosti, je stadium intelektualizace řeči. Dítě vyjadřuje své myšlenky zpravidla obsahově i formálně s dostatečnou přesností. Nastává, pro rodiče velice známý, typ otázek: „Proč? Kdy?“

Slovní zásoba budoucích školáků

Vývoj řeči dítěte neprobíhá u všech stejně rychle. U některých dětí může být řeč kolem 3. roku věku již po formální stránce „dokončená“, jiné naopak zahajují školní docházku s výslovnostní vadou. Slovní zásoba předškolního dítěte se pohybuje v rozmezí od 2 500 slov - 3 000 slov, závisí to však na rozšiřování oblasti zájmů. Předškolní dítě už většinou slušně kreslí, zpívá i popř. odříká básničku.

U předškolních dětí se rozvíjí regulační funkce řeči. Dítě chápe roli komunikačního partnera i fakt, že může složitější situace usměrňovat slovy. Problematické mohou být jen hlásky „L“, „R“ a „Ř“. V tomto případě je vhodné zahájit nápravu výslovnosti formou hry, ale pod odborným vedením. Po pátém roce věku je už potřeba zahájit odbornou systematickou logopedickou péči.

Jak rozvíjet slovní zásobu?

V předškolním období je důležité rozvíjet osvojování nových slov a jejich aktivní používání. Za tímto účelem je velmi výhodné využívat didaktický materiál, jako jsou např. situační obrázky. Dítě by mělo v této fázi ovládat správné obsahové pojmenování předmětů, jevů a činností.  TIPY: Dítě vypráví pohádky, dovypráví konec pohádky, pojmenovává pohádky, zvířátka, obrázkové kartičky. Dále podporujte osvojování nových synonym, antonym a homonym.

Nežvatlej!

Občas je nutné dítě při mluvení opravit, ale rozhodně ho nekritizujte a neopravujte před ostatními. Ponižování by mohlo mít negativní dopad. Také nezapomínejme na to, že i když si myslíme, že nás dítě neposlouchá, není to tak. Děti jsou velmi vnímavé a naši slovní zásobu rády přebírají. Je tedy nezbytné mluvit v rozvitých větách a vyhnout se neslušným slovům.

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články