Josef Čejka, celoživotní přítel Boženy Němcové: Byl jejich vztah bližší, než přiznávali?

Josef Čejka byl lékař, profesor, překladatel a také celoživotní přítel Boženy Němcové
Zdroj: Wikipedia,volné dílo

Kdo byl Josef Čejka, kterého filmová série Božena divákům představila jako jediného mlčenlivého svědka spisovatelčiny nevěry s Václavem Bolemírem Nebeským? Osudy a život tohoto lékaře jsou neméně zajímavé než příběhy ostatních postav z okolí ženy, která nepřestavuje udivovat a Češi na ni vzpomínají i po dvou stovkách let.

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová 18. 01. 2021 11:00

Josef Čejka byl nejen lékařem, ale také univerzitním profesorem. Aby toho ale nebylo málo, zabýval se také literaturou a jako vzdělaný muž, který ovládal cizí jazyky, byl schopen pustit se i do tak složité a náročné disciplíny, jako jsou překlady. Daleko neměl ani k hudbě, věnoval se i její teorii. Zdá se, že tolik zájmů a vědomostí lze za jeden život jen těžko načerpat. Navíc když si uvědomíme, že Josefu Čejkovi osud vyměřil pouhých padesát let života.

Lékař a profesor

Joset Čejka byl patrně vynikající ve všem, do čeho se pustil, ať už to bylo studium na plzeňském gymnáziu, nebo později na univerzitě. Pracoval v Praze i ve Vídni, odkud se vrátil do rodných Čech, aby v Praze vyučoval na univerzitě. Věnoval se tehdy hlavně takzvaným „prsním” a také kožním chorobám. Zaznamenána je jeho léčba kurdějí u vězňů, kterým jako lék podával čerstvou zeleninu.

Revoluční rok

Přišel rok 1848 a snad každý vlastenec, mezi které se Josef Čejka samozřejmě počítal, vyrazil do boje. Když ne na barikády, tak jako i tento muž – do vod politiky. Není divu, že byl zvolen poslancem Říšského sněmu za Národní stranu. Nepobyl tam ale dlouho, jakmile vypukla revoluce, své politické dráhy zanechal. Odešel do Vídně, kde se věnoval medicíně. Brzy se stáhl z jakéhokoliv veřejného života. Bránila mu v něm tuberkulóza, která jej v roce 1862 připravila o život.

Opora Boženy Němcové

Kromě těchto životních osudů byl Josef Čejka také přítelem spisovatelky Boženy Němcové. Ta k němu vzhlížela nejen v otázkách medicínských, ale i po stránce své spisovatelské činnosti. Známosti Josefa Čejky v nakladatelských kruzích pro ni byly velkou oporou. Poprvé se setkali, když byla Božena Němcová nemocná během svého těhotenství v roce 1841. Jako člověku, který měl sám blízko k literatuře, nemohlo Josefu Čejkovi uniknout její literární nadání a rozhodl se spisovatelku v jejích složitých začátcích podporovat. Měla pro něj zvláštní venkovské kouzlo a navíc měla jednoznačně velké nadání. Jejich kontakty byly občas někdy označovány za až příliš blízké. Jak to bylo skutečně?

Přátelé až za hrob

Jisté je, že se Josef Čejka nikdy neoženil a zůstal starým mládencem až do své časné smrti. S Boženou Němcovou zůstali v kontaktu po celý život, v době jeho pobytu v Praze i později, kdy již působil ve Vídni. Z roku 1844 se například dochovala zpráva o jeho podzimní návštěvě Ratibořic, kde byla Božena Němcová právě na návštěvě u svých rodičů. Společně se pak vydali do nedaleké Skalice na Jiřinkovou slavnost.

V životě Boženy Němcové se objevilo mnoho mužů, někteří jen prošli a zpovzdálí obdivovali její krásu a talent, jiní zůstali v jejím srdci navždy. A tak to bylo i s Josefem Čejkou, lékařem a důvěrníkem, který ji nikdy nezradil.

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Související články

Další články