Role matky a otce v rodině: Ani jeden by neměl stát v pozadí

Role matky a otce v rodině: Ani jeden by neměl stát v pozadí
Zdroj: Freepik.com

Tradiční rodiny se v posledních letech významně mění. Ve spoustě životů dětí hrají převažující roli ženy. Mužský vzor tak poněkud pokulhává někde daleko v pozadí. To se pak promítá do osobností dětí. I mužský prvek je přitom ve výchově velmi důležitý.

Lucie Cermanová
Lucie Cermanová 04. 02. 2021 13:00

Představa ženy, která zvládne vše a muže nepotřebuje, je tak trochu zavádějící. Moderní role otce a matky by přitom měly být vyvážené. Které faktory mají vliv na rozvoj osobnosti dítěte?

Otcem už od těhotenství

Je ideální, když se otec zapojí nejpozději po porodu. Ostatně i chvíle v těhotenství, jako sledování pohybů dítěte, přítomnost na kontrolách a řada dalších drobností, mohou přispět k budoucímu vztahu. Po porodu může otec pomoci třeba při různém vyřizování a přípravách na příchod zbytku rodiny domů. Jeho vliv nezačíná, až když si otec může se svým potomkem jít kopat s míčem nebo zahrát stolní hru.

Zábavná fáze naopak začíná už od miminka. Potom, co matka dítě nakojí, si otec může s miminkem povídat, třeba ho i nosit na těle a posilovat tak vzájemný vztah. Když je pak více potomků, mohou se v péči o jednotlivé děti střídat. Matka krmí miminko, táta si hraje se starším. Když dokrmí, může se věnovat staršímu, zatímco partner půjde uspávat a podobně.

Mužský a ženský faktor

Čím jsou děti starší, tím více je přítomnost otce vnímána jako vzor. Svým jednáním ukazuje určitý vzorec chování, který pak děti napodobují. Jeho styl je jiný než to, co vidí u matky. Spolu s ní pak otec vytváří hodnoty, kterými se děti řídí. Rodiče tak mají na jejich vývoj obrovský vliv. Nejedná se přitom jen o chlapce, pro něž je mužský vzor naprosto zásadní pro další směřování.

Vidět mužský vzor potřebují nejen chlapci, ale i děvčata. Ta mohou díky otcově přítomnosti a jeho sledování lépe pochopit druhé pohlaví. Pokud není muž reálně v životě dětí, těžko porozumí jeho významné roli v životě a rodině.

Rozdílné pohledy na svět

Příliš ochranitelská role matky pak vede v dospělosti k nejistotě dětí. Ukázalo se, že tyto děti pak mnohem hůře navazují vztahy. A neznamená to, že by pociťovaly špatné dětství.

Role otce může být nejen hravá, ale také především o již zmíněných hodnotách. Ukazuje, co je důležité, stojí za pozornost, prozkoumání. Učí je nejen riskovat, ale i za rozhodnutí nést následky. Z jednání rodičů je i patrný postoj vůči různým situacím a běhu světa. Je potřeba, aby se dítě učilo vnímat oba póly. Všechno toto chování, které dítě odpozoruje, formuje jeho osobnost.

Dítě už od počátku vše vnímá, vstřebává a přirozeně se vytvářejí vzorce pro budoucí život. Důležité jsou nejen pozitivní, ale i negativní situace, jako je třeba řešení konfliktů. Potomek, který vyrůstal v úplné rodině, bude zvyklý na diskuze a řešení problémů rodičů. Budoucí případné potíže pak pro něj nebudou představovat něco nevídaného.

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články