Fit a krásnátestovánísoutěže

Nenechte si ujít svou příležitost: Máte skvělý nápad na projekt, ale potřebujete na jeho realizaci peníze?

Thumbnail # Nenechte si ujít svou příležitost: Máte skvělý nápad na projekt, ale potřebujete na jeho realizaci peníze?

Zdroj:Tesco

Společnost Tesco zahájila již 5. ročník úspěšného programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Až do 16. listopadu 2018 se do programu se svými projekty mohou přihlásit všechny neziskové a příspěvkové organizace, které se zaměřují na podporu revitalizace prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu, sociálně slabých a znevýhodněných skupin, dětí nebo nezaměstnaných, a to v 90 regionech napříč celou republikou. Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun. Finanční podporu získají i projekty, které se umístí na druhém a třetím místě. V pátém ročníku Tesco opět rozdělí přes 5 milionů korun.

Barbara Lorenzová 10. října 2018

Program společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme” je celostátní výzva pro žádosti neziskových a příspěvkových organizací, které jsou aktivní tam, kde zákazníci a zaměstnanci obchodů Tesco žijí. Poprvé byl spuštěn v roce 2016. Za celou existenci programu Tesco podpořilo 540 organizací částkou přesahující 13 milionů korun. Čtvrtého kola programu se zúčastnilo 571 organizací, z toho bylo odbornou porotou vybráno celkem 270 nejlepších projektů na obnovu místních komunit, mezi které se rozdělilo celkem 5 040 000 Kč. Stejně jako v předešlých ročnících je rozhodnutí o vítězných projektech plně v rukou zákazníků Tesco.

Chceme nadále aktivně podporovat lokální projekty, které mohou rozvíjet a měnit okolí našich obchodů k lepšímu. Proto i v pátém kole programu zachováme finanční podporu všech projektů na druhém i třetím místě,“ doplňuje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores ČR.

Všechny přihlášené projekty budou hodnoceny porotou složenou ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověří nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity.

Thumbnail # 8 nejhorších míst, na která můžete schovávat peníze
Mohlo by Vás zajímat:

8 nejhorších míst, na která můžete schovávat peníze

Podporu jednotlivců a organizací, které mají zájem ovlivňovat pozitivně komunitu, ve které žijí, pomáhat potřebným a projevovat solidaritu sobě navzájem, vnímáme jako důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot naší společnosti. Na finanční podporu nedosáhnou vždy všechny přihlášené projekty, ale i tak má výzva pro organizace smysl. Rozhlédnou se kolem sebe a uvědomí si, co je potřeba změnit,“ uvádí Jana Vožechová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Poté budou z 90 regionů vybrány tři projekty, které postoupí do finálního hlasování, kde o vítězích rozhodnou zákazníci prodejen Tesco. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 000 Kč na realizaci. Projekty, které se umístí na druhém místě, získají 16 000 korun, projekty na třetích místech pak 10 000 korun. Na všech obchodech budou po dobu hlasování umístěny hlasovací zařízení s popisem všech tří nominovaných projektů na daném obchodě.

Od 21. ledna do 17. února 2019 získají zákazníci za každý nákup hlasovací žeton, kterým pak mohou podpořit vybraný projekt neziskové organizace v jejich okolí. Obchodní řetězec pak vyhlásí vítěze v týdnu od 6. března.

Více informací a postup jak se do programu přihlásit, najdete na https://pomahame.itesco.cz/.

Další články

Zavří­t reklamu