Kluk nebo holka? Podle bezpohlavní výchovy se dítě rozhodne samo

Kluk nebo holka? Podle bezpohlavní výchovy se dítě rozhodne samo
Zdroj: Pixabay.com

Poslední dobou se stále častěji diskutuje o bezpohlavní výchově dětí. Někteří rodiče, zejména ti v USA, se rozhodli vychovávat své děti genderově neutrálním způsobem. Co to vlastně znamená? A čemu genderová rovnost nahrává?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková 9. února 2020

Gender je do češtiny překládán jako rod. Protože nebyl tento překlad dostačující, je gender označován jako sociální pohlaví. Jedná se o sociálně vytvořený soubor určitých zájmů, chování, vzhledu, vlastností, spojovaných s klasickým obrazem ženy či muže. Díky tomu, že se jedná o sociální obraz, může se jejich podoba v různých společnostech výrazně lišit.

Můžeš být, kým chceš

Moderní společnost většinou využívá rozlišení ke strukturování typických rozdílů chování mužů a žen. To však u genderově neutrální výchovy neplatí. Rodiče od narození své potomky vychovávají bez označení pohlaví, nazývají je ,,oni“ a čekají, až se dítě samo rozhodne, jestli je dívkou či chlapcem. Jak se má chovat muž, co má mít rád, co by ho mělo zajímat? „Správný a normální“ muž je hlavou i živitelem rodiny. Tohle myšlení bezpohlavní výchova neuznává.

Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor
Mohlo by Vás zajímat:

Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor

Identita vlastního já

Identita každého z nás je velmi výjimečná a vytváří se od momentu, kdy dítě začne vnímat svou osobu jako samostatného jedince. Výchovu k určitému pohlaví lze přesměrovat na druhé pohlaví nejpozději do dvou let. Genderová identita se nemusí navenek nijak projevovat. Dospívající chlapec či dívka se mohou chovat, vystupovat přesně podle stereotypních zájmů pro jejich pohlaví, i když se s nimi vnitřně neztotožňují. Velký vliv na to mají autority, ke kterým děti, během dospívání vzhlíží.

Odmítání diskriminace

Rodiče, kteří se rozhodli své potomky vychovávat genderově neutrálním způsobem si jsou jisti, že pokud nikdo nezná pohlaví dítěte, jejich potomci nemohou být zařazeni do genderových stereotypů. Tato výchova striktně odmítá jakoukoliv diskriminaci na základě pohlaví. Právě tento přístup nikoho neomezuje ani mu nepodsouvá, o co by se měl zajímat, jak se chovat nebo čím se v budoucnu stát.

Plány do budoucnosti

Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR se s postupujícím dospíváním část dívek vzdělávacích ambicí vzdává a začíná svůj život více orientovat na rodinu. Podle dalších výzkumů je to přímý následek toho, že v pubertě a adolescenci se dívky více než chlapci setkávají s tlakem okolí, aby přijaly tradiční ženský životní styl a charakteristiky. To především znamená, že se snaží být atraktivní pro muže, ve formálních situacích ustupují do pasivity a více se orientují na péči o druhé. Jejich zaměření na rodinu pak pochopitelně roste. Mezi chlapci takové rozdíly nepozorujeme. Právě v tom je zřejmý odlišný vliv genderových očekávání.

Sexuoložka Laura Janáčková: Žena po pětatřicítce utáhne muže hlavně na vaření, atraktivita začíná klesat

Sexuoložka Laura Janáčková: Žena po pětatřicítce utáhne muže hlavně na vaření, atraktivita začíná klesat

Další články