Rady odborníka: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?

3. května 2019
pixabay.com
pixabay.com

Dnes je známo, že zdravé sebevědomí dítěte tvoří až z 80 % rodiče a další členové rodiny. Povaha dítěte zde hraje skutečně jen vedlejší roli. Bohužel rodiče často stále podceňují některé zákonitosti a neuvědomují si, že důsledky jejich výchovy si děti s sebou ponesou až do dospělosti.

Jak ale správně vychovat svého potomka, aby byl do života připraven a nedopustil se zbytečných přešlapů? Jan Cimický pro vás připravil několik zajímavých postřehů, které vám vše mohou usnadnit.

Připravte se a obstarejte vše, co je třeba k zahájení školní docházky, hry, knížky, obrázky.

Povzbuzujte silné stránky (kreslení, pohybové sporty, fotbal, kytaru) a neupozorňujte na slabé stránky.

Snažte se vždy zůstat klidní, ovládejte se, i když vás rozčiluje.

Věřte ve schopnosti svého dítěte, každý den mu vyjádřete svoje city a povzbuzujte ho, zdůrazňujte úspěchy.

Dopřejte mu čas, i když máte sami nabitý program, co je důležité, není délka času, co mu věnujete, ale kvalita a náplň toho, co mu předkládáte.

Zůstaňte klidní, přesní a pevní i důslední, když mu stanovíte pravidla, která by měl respektovat a naplňovat.

Vyjadřujte se jasně a konkrétně (chci, abys to uklidil teď hned) místo obecných pokynů a konstatování (nikdy si neuklízíš své věci).

Nezačínejte hovor se svým dítětem, když na to nemáte dost času a nebo jste naštvaní a rozzlobení.

Poslouchejte, když vám něco povídá a nezesměšňujte jej ani si z něj nedělejte legraci, když se nedokáže dobře vyjádřit.

Povzbuzujte ho konkrétně, když se chopí iniciativy, pochvala, povzbuzení, úsměv je vždycky vhodný doplněk jeho počínání.

Vyhýbejte se tomu, být stále za jeho zády. Musí se naučit samostatně dělat a spravovat svoje věci a rozhodovat a tedy i zažívat své omyly.

Nenechte ho propadat se do nepořádku, ale nebuďte ani zaujati pro neustálé uklízení, snažte se najít střední cestu.

Dávejte jasné a srozumitelné rady a doporučení, nediskutujte s ním zbytečně dlouhé hodiny. Diskuse rozmělňuje, spíše ho povzbuzujte k jednání.

Netrestejte ho, nezahlcujte ho výčitkami, když neposlechne.

Pochvalte ho okamžitě, když vás naopak poslechne.

Nevyvolávejte zbytečně vzájemné spory, nesoupeřte s vašim dítětem, nic tím nezískáte a zbytečně byste s ním ztratili kontakt. Takže: kontrolujte svoje emoce!

Uvědomte si, že vaše dítě nezlobí schválně, není ani zlé, ani zvrhlé. Vaší prioritou musí být na prvním místě, abyste zachovali svůj klid a rozvahu.

Zavří­t reklamu