Generace X, Y, Z: Jak se v nich vyznat a jak s nimi jednat?

Generace Y žije v moderních technologiích a na sociálních sítích celé dny.
Zdroj: Profimedia
Tři generace žen, které pojí neskutečná láska a cit, ale odlišný pohled na svět.Generace X je generací našich rodičů a někdy i prarodičů.Generace Y žije v moderních technologiích a na sociálních sítích celé dny.Jaká bude generace Z? To teprve uvidíme.+ 1 fotka+ 2 fotky

Každá generace má svá specifika, motivace, hodnoty a očekávání. Čím je oslovit, co ve svém životě i práci očekávají, jaký by měl být trh práce, aby tyto generace správně uplatnil?

Barbara Lorenzová
Barbara Lorenzová23. 11. 2018 10:58

Za posledních několik let se změnil radikálně svět kolem nás. Vše ovládáme přes mobily, žijeme na sociálních sítích a umíme s počítačem takové věci, které by nám v osmdesátkách připadaly jako sci-fi.

Existují tři generace, které nyní plnohodnotně pracují, ale nemají stejné znalosti, zkušenosti ani pohled na svět, proto je k nim nutné přistupovat individuálně.

Generace X: 38 - 53 let

Její příslušníci vyrůstali více než předchozí generace ve finanční, rodinné a společenské nejistotě. Jedná se o první generaci, které měla oba pracující rodiče a roli pracujících a zabezpečujících rodinu zastupovaly i ženy. V tomto období také stoupala rozvodovost a mnoho z nich vyrůstalo v neúplné rodině. Tento faktor vysvětluje jejich nezávislost, vynalézavost a přizpůsobivý přístup k práci.

Mají podnikatelského ducha a jsou spíše individualisté než týmoví hráči, zastávající postoj, že zadanou práci nejlépe odvedou oni sami spíš než ostatní. Na rozdíl od generace Baby Boomers nemají problém s přizpůsobováním se změnám.

Je to také první generace, která vyrůstala a pracovala s počítači a nové technologie jim nejsou cizí a přistupují k nim jako k součásti života, jak pracovního, tak soukromého. Protože vyrůstali v období plném technologických změn a také v prostředí, kde již ztrácely na váze tradiční hodnoty, jako rodina atd., loajalita a oddanost jednomu zaměstnavateli pro ně nejsou synonymem pro stabilitu a jistotu zaměstnání. Spíše než zavedená a striktní pravidla a řízení preferují mentoring ze strany zkušenějších.

Generace Y: 23 - 38 let

Lidé generace Y mohou vzbuzovat dojem arogance, rozmazlenosti či neodpovědnosti a lenosti, postrádají smysl pro pracovní závazky a pracovní etiku a mají nereálná očekávání od svého kariérního vzestupu. Za vývoje této generace prošel technologický pokrok dynamickými změnami a díky tomu jsou členové generace Y neustále ve spojení s okolním světem.

Lidé z generace Y požadují více volného času než jejich starší kolegové. Chtějí, aby práce rychle utekla a také vyžadují více dovolené a volného času. Nejsou příliš ochotni pracovat přesčas. Svůj výdělek plánují investovat do volnočasových aktivit. Pro generaci Y jsou peníze pouze prostředkem, nikoli smyslem práce.

Nejvíce si cení dlouhodobého vzdělávání s následným získáváním zkušeností z různých oblastí, v nichž jejich firma působí. Kladou důraz na smysluplnost vykonávané práce a na možnost se poradit se zkušenějšími kolegy. Usilují o vyváženost pracovního a soukromého života, o pracovní prostředí s moderním technickým vybavením a o prostředí umožňujícím otevřenou komunikaci. Změna je běžnou součástí jejich života.

Generace Z: 21 let a méně

Jedná se o název navržený pro generaci nastupující po generaci Y a název generace Z je pouze orientační. Tato generace je stále ještě velmi mladá na to, aby bylo možné sjednotit její charakteristiku. V tuto chvíli je již ale jasné, že hlavní doménou této generace budou informační technologie, které jsou s touto generací spjaty již od narození. Již nyní lze také říci, že tato generace bude značně ovlivněna politickou situací, která nastala po roce 2001 a s ní spjatými změnami ve společnosti. 

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články