Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?

Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?
Zdroj: Pixabay.com
Přivést vás na svět a vychovat znamenalo skousnout mnoho bolesti...Maminky se ale budou snažit vychovat ze svých dětí co nejlepší lidi.Rodiče by měli své děti vychovávat ve slušné lidi.Každý rodič svoje dítě miluje a udělal by pro něj cokoliv na světě. Jenže velmi často se při výchově dopouští fatálních chyb, kterými svému dítěti ubližuje.+ 1 fotka+ 2 fotky

Dnes je známo, že zdravé sebevědomí dítěte tvoří až z 80 % rodiče a další členové rodiny. Povaha dítěte zde hraje skutečně jen vedlejší roli. Bohužel rodiče často stále podceňují některé zákonitosti a neuvědomují si, že důsledky jejich výchovy si děti s sebou ponesou až do dospělosti.

Petra Járková
Petra Járková 15. 11. 2019 08:00

Jak ale správně vychovat svého potomka, aby byl do života připraven a nedopustil se zbytečných přešlapů? Jan Cimický pro vás připravil několik zajímavých postřehů, které vám vše mohou usnadnit.

Povzbuzujte silné stránky

Povzbuzujte silné stránky (kreslení, pohybové sporty, fotbal, kytaru) a neupozorňujte na slabé stránky.

Zůstaňte klidní

Snažte se vždy zůstat klidní, ovládejte se, i když vás rozčiluje.

Věřte svému dítěti

Věřte ve schopnosti svého dítěte, každý den mu vyjádřete svoje city a povzbuzujte ho, zdůrazňujte úspěchy.

Dopřejte mu čas

Dopřejte mu čas, i když máte sami nabitý program, co je důležité, není délka času, co mu věnujete, ale kvalita a náplň toho, co mu předkládáte.

Stanovte pravidla

Zůstaňte klidní, přesní a pevní i důslední, když mu stanovíte pravidla, která by měl respektovat a naplňovat.

Mluvte jasně

Vyjadřujte se jasně a konkrétně (chci, abys to uklidil teď hned) místo obecných pokynů a konstatování (nikdy si neuklízíš své věci).

Volte vhodný čas

Nezačínejte hovor se svým dítětem, když na to nemáte dost času a nebo jste naštvaní a rozzlobení.

Poslouchejte ho

Poslouchejte, když vám něco povídá a nezesměšňujte jej ani si z něj nedělejte legraci, když se nedokáže dobře vyjádřit.

Povzbuzujte ho

Povzbuzujte ho konkrétně, když se chopí iniciativy, pochvala, povzbuzení, úsměv je vždycky vhodný doplněk jeho počínání.

Učte ho samostatnosti

Vyhýbejte se tomu, být stále za jeho zády. Musí se naučit samostatně dělat a spravovat svoje věci a rozhodovat a tedy i zažívat své omyly.

Uklízet se musí

Nenechte ho propadat se do nepořádku, ale nebuďte ani zaujati pro neustálé uklízení, snažte se najít střední cestu.

Dávejte rady

Dávejte jasné a srozumitelné rady a doporučení, nediskutujte s ním zbytečně dlouhé hodiny. Diskuse rozmělňuje, spíše ho povzbuzujte k jednání.

Netrestejte ho

Netrestejte ho, nezahlcujte ho výčitkami, když neposlechne.

Chvalte

Pochvalte ho okamžitě, když vás naopak poslechne.

Kontrolujte emoce

Nevyvolávejte zbytečně vzájemné spory, nesoupeřte s vašim dítětem, nic tím nezískáte a zbytečně byste s ním ztratili kontakt. Takže: kontrolujte svoje emoce!

Rozvaha je základ

Uvědomte si, že vaše dítě nezlobí schválně, není ani zlé, ani zvrhlé. Vaší prioritou musí být na prvním místě, abyste zachovali svůj klid a rozvahu.

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Související články

Další články