Více jak polovina Čechů pozoruje zhoršení vztahů mezi lidmi: Krizi rozjela pandemie i válka na Ukrajině

Více jak polovina Čechů pozoruje zhoršení vztahů mezi lidmi: Krizi rozjela pandemie i válka na Ukrajině
Zdroj: Freepik
Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Poslední roky s mezilidskými vztahy pěkně zamávaly a je nyní důležité na nich zapracovat. Průzkum projektu Živá komunita s Opavií ukázal, že více než 61 % Čechů cítí pokles kvality všech mezilidských vztahů. Zaměřit bychom se dle výsledků měli na ty sousedské, které mohou vést ke zkvalitnění našeho života.

Kristina Vodičková
Kristina Vodičková 13. září 2022

Dle průzkumu je patrné, že téměř pro tři čtvrtiny dotázaných se stávají komunitou ti, které pojí stejná aktivita či společný zájem, kterým může být právě společná úprava veřejného místa k setkávání, uspořádání sousedského grilování nebo třeba stavba altánu. Fakt, že společné aktivity dlouhodobě zlepšují sousedské vztahy, zpětně potvrzují i sami účastníci našich programů, ” uvádí Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via.

Na základě výzkumu je zřetelné, že na aktuální situaci zhoršených mezilidských vztahů měla vliv jak pandemie koronaviru, tak i aktuální válka na Ukrajině. Co se týče válečného konfliktu, tak 45 % dotázaných uvedlo, že došlo ke zhoršení mezilidských vztahů, a jen 19 % uvedlo opak.

Patrik (42): Noví sousedé nám udělali ze života peklo. Jejich šestiletý syn nám škodí a jim je to jedno
Mohlo by Vás zajímat:

Patrik (42): Noví sousedé nám udělali ze života peklo. Jejich šestiletý syn nám škodí a jim je to jedno

O narušené mezilidské vztahy, které jsou vždy významným znakem krizového období, je nutné nyní dbát se zvýšenou péčí a dodat lidem potřebné zázemí a podporu pro jejich další rozvoj. 

Většina z těch, kteří vnímají pokles kvality vzájemných vztahů, se zároveň domnívá, že roste význam budování různých typů společenství, která se pro oslabené mezilidské vazby můžou nyní stát alespoň částečným zdrojem opory. Nadace Via za podpory předních českých filantropů z řad individuálních i firemních dárců každoročně podpoří stovky projektů, ve kterých se lidé setkávají, zlepšují své sousedské vztahy a společně pečují o místo, kde žijí.

V turbulentních časech mají zásadní společenskou roli aktivní lidé a spolky, které v Nadaci Via díky našim dárcům dlouhodobě podporujeme. Ve stovkách obcí a měst díky nim vznikají místa, o která lidé pečují, kde sousedé spolupracují, rozvíjí sousedské vztahy a budují vzájemnou důvěru. Za rok 2021 jsme jen v rámci projektu Živá komunita s Opavií zrealizovali 13 projektů a letos nás ještě 15 čeká. V rámci dalších podobných projektů se přitom jednalo více než o čtyři stovky projektů,” říká Hana Morávková, PR a marketingová manažerka Nadace Via.

Krásná zralá žena
Mohlo by Vás zajímat:

Veronika (48): Manžel neustále něco opravuje sousedům. Doma ale na práci ani nesáhne

Pro utvoření celkového obrázku průzkum dále zjišťoval také faktory, které Češi považují za klíčové pro vznik místní komunity. Mimo společné zájmy, které uvedlo 78 % dotázaných, jsou to rovněž dobré vztahy se sousedy, jež v budování komunity považuje za nejvýznamnější 36 % respondentů. 

Klíčovým bodem v pěstování kvalitních vztahů se sousedy je pro Čechy:

  • vzájemná ohleduplnost, avšak s respektem k soukromí sousedů (59 %)
  • vzájemná sousedská výpomoc (32 %)
  • společná péče o okolí (27 %)
  • pravidelná sousedská setkávání (25 %)
Danka (43): Manžel se spřátelil s mladým sousedem a začal flámovat. Vůbec se mi to nelíbí
Mohlo by Vás zajímat:

Danka (43): Manžel se spřátelil s mladým sousedem a začal flámovat. Vůbec se mi to nelíbí

Sousedské vztahy jsou vždy důležitou součástí kvality života. Jak ukázal průzkum, tak vzájemný respekt, ohleduplnost a příležitostná sousedská výpomoc stojí na prvních příčkách ideálních sousedských vztahů. Právě proto dbáme na uskutečnění takových projektů, které dokážou sblížit sousedy, ať už při společné práci, tak i díky projektům, které jsou k tomu určeny,” dodává Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via.

O průzkumu
Průzkum probíhal ve dnech 15. – 22. 8. 2022 za účasti 1050 respondentů ve věku 18 – 65 let. Byl realizován on-line formou pomocí nástroje Instant Research nezávislé výzkumné agentury Ipsos.

Bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová o rakovině prsu: Partner mě opustil, nechtěl být s nemocnou ženou

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články