Gladiátorky se bily stejně jako muži. Sokyně mrzačily a zabíjely před zraky diváků

Gladiátorky se bily stejně jako muži. Sokyně mrzačily a zabíjely před zraky diváků
Zdroj: Wikimedia Commons/Peter van der Sluijs, CC BY-SA 3.0
Ženy musely v aréně dokázat to, co muži. Jenomže pak si i ostatní ženy začaly uvědomovat, že možná nejsou tak bezbranné a nemusí se mužům ve všem podřizovat. A tak učinil císař Septimus Severus konec ženským zápasům...Ženy se v aréně vyskytovaly oproti mužům minimálně. Jejich souboje budily rozporuplné reakce, od nadšených ovací až po odpor.Gladiátorky bojovaly v podobných zbrojích jako jejich mužští kolegové. A podobně nelítostně.Jedním z velkých odpůrců gladiátorek byl římský satirik Juvenál, který napsal, že se tyto ženy odcizily svému rodu.+ 1 fotka+ 2 fotky

Ženy v aréně? Neobvyklá, ale ne nereálná věc. Při představě gladiátorů se nám pravděpodobně vybaví silní trénovaní muži, kteří buď dobrovolně, nebo z vůle svého pána a majitele vstupovali do arény, aby bojovali někdy i na život a na smrt. Koho by ale napadlo, že se před diváky takto objevovalo i něžné pohlaví?

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová04. 04. 2021 10:00

I když to nebylo tak časté, do římské arény se dostávaly i ženy. A stejně jako v případě mužů, mohly to být buď otrokyně, kterým nezbývalo nic jiného než se podrobit vůli svého pána, nebo válečné zajatkyně, hlavně Keltky. A pak také ty ženy, které si tuto roli zvolily dobrovolně, třeba pro vyrovnání dluhů své rodiny nebo ze strachu z trestu, když provedly něco zlého.

Gladiátorky z vyšších vrstev

Šlo hlavně o ženy z nižších vrstev, ale pro zábavu a patrně i z nudy se do role gladiátorek čas od času, i když velmi výjimečně, vžily také ženy z okruhu samotných senátorů. O tom, zda se jejich zápasy odehrávaly podle skutečných a drsných pravidel, bychom se mohli jen dohadovat.

Žena a násilí?

A jak vlastně byly takové zápasy přijímány společností? Vlastně celkem rozporuplně. Jedni se ženám v aréně posmívali a jejich zápasy brali spíš jako my dnes cirkusová představení. Jiní se obdivovali jejich odvaze, síle a schopnosti vyrovnat se mužům v chladnokrevném zabíjení, ale také tomu, že dokázaly přijmout porážku a s ní spojenou smrt.

Další se ale pozastavovali nad tím, že role ženy by měla být docela jinde než v tom, aby se chtěla vyrovnat mužům a dobrovolně si místo hedvábných šatů oblékala zbroj. Římský satirik Juvenál se v jednom ze svých textů nad ženskými souboji pozastavil: „Jakou skromnost můžete najít u ženy, jež nosí přilbu, jež se odcizila svému rodu a místo toho vyznává násilí?“ Co člověk nebo skupina lidí, to názor. A ženy se zatím připravovaly na další souboj, při kterém tekla krev...

Slavné gladiátorky

Ať už se veřejnost na přítomnost žen v gladiátorské aréně dívala jakkoliv, minimálně dvě z nich si vydobyly takovou úctu, že tehdejší společnost považovala za vhodné zaznamenat zprávu o jejich souboji vytesáním do kamene. Podle nápisu, který vyobrazení dvou gladiátorek doprovází, šlo o Achilii a Amazonku, což bylo zároveň označení, které Římané používali obecně pro bojovnice už od šestého století před naším letopočtem. Obě ženy se podle této dávné zprávy v aréně zachovaly hrdinsky a bojovaly tak statečně, že mohly kolbiště opustit živé, což by se při nepřízni diváků nebo špatném výkonu alespoň jedné z nich stát nemohlo...

Ženy v aréně

Kamenná deska dává historikům také jasnou zprávu o tom, že ženy pravděpodobně nebyly nijak zvlášť šetřeny oproti mužům, jejich výzbroj byla v podstatě stejná. Také výcvik se podle všeho příliš nelišil. Ženy, které byly nuceny bojovat, se stávaly majetkem gladiátorské školy, žily v jejích zdech a většinou se ven živé nedostaly...

Konec gladiátorek

Poslední zmínky o ženách, které se podobně jako jejich mužské vzory bily a zabíjely před zraky diváků, se datují kolem roku 200 našeho letopočtu. Právě tehdy byly jejich zápasy zakázány, mimo jiné i proto, že se kvůli jejich urputnosti a brutalitě postupně začal ve společnosti vytrácet obdiv k ženám jako něžným bytostem. A také ony samy se začínaly cítit mnohem silnějšími, než aby se dobrovolně stavěly do pozice bezpodmínečně podřízené mužům.

Císař chrání ženy

Pro zachování poměrů ve společnosti bylo nutné zasáhnout a zakázat předvádění síly něžného pohlaví. Jestli se o to přičinili více muži nebo samy ženy, se už asi nedozvíme. Pravděpodobné ale je, že konečný verdikt vydal císař Septimus Severus, který ukončil i krutá představení, v nichž hrály hlavní roli ženy. 

O ženách gladiátorkách hovoří také seriál BBC Válečnice, který vysílá Česká televize.

Zdroje informací: 

Wikimedia.org: Juvenalis, Gladiator

Česká televize: Válečnice: Gladiátorky

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články