Tichá empatie: Zaměstnanci v Amazonu se učí znakový jazyk, aby porozuměli svým spolupracovníkům se sluchovými obtížemi

Tichá empatie: Zaměstnanci v Amazonu se učí znakový jazyk, aby porozuměli svým spolupracovníkům se sluchovými obtížemi
Zdroj: Amazon

V distribučním centru Amazonu pracuje po boku tří tisíc zaměstnanců speciální tým šesti desítek pracovníků se sluchovým postižením. Ti mají na starosti balení zásilek pro zákazníky. Komunikační bariéry mezi slyšícími a neslyšícími zaměstnanci pomáhá odstranit například tlumočník, který do distribučního centra pravidelně dochází, nebo aplikace Tichá linka, která slouží k online tlumočení. Někteří zaměstnanci se však rozhodli základy znakování naučit, aby si se spolupracovníky mohli popovídat.

Speciální projekt
Speciální projekt09. 06. 2023 10:10

Jednou ze zaměstnankyň Amazonu, která přišla o sluch ve čtyřech letech, je Jana Horáková. Ve společnosti působí od roku 2016. Pracovat zde se podle svých slov rozhodla zejména díky dobré dopravní dostupnosti. Amazon totiž nabízí svým zaměstnancům autobusové svozy až do místa pracoviště. Třiapadesátiletá Jana se s kolegy dorozumívá hlavně pomocí znakového jazyka a odezírání z úst. „Díky tomu, že jsme označeni speciálními vestami, ostatní vědí, jak se mnou komunikovat. To mi práci usnadňuje,” uvádí Jana, která ve volném čase ráda vaří, nejraději pak pro svoje vnoučata.  

Amazon

Najít a udržet si dobré zaměstnání je pro mnohé neslyšící nelehkým úkolem. Isa Bajramaj si však musel poradit také s jazykovou bariérou. Před sedmi lety se do Česka přestěhoval z rodného Kosova, kde sice navštěvoval školu pro neslyšící a naučil se dorozumívat pomocí znakového jazyka, ale i znakové jazyky jsou po celém světě různé. „Něco z českého znakového jazyka jsem se naučil ještě před příjezdem do Česka. Zpočátku jsem se zde dorozumíval kombinací obou jazyků, ale velmi rychle jsem si ten nový osvojil,“ vzpomíná Isa. Přesto se nějakou dobu potýkal s problémem najít si vhodné zaměstnání, než se dozvěděl právě o týmu neslyšících zaměstnanců v Amazonu. „Dokážu si představit, že v Česku zůstanu napořád. Už jsem tu sedm let a cítím se spokojeně. Mám dobrou práci a mohu finančně pomáhat rodině. To je nejdůležitější,“ uzavírá.

Amazon

Vášnivý cestovatel Michal Vojnar, který během svého života doposud navštívil přes padesát různých zemí, pracuje v Amazonu šestým rokem. „Chvíli mi trvalo, než jsem si osvojil vše potřebné a zorientoval se v pracovním prostředí. Pro neslyšící lidi jsou tu však dobré pracovní podmínky,“ říká Michal. „Skutečně velkou výhodou pro mě je to, že jsem v kolektivu i s ostatními neslyšícími kolegy a je tu legrace,“ dodává. Pro usnadnění komunikace se slyšícími kromě tlumočníka rád využívá také psaní na papír nebo odezírání z úst. „Ve svém předchozím zaměstnání jsem možnost využívat tlumočníka neměl, považuji to skutečně za užitečný benefit,“ vysvětluje.

