Dějiny mužské prostituce: Prodávali se i sedmiletí kluci. Tresty byly drakonické

Vztah starších mužů s mladíky nebyl v historii ničím výjimečným
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain

Při zmínce o prostituci si většina lidí patrně vybaví spoře oděné ženy, které postávají podél silnice a „loví” zákazníky. Jenomže ani mužská prostituce není nic, co by neexistovalo, a to již po tisíce let…

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová17. 02. 2021 11:00

Jak hluboko do dějin lidské společnosti vlastně můžeme vystopovat mužskou prostituci? Byť existuje i heterosexuální, základ má v homosexuálním styku. A jeho historie je stará jako lidstvo samo. Například již takzvané přírodní národy, žijící v pravěku, měly svoje rituály, které bychom označili za náboženské, a právě při nich hrál velkou roli i pohlavní styk – často mezi muži.

Chrámový přivýdělek

Doba pokročila, na řadu přišel starověk a s ním i „moderní“ podoba mužské prostituce. Tehdy nevěstince (přičemž se nesmíme nechat mýlit podobností se slovem nevěsta), tedy prostory k provozování prostituce, vznikaly dokonce při chrámech a příjmy z této výdělečné činnosti přilepšovaly jejich provozu. Vždyť také byli chlapci a mladí muži, věnující se zmiňované profesi, označováni za svaté. Ani to ale stále ještě nebyla vrcholná doba pro toto řemeslo.

Platón a jeho současníci

Antika jako taková je dobou, která přinesla tehdejšímu i budoucímu světu nespočet nových poznatků, dala prostor filozofům a mimo jiné také formě prostituce, která, pokud to zjednodušíme, povznášela ducha. O homosexuálním chování tehdejších lidí se ve svých dílech zmiňuje například Platón a ani další tehdejší myslitelé se rozhodně takového aktu nezříkali. Řekové dokonce považovali za výhodné soužití dospělých mužů a dospívajících chlapců. Dospělým váženým mužům se tím zvyšovalo jejich postavení ve společnosti, mladí chlapci pak jimi byli podporováni, nebo dokonce žili v domech svých mentorů. Zároveň byla dána zvláštní hranice mezi prostitucí a pedofilií. Jakmile bylo chlapci sedm let, už se nejednalo o pedofilii...

Inspirovali se i Římané

Z Řecka se tento fenomén přenesl i do Říma, kde se už ani nesnažili hovořit o žádném náboženském podtextu takového chování, ale brali sexualitu a prostituci (ať už ženskou, nebo mužskou) jako docela běžný jev vycházející z potřeb člověka. Počet prostitutů na jednom území přitom často přesahoval počet prostitutek. Fungovala dokonce jejich registrace.

Na hranici s nimi!

S příchodem křesťanství a zavedením přísnějších norem se takto otevřená prostituce přece jen začala omezovat a na tu mužskou se pohlíželo hůře než na ženskou. Dokonce došlo k jejímu zdanění, a to se určitě nikomu moc nelíbilo. Definitivně to chtěl vyřešit papež Theodosius I., který mužskou prostituci zakázal a její provozování „ocenil” trestem smrti upálením. Jak ale všichni víme, zákazy jsou jedna věc, realita je věc druhá.

Pokrytecký středověk

Středověká morálka nedovolovala veřejně hovořit o sexualitě, ale to ještě neznamená, že vymizeli prostitutky a prostituti. Je ale pravda, že kruté tresty, které následovaly po dopadení takových hříšníků, byly pro většinu lidí natolik odstrašující, že jejich počet výrazně klesl. Naopak 18. století přineslo další rozmach v této oblasti, šlo hlavně o prostituci pouliční, které se bohužel mnohdy účastnily i děti. Z nedostatku jiných možností výdělku je „za prací” posílali dokonce vlastní rodiče. Muži prostituti tady nebyly výjimkou.

Také se vám někdy zdá, že svět spěje do záhuby? Možná, že ano, ale pokud bychom chtěli tuto cestu posuzovat podle možnosti či nemožnosti setkat se s mužem, který se živí homosexuální prostitucí, musel by svět zaniknout již před tisíciletími.

Zdroje informací: 

Pavlína Janošová: Homosexualita v názorech současné společnosti

Morus: Světové dějiny sexuality

Wikipedia.de: Prostitution in der Antike

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články