Velikonoční pranostiky: Co se říká na Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu?

Velikonoční pranostiky: Co se říká na Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu?
Zdroj: Pixabay

Velikonoce patří mezi nejdůležitější křesťanské svátky, proto se s nimi také pojí mnoho pranostik. Ty se většinou zabývají předpověďmi počasí a úrody. Do zimy bylo ještě daleko a na polích vše teprve klíčilo. Lidé se snažili z přírody odpozorovat, co mohou do sklizně ještě čekat. Pojďme si připomenout ty nejznámější velikonoční pranostiky...

Kamil Šivák
Kamil Šivák 10. dubna 2022

Slovo pranostika pochází z řeckého prognósis čili “předpověď”. V Česku bylo poprvé zmíněno v roce 1587 filologem, básníkem a překladatelem Matoušem Benešovským, který navrhoval používat pojem předvědění. Původně byla pranostikou míněna předpověď astrologická, tento význam byl zachován až do poloviny 19. století.

Velikonoční symboly: Kraslice, zajíček, beránek a jejich pestrá historie
Mohlo by Vás zajímat:

Velikonoční symboly: Kraslice, zajíček, beránek a jejich pestrá historie

Pranostiky na Zelený čtvrtek

Dle některých pramenů vznikl pojem Zelený čtvrtek zkomolením německého názvu Greindonnerstag (Lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). V tento den měl Ježíš Kristus naposledy povečeřet se svými učedníky.

Pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle) má tyto pranostiky:

 • Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, Na Velký pátek se zemí nehýbej!
 • Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří.
Svatý týden před Velikonocemi: Květná neděle, Škaredá středa, Velký pátek a tradice našich předků
Mohlo by Vás zajímat:

Svatý týden před Velikonocemi: Květná neděle, Škaredá středa, Velký pátek a tradice našich předků

Pranostiky na Velký pátek

Je snad nejmagičtějším dnem Velikonoc. Kromě toho, že se prý otevírají hory s poklady, neměl by člověk na Velký pátek nic půjčovat, daná věc se totiž může vrátit jako očarovaná.

Pranostiky však opět míří na úrodu a počasí:

 • Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
 • Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
 • Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
 • Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
 • Kdo na Velký pátek orá, tomu se chleba nedostává.
Nejoblíbenější velikonoční recepty: Jak vykouzlit ideální mazanec
Mohlo by Vás zajímat:

Nejoblíbenější velikonoční recepty: Jak vykouzlit ideální mazanec

Pranostiky na Bílou sobotu

Končí páteční půst. A jelikož Bílá sobota je druhý den velikonočního tridua, připomínají si křesťané dobu, kdy Ježíš ležel v hrobě. Tomu odpovídají i pranostiky, které jsou většinou negativní.

 • Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
 • Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. Sobota bílá, to je den, který jest Jeho hrobem.
Velikonoční svátky na Moravě v duchu tradic.
Mohlo by Vás zajímat:

Velikonoce ve světě: Na Filipínách se lidé nechávají přibíjet na kříž, v Rusku farář požehná vajíčkům

Pranostiky na Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí

Poslední dva dny Velikonoc se nesou v duchu oslav a hodování. Naši předci se ani v tyto sváteční dny nezapomněli dívat na přírodu a hledat v ní znamení, jaké bude třeba v následujících týdnech počasí.

Díky tomu mohly na Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí vzniknout tyto předpovědi:

 • Je-li na Boží hod velikonoční jasno, bude léto slunečné a vodou příhodné a na dar boží úrodné.
 • Je-li na Velikonoční neděli jasno, bude laciné máslo.
 • Když na Velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti bude.
 • Prší-li na Velikonoční pondělí, přijde zkáza na žito.
Velký pátek, připomínka utrpení: Ukřižovaným prodlužovali smrtelná muka houbou s octem
Mohlo by Vás zajímat:

Velký pátek, připomínka utrpení: Ukřižovaným prodlužovali smrtelná muka houbou s octem

Zdroj informací: 
Wikipedia.org: Svatý týden, Pranostika 
Biography.hiu.cas.cz: Benešovský Matouš 1550-1590

Miluška Voborníková (73) o celoživotní lásce s Petrem Spáleným, čtyřleté vnučce a urputných fanoušcích

Miluška Voborníková (73) o celoživotní lásce s Petrem Spáleným, čtyřleté vnučce a urputných fanoušcích

Další články