Výstražná znamení: Jak poznat, že máte doma online závisláka

Výstražná znamení: Jak poznat, že máte doma online závisláka
Zdroj: Pixabay.com

Dnešní svět je nabitý technologiemi, které usnadňují náš každodenní život. Vyhledat si potřebné informace je snadnější než kdy předtím. Ale co když tomuto virtuálnímu světu holdují hlavně děti? Kdy byste měli jako rodiče zpozornět? Jaké jsou znaky závislosti? A jaká je případná prevence?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková 28. 01. 2020 08:00

Popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha, často silná, někdy přemáhající. Technologický posun s sebou sice přinesl nové formy zábavy, hlavně pro děti, ale při nadměrném užívání mohou mít i znatelná negativa. Mezi přímé důsledky přemíry času stráveného online patří zejména narušení biologického rytmu, zanedbávání osobní hygieny a pravidelného stravování, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase.

Chce být ,,in“

Děti často touží po akčním životě a online zkušenostech a mají pocit, že právě čas strávený u počítače jim dá dostatek sociálních schopností a nevyloučí je tak z okruhu svých vrstevníků. Naopak, online aktivity mohou mít silný vliv na aktivity mimo počítač. Je to z důvodu, že vrstevníci si často přes internet dopisují a domlouvají si setkání. Kromě chatování s kamarády tráví čas i u jiných aktivit, jako jsou počítačové hry. Tím se dítě zaneprázdní a najednou nestíhá všechny naplánované činnosti.

Zabíjení nudy

Trávení času online je příjemným způsobem, jak ,,zabít“ čas. Okolní svět se zdá být nudný a dítě raději kamarádí s počítačem. Hraní her a připojování se na internet se pro dítě stávají něčím zcela automatickým. Dítě přijde ze školy, hodí tašku do kouta a zapíná počítač. Znáte to? A právě proto zde chybí zájem o aktivity uskutečňované mimo prostor počítače.

Online závislost aneb výstražná znamení

Netolismus neboli závislost na internetu je neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu, jako kompulzivní nadužívání internetu a podrážděné nebo náladové chování v důsledku nemožnosti jeho užívání. V praxi rozpoznáváme 5 základních složek této závislosti:

1. Mimořádnost

Priority se u dítěte přehodnotí a určitá aktivita (tedy sezení u počítače) se pro něj stává nejdůležitější v životě. To ovlivňuje způsob, jakým se chová, myslí a cítí.

2. Změny nálad

Nálada se dokáže změnit jako důsledek zapojení se do určité aktivity. To může být vnímáno jako vyrovnávací strategie, která má za účel zklidnění dítěte.

3. Tolerance

Hladina potřebná k dosažení uspokojení potřebuje větší a větší stimul. To znamená, že dítě, které je závislé na počítačových hrách, nad nimi tráví více času než předtím, aby dosáhlo stejné úrovně uspokojení.

4. Odvykací symptomy

Pokud je používání počítače omezeno nebo ukončeno, začnou se objevovat abstinenční příznaky.

5. Relaps

Návrat dítěte k předchozím vzorcům závislostního chování.

Podle prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D., jsou české děti nejaktivnějšími a nejnadšenějšími hráči online her v Evropě. Tráví ve virtuálním světě průměrně 25 hodin týdně (podobný čas, jaký tráví ve škole). Takto strávený čas je, podle něj, na úkor času věnovanému školní přípravě, sociálnímu a fyzickému kontaktu.

Prevence a pomoc

Právě prevence má přispět ke snížení nadměrného užívání počítače a internetu. V současné době existují programy prevence, které zprostředkovávají specialisté na tuto problematiku ve školách. Při těchto prevenčních programech, poskytují odborníci informace o závislostním chování a jeho špatném dopadu. Léčba týkající se závislostí na internetu se v obecné rovině nevymyká léčbě jiných závislostí. Přístup se liší podle jednotlivých terapeutických škol, které přihlíží ke specifičnosti dětského a adolescentního věku. Prospěšná bývá i rodinná terapie, zaměřující se na zlepšení komunikace v rodinách. Tato terapie pomáhá dítěti zvládat emoční problémy a pomáhá i rodičům ve schopnosti lépe svým dětem naslouchat a umět vyjádřit svou pozici rodiče.

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články