Jak se slaví Velikonoce ve světě aneb jiný kraj jiný mrav

2. dubna 2018 Lenka Šebestová
zdroj: pixabay
zdroj: pixabay

Velikonoce jsou křesťanským svátkem a po celém světě mají obrovský význam. Oslavují nejenom příchod jara, ale především zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Každý stát si Velikonoce připomíná a slaví jinak.

Velikonoce nejsou jen křesťanským svátkem. Jak tento svátek slavili židé a pohané?

Pohané slavili Velikonoce jako příchod jara a nového života. Věřili, že zima přináší smrt a jaro probouzí nový život. Hlavním symbolem těchto oslav se stala Morana, panenka, která byla vycpána slámou. Buď se zakopávala pod zem, pálila, nebo pouštěla po vodě. Symbolizovala smrt (zimu).

Židé velikonoční svátky pojmenovali Pesach. Neoslavovali Ježíšovo vzkříšení, ale odchod židů z Egypta, který vedl Mojžíš. Mojžíš je pro židy stejná ústřední postava, jako pro křesťany Ježíš.

Španělsko

Ve Španělsku se místo koledníků s pomlázkou ulicemi prochází lidé v dlouhých bílých špičatých kápích. Nesou si v rukou těžké řetězy a chrastí s nimi. Řetěz je symbol pokání.

Řecko

V Řeckých rodinách se každoročně koná velká vaječná bitva. Spočívá v rozbití vajíčka o svého protivníka. Zlaté naše české pomlázky.

Rusko

Rusové oslavují pravoslavné Velikonoce. Znamená to, že uvařená a pomalovaná vajíčka přinesou do kostela, kde jim farář požehná. Takto požehnaná vajíčka poté sní večer k večeři.

Francie

Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty ve francouzských kostelech oněmí zvony. Stejně jako u nás se traduje, že zvony odletěly do Říma. Liší se s námi v tom, že zpátky přinášejí sladkosti pro děti, které pak padají z nebe dolů. A děti pak vyrážejí do zahrad popadané sladkosti hledat a sbírat.

Filipíny

Na Filipínách se slaví Velikonoce opravdu drsně a krvavě. Lidé se nechávají dobrovolně přibít na kříž po vzoru Ježíše Krista. Nic není jen jako. Lidé se opravdu hřeby za ruce přibíjejí na kříž. Ti, kteří se nechávají ukřižovat, tvrdí, že činí pokání, katolická církev ale tento rituál kritizuje.

USA a ostatní anglicky mluvící země

Pořádají se velké oslavy, které jsou určeny hlavně dětem. Hlavním symbolem amerických Velikonoc se stalo hledání vajíček. Rodiče poschovávají vajíčka po domě nebo po zahradě a jejich děti je hledají.