Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor

Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor
Zdroj: Shutterstock.com

I když se to rodičům mnohdy nezdá, dítě je už od narození přirozenou i samostatnou osobou. A časem i odrazem právě nás, rodičů. S nejlepším úmyslem a nenásilnou formou se snažíme dítěti nastavit mantinely v chování. Jak ho připravit na omezení, která jej čekají ve společnosti? Kdy přichází první vzdor? A jak se s tímto obdobím vypořádat?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková 11. 12. 2019 08:00

Dítě chce být milováno, ale zároveň se potřebuje vyvíjet a poznávat. Nezapomínejte, že na dítě máte neustálý vliv. Připravte ho tedy na to, že v životě jsou jistá omezení, která bude muset respektovat – dodržovat pravidla, pomáhat slabším atd.

Přichází první vzdor

První výrazné období vzdoru nastává u dítěte kolem třetího roku. A jaké jsou typické projevy vzdoru? „Mezi typické projevy patří negace ve smyslu ‚Já nechci‘ a nechvalně proslulé hysterické scény dítěte např. v obchodním domě,“ popisuje pro Lifee.cz psycholog Tomáš Morávek.

Každý rodič si něco podobného u svého dítěte pamatuje a každý si tím musí projít. Samozřejmě záleží i na temperamentu dítěte. Vývojoví psychologové považují období vzdoru za projev zrání, kdy dochází k vytváření vědomého osamostatňování. Vezmeme si situaci, kdy dítěti něco nejde, rodič automaticky jde a chce ukončit jeho trápení. To, že rodič dítěti do jeho pokusů vstoupí, jej vyruší a problém je na světě.

Nečekané důvody

Mnohdy se vztek objeví nečekaně. Rodiče často ani neví, co dítě vyprovokovalo. Neuvědomí si, že třeba před jídlem nedošlo ke stejnému rituálu jako jindy – třeba že dítě si samo z kuchyně neodneslo lžičku. Pro dospělého jsou to banality, ale pro dítě to mohou být zásadní věci.

Psycholog Morávek dále dodává: „Vlastně jde o určitý protest proti dosavadnímu stavu naprosté bezmoci, kdy veškerou rozhodovací pravomoc měl rodič, zejména matka.“

Rodičům se může trochu ulevit, když přijmou tyto nezvladatelné projevy zlosti jako něco normálního, co za pár měsíců většinou vymizí.

Sourozenecké vztahy

Je třeba počítat s tím, že sourozenci mají občas neshody. A právě v období vzdoru se dítě samozřejmě vymezuje i vůči svým sourozencům. Dítě se velmi rádo, i když neobratně, začíná zapojovat do společenských her. Jak tyto hry ale většinou končí?

„V tomto období jsou hry nesouvislé a nezřídka končí konfliktem o hračku. Ta pro dítě kolem tří let představuje majetek, kterého se dobrovolně nechtějí vzdát. Proto je hra v tomto období tak důležitá pro učení se sociálním interakcím a rovněž proto, že se dítě začíná učit vnímat hranice svého jednání, tedy co si může ke svému sourozenci dovolit,“ popisuje psycholog Tomáš Morávek.

Není možné, aby se rodiče chovali k oběma dětem zcela totožně, nesmíte ale zároveň vzbudit v jednom ze sourozenců pocit, že je pro vás méně důležitý.

A zde se podívejte do útrob první skutečně moderní porodnice u nás: Šimsovo sanatorium: První místo, kde ženy konečně nerodily jako zvířata.

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Související články

Další články