Amazon

Anton Rozbickij je členem týmu neslyšících zaměstnanců pátým rokem. „Jsem velmi rád, že zde mohu pracovat. Máme tu skvělý tým lidí,“ vypráví. Do Amazonu nastoupil i se svou ženou. Jejich cesta sem vedla přes neziskovou organizaci Tichý svět, kde se o nabídce dozvěděli. Jedním z důvodů, proč se pro práci rozhodli, byla krátká doba dojíždění. „Práci zde jsem již několika přátelům doporučil a někteří z nich zde skutečně začali pracovat,“ vypráví Anton. „Byl bych rád, kdyby více lidí umělo znakový jazyk, ale i psaní funguje pro komunikaci dobře,“ říká nadšený milovník volejbalu a bowlingu.  

Amazon

KURZ ZNAKOVÁNÍ VE FIRMĚ VZNIKL NA PODNĚT SLYŠÍCÍCH

S komunikací ve firmě pomáhá tlumočník, který do firmy pravidelně dochází. Neslyšícím zaměstnancům je k dispozici pro vyřízení veškerých záležitostí, u kterých by mohli narazit na komunikační bariéry. S tlumočením také běžně vypomáhají nedoslýchaví kolegové. „Každý manažer, který pracuje s neslyšícími, má možnost nominovat pomocníka z řad nedoslýchavých, který pomáhá s tlumočením a za tuto pomoc dostává na měsíční bázi zvláštní odměnu,“ vysvětluje Pavlína Krátká, pracovnice v oblasti lidských zdrojů společnosti.  

Někteří zaměstnanci však chtějí mít komunikaci ve vlastních rukou a rozhodli se proto absolvovat kurz znakování. Eliška Kulhová pracuje na personálním oddělení a je tak v neustálém kontaktu se zaměstnanci. S narůstajícím počtem neslyšících a nedoslýchavých zaměstnanců si uvědomila potřebu přiblížit se jim. Rozhodla se proto přihlásit se na kurzy znakového jazyka a během krátkého časového období udělala velké pokroky. „Přišlo mi líto, že nedokážu zaměstnancům se sluchovým postižením kvůli jazykové bariéře plnohodnotně pomoci. Máme sice k dispozici tlumočníka, ale chtěla jsem být v tomto ohledu více samostatná,“ popisuje. 

Znakovat se učí na kurzech organizace Tichý svět, jejímž cílem je přispívat k začlenění osob se sluchovým postižením do běžné společnosti. „Nyní jsem schopná si s neslyšícími a nedoslýchavými kolegy popovídat a domluvit se s nimi na základních pracovních věcech. Řešili jsme společně třeba navýšení mezd, svozovou dopravu nebo pracovní neschopnost,“ uvádí Eliška a dodává: „Nejsem v tom určitě bezchybná, ale důležité je, že si rozumíme. Je to pro mě velice pozitivní zážitek.“

Nejen u neslyšících zaměstnanců se její iniciativa setkala s velkým úspěchem. Svou aktivitou inspirovala i své okolí a nyní se již někteří další zaměstnanci na kurz znakování dobrovolně přihlásili. Také Eliščina kolegyně Kateřina Pavlíková se rozhodla naučit se základy znakového jazyka. „Začala jsem po vzoru své kolegyně. Je fajn se alespoň v základních věcech s neslyšícími zaměstnanci dorozumět,“ uvádí.

Amazon na vylepšování pracovního prostředí pro neslyšící dlouhodobě spolupracuje s organizací Tichý svět. Před šesti lety společnost podpořila technický vývoj a následně zavedla do svého distribučního centra službu Tichá linka, která kdykoliv pomůže s komunikací. „Tichou linku je možné použít na jakémkoliv elektronickém přístroji s webkamerou a propojit se tak s tlumočníkem online. Aplikace umožňuje také přepis mluveného slova do psané podoby,“ vysvětluje Romana Bicanová z organizace Tichý svět.

Amazon

Zpověď bývalé trans ženy Daniela Blacka: Operace lituji, psychické nemoci se tranzicí nevyřeší

Zpověď bývalé trans ženy Daniela Blacka: Operace lituji, psychické nemoci se tranzicí nevyřeší

Související články

Další články