Fit a krásnátestovánísoutěže

Profesor psychologie sepsal zásady dobrého rodičovství. Řídí se jimi miliony rodičů

Zdroj:Unsplash.com

+ 1 fotka+ 2 fotka
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Každý rodič chce své dítě vychovávat co nejlépe, jenže nikdo přesně neví, co to znamená. Pomoc rodičům nabízí profesor psychologie na Temple University ve Philadelphii Laurence Steinberg. Ve své knize Deset základních principů dobrého rodičovství předkládá klíčové body, které rodičům pomohou zvládat jejich nelehkou úlohu. Zásady jsou přitom tak jednoduché, že si je může osvojit bez výjimky snad každý rodič.

Radka Křivánková 10. června 2020

Steinberg vyzdvihuje lásku k dítěti, které není nikdy dost. Rodiče by se neměli ostýchat projevovat dítěti své city, ale současně by ho neměli rozmazlovat…

Lásky není nikdy dost

Potíž s dětmi nastává ve chvíli, kdy rodič lásku nahrazuje materiálními věcmi. Když dítě dostává místo lásky hračky, není to pro jeho vývoj dle Steinberga dobré.

Příklady táhnou

Všechny teorie výchovy a snahy rodičů o výchovu mají jenom dílčí efekt. Dítě se od rodičů učí především tím, že přebírá jejich vzorce chování, ty pozitivní i negativní. Rodiče jsou pro děti především modelem, který napodobují. Mnohem důležitější než to, co rodiče říkají, je to, co dělají. Pokud jsou jejich slova a konání v rozporu, dítě zažívá vnitřní zmatek.

Thumbnail # Co musí umět chůva královských dětí? Má bojový výcvik a řídí auto jako James Bond
Mohlo by Vás zajímat:

Co musí umět chůva královských dětí? Má bojový výcvik a řídí auto jako James Bond

Za jeden provaz

Rodič je pro dítě inspirací a vzorem, vzhlíží k němu a neobejde se bez jeho pozornosti. Vycítí, když se mu rodič plně nevěnuje. Úlohou rodiče není jen uspokojit fyzické potřeby dítěte, ale také ty emocionální. Ačkoli je to náročné, rodič by se měl zapojit do aktivit dítěte, skutečně se zajímat o to, co právě dělá a nejlépe to dělat alespoň někdy s ním.

Časy se mění

Každé dítě je jiné, ke každému je třeba přistupovat jako k jedinečné osobnosti. Co platí na jedno dítě, neplatí na druhé. Také je nutné přizpůsobovat výchovu věku a vývoji dítěte. Rodič musí být flexibilní a reagovat na to, jak dítě roste a vyvíjí se.

Jednou z klíčových zásad je rovněž respekt k dítěti, jeho osobnosti, jeho potřebám a schopnostem. S respektem souvisí i vysvětlování svých rozhodnutí a relevantní odpovědi na otázky dítěte.

Thumbnail # Nová studie zjistila, proč malé děti v noci pláčou. Snaží se tak zabránit příchodu mladšího sourozence
Mohlo by Vás zajímat:

Nová studie zjistila, proč malé děti v noci pláčou. Snaží se tak zabránit příchodu mladšího sourozence

Bez pravidel to nejde

Fyzické tresty a hněv dle Steinberga naopak do výchovy nepatří. Avšak je důležité stanovit pravidla a důsledně dbát na jejich dodržování. To jsou další zásady dobré výchovy. Dítě si s adekvátními pravidly a nastavením hranic postupně osvojí sebedisciplínu.

Samostatnost jako alfa a omega výchovy

Dobrá výchova by měla směřovat k samostatnosti, která dítě připraví na budoucí život a také mu dodá potřebnou dávku sebedůvěry. Sebedůvěru a sebevědomí dítěte rodič buduje i přes uznání, vyjadřování obdivu a relevantní pochvaly.

Chcete být dobrým rodičem? PODÍVEJTE SE, JAK NA TO:

Literatura: Steinberg, Laurence: The Ten Basic Principles of Good Parenting. New York: Simon & Schuster, 2005.

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články

Zavří­t reklamu