Božena Němcová a záhada jejího narození: Byla utajenou šlechtickou dcerkou?

Jaký je skutečný původ slavné české spisovatelky? Okolnosti jejího narození jsou zahaleny tajemstvím...
Zdroj: Wikipedia Commons, Public Domain
Božena Němcová na rytině Jana Vilímka působí klidným a vyrovnaným dojmem. Její životní osudy ale byly doslova turbulentní a stále v nich zůstává mnoho záhad. Jednou z nich je už jen původ spisovatelky...Božena Němcová byla krásná žena. I pro její fyzickou odlišnost od ostatních členů rodiny Panklových badatelé uvažují o tom, že šlo o dítě adoptované.Božena Němcová porodila čtyři děti, prvorozený Hynek ale zemřel v útlém věku.Podobizna Boženy Němcové z roku 1850 ukazuje tvář ženy, která hledala štěstí a zázemí, ale její manžel nebyl tím, kdo by jí to dokázal dát.+ 2 fotky+ 3 fotky

Božena Němcová je osobností, o jejímž životě víme téměř vše. Slovo téměř je ale na místě, protože i pro historiky stále zůstává v mlhách už jen přesné datum a místo jejího narození. Spekulace se ostatně vedou i o jejím původu. Kdo tedy skutečně byla tato žena, které se podařilo prosadit se v literárních i vlasteneckých kruzích?

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová 09. 01. 2021 11:00

Spisovatelka Božena Němcová, ale také vlastenka, manželka a matka, se podle nejběžněji zmiňovaných zdrojů narodila 4. února 1820. Hned v úvodu jejího života ale nacházíme nesrovnalosti, kterých si všimnou jen ti skutečně zasvěcení. Pokud by se skutečně narodila až v roce 1820, jak podle mínění některých historiků vyplývá z vídeňské matriky, pak by do školy musela nastoupit už jako čtyřletá. Je totiž prokázáno, že základní školu vychodila v České Skalici. Místní školní matrika hovoří o Barboře Panklové (pravé jméno za svobodna) v letech 1824–1830. A protože je školní matrika daleko konkrétnějším zdrojem než předchozí zdroj, je také pravděpodobné, že byla Božena Němcová přibližně o dva roky starší.

Problémy v matrice?

Jak by mohlo dojít k nesrovnalostem ve vídeňské matriční knize? Je potřeba si uvědomit, že tehdejší identifikace lidí měla k dnešnímu systému ještě daleko. I tak ale víme, že se právě onoho dne, tedy 4. ledna 1820, na předměstí Vídně narodila jisté Terezii Novotné dcera Barbora. Proč je nyní řeč o Barboře Novotné, a ne Panklové? Podle tohoto vysvětlení se Barbora (Božena) narodila jako dítě nemanželské a jméno Panklová získala až po sňatku své matky s Johannem Panklem, a to v létě téhož roku.

Do České Skalice – s Barborkou, nebo za ní?

Terezie s manželem se ale ještě před sňatkem společně přestěhovali na panství Kateřiny Vilemíny Zaháňské, kde dostali oba službu. Johann Pankl, který snad byl podle této teorie biologickým otcem Barbory, se tak stal jejím otcem oficiálně. Pořád je tady ale nesrovnalost v údajném roce narození a nástupu do školy. Chodila snad Barbora do školy od čtyř let? To je opravdu víc než nepravděpodobné.

Prostá, nebo vznešená dívka?

Další úvahou, kterou se badatelé zabývají, je možný docela jiný původ Boženy Němcové, mnohem vznešenější, než se z jejího života v rodině, která by tak byla pěstounská, mohlo zdát. Původní spekulace o tom, že by její matkou mohla být sama Vilemína Zaháňská nebo snad její sestra Dorothea von Biron, již byly vyvráceny, protože Vilemína byla po dřívějším porodu již neplodná a osudy nemanželské dcery Dorothey se nakonec podařilo odkrýt zcela jinde. I tak ale ve vzduchu stále visí mnoho otazníků a šlechtičen, které „se zapomněly“ mimo manželství, měl rod Zaháňských jistě víc. Badatelka Helena Sobková například jako jistý důkaz adopce Barbory do rodiny Panklových připomínala i velmi chladný vztah matky k Barboře, jako by snad ani nebyla její. Oproti tomu k ostatním svým dětem chovala velkou lásku. To by samo o sobě mohlo o mnohém vypovídat.

Zvláštní přízeň Vilemíny Zaháňské

O zvláštní náklonnosti vrchnosti, tedy zvláště Kateřiny Vilemíny Zaháňské k Barboře mluví i skutečnost, že jí umožnila vzdělávání a přípravu na svém panství v Chvalkovicích. Tady se budoucí spisovatelka připravovala do života, učila se hrát na klavír nebo šít. Proč se Vilemína ze všech dětí takto starala právě o Barboru? I tady narážíme na problémy s neurčitým věkem Barbory. Do Chvalkovic odjela po dokončení základní školy, tedy podle vídeňské matriky v deseti letech. Ona sama ale psala, že jí ještě nebylo třináct let, a popis jejího chování, schopností a zkušeností v té době rozhodně neodpovídá možnostem desetileté dívky. Skutečně tedy byla o pár let starší.

Komu byla podobná?

Navíc je tady ještě jedna podivnost. Barbora Panklová byla docela jiná než její rodiče, kteří nevynikali krásou v obličeji ani dokonalou figurou. Byla dokonce jiná než její sourozenci, kteří svojí podobou a pravděpodobně i povahou dobře zapadali do představy o možných dětech tohoto manželského páru. Barbora byla ale mnohem více podobná urozeným dámám ze zámku, jak naznačují dochované podobizny.

Pravda je zatím ve hvězdách

Jak to tedy vlastně bylo? Bez dalšího důkladného bádání se pravdu nedozvíme. Světlo do šera původu Boženy Němcové by mohly vnést testy DNA, jde ale o velmi nákladnou a složitou proceduru, které se asi brzy nedočkáme. Jisté je ale jedno. Ať už se Božena Němcová narodila kdekoliv a komukoliv, stále zůstává spisovatelkou, o jejímž díle se budou učit ještě další a další generace dětí a teprve dospělí v něm objeví to pravé kouzlo, výpověď o dávno minulé době i svědectví o životě jedné docela obyčejné ženy, toužící po lásce, uznání a bezpečí.

Životní osudy Boženy Němcové můžeme nyní sledovat každou neděli od 20 hodin na ČT1.

Zdroje informací: 

Helena Sobková: Tajemství Barunky Panklové

Wikipedia.cz/Božena Němcová

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Související články

Další články