Fit a krásnátestovánísoutěže

Závadné tresty, kterých se dopouštíme na dětech. A navíc rozhodně nefungují

Thumbnail # Závadné tresty, kterých se dopouštíme na dětech. A navíc rozhodně nefungují

Zdroj:Unsplash.com

Tělesné trestání dětí je u nás považováno za pedagogicky nesprávné, doma se ale mlčky toleruje. Dětská duše je však velmi křehká a nezapomíná. Je ale značný rozdíl mezi absurdním trestáním někdy již v raném dětství a rodičovským pohlavkem v pozdějším věku dítěte. Jaké tresty jako rodiče používáme a měli bychom se jim raději vyhnout?

Markéta Bartošíková 12. ledna 2020

Buďte koučem!

Trest nepomůže dítěti vypořádat se s emocemi, které byly počátkem jeho nevhodného chování. Ve většině případů potřebuje pomoc, vaši pomoc s ovládáním svých impulzů. Děti vedené k poslušnosti trestem mají větší tendenci k agresivitě a depresi