Vzkaz psychologů rodičům: Nechte děti, ať si hrají. Je to prospěšné i pro jejich dospělý život

Úlohou rodiče není jen uspokojit fyzické potřeby dítěte, ale také ty emocionální. Ačkoli je to náročné, rodič by se měl zapojit do aktivit dítěte. Současně by měl dbát na samostatnost dítěte, respektovat jeho osobnost a přizpůsobovat výchovu věku a vývoji dítěte.
Zdroj: Unsplash.com
Dělat to nejlepší pro dítě znamená dělat to nejlepší pro budoucího dospělého člověka. A právě v dlouhodobém horizontu a určitém nadhledu bývá problém.I péče o dítě má mít své hranice. Přílišné opečovávání dítěte nebo tzv. zametání cestiček nemůže dítě pochopitelně připravit na samostatný život. Pokud rodiče dětem zajišťují dokonalý život, současně jim znemožňují, aby sami obstály v nedokonalém světě dospělých.Děti by měli v závislosti na svém věku a stupni vývoje postupně přebírat odpovědnost za své konání, rozhodovat se o svém životě a v rozumné míře nad ním mít kontrolu. Jedině tak si dítě vybuduje psychickou odolnost a dokáže samostatně zvládat nejrůznější úkoly i své emoce.+ 1 fotka+ 2 fotky

Dětství, hry a hraní si patří k sobě. Ale pozor. Nejde jenom o zábavu a potěšení, hra je nezbytná pro zdravý vývoj člověka a má dopad i na jeho dospělý život. Hra je tak důležitá, že ji organizace OSN zařadila mezi základní práva dětí. Existuje nespočet různých druhů her. Nemusí být přitom zaměřené na konkrétní účel, a přece mají pro dítě přínosy.

Radka Křivánková
Radka Křivánková 25. června 2020

Psychologové hru dětí spojují s rozvíjením slovní zásoby, verbální i neverbální komunikací. Mimo jiné má dětem pomáhat ve vnímání sebe sama a posilovat jejich sebevědomí. I to je důvod, proč je vhodné u dětí podporovat i samostatnou hru.

Rodiče nemusí být nutně u všeho

Přestože profesor psychologie Laurence Steinberg ve svých základních zásadách dobrého rodičovství nabádá rodiče k tomu, aby se stali součástí života dítěte a věnovali se společným aktivitám, i samostatná hra dětí má svůj smysl. Ostatně i Steinberg radí rodičům, aby děti vedli k samostatnosti. A právě taková hra, která je pro dítě maximálně bezpečná, je ideálním způsobem, jak rozvíjet samostatnou dětskou osobnost.

Na rozdíl od týmových her a soutěžení je hra pro dítě příležitostí, jak prohlubovat představivost. Dítě přitom poznává, že k zábavě nepotřebuje nutně někoho jiného.

Když do hry nevstupuje dospělý element, má dítě možnost osvojit si nové způsoby myšlení. Avšak podmínkou je vhodná hra a hračky, odpovídající věku. Také je třeba počítat s tím, že zejména menší děti potřebují pro pocit bezpečí přítomnost rodiče. Je pak vhodné být dětem na dosah, ale nezasahovat do hry.

Co spojuje rodiče úspěšných dětí?
Mohlo by Vás zajímat:

Co mají společného rodiče dětí, které jsou úspěšné a v životě se jim daří?

Když si chce dítě hrát s rodičem…

K samostatnosti není nutné dítě přímo tlačit, samostatná hra za každou cenu není žádoucí. Rodič se může do hraní zapojit, zvlášť, když si o to dítě přímo řekne.

Chcete-li udělat něco pro dítě, nechte ho hrát hru podle sebe. Dovolte dítěti stanovit vlastní pravidla. Když mu budete věnovat pozornost a nebudete se snažit měnit hru podle svého, dítě získá pocit sebedůvěry. Kontrola nad tím, co se děje, pomáhá budovat psychickou odolnost dítěte. Předcházíte tak možným problémům budoucího dospělého člověka. To potvrzují i výzkumy zaměřené na úzkostlivé chování a deprese. Tyto psychické potíže jsou totiž dle odborníků, například Illiama Stixruda a Neda Johnsona, spojené s nedůvěrou v sebe sama a absencí pocitu kontroly nad vlastním životem.

Jak připravit děti na život dospělých? Odpověď najdete ZDE:

Literatura: 

  • Steinberg, Laurence: The Ten Basic Principles of Good Parenting. New York: Simon & Schuster, 2005.
  • Johnson, Ned; Stixrud, Illiam: Dítě na vlastní pohon. Proč svěřit svým potomkům více kontroly nad životem. Praha: Jan Melvil Publishing. 2019.

Sexuoložka Laura Janáčková: Žena po pětatřicítce utáhne muže hlavně na vaření, atraktivita začíná klesat

Sexuoložka Laura Janáčková: Žena po pětatřicítce utáhne muže hlavně na vaření, atraktivita začíná klesat

Další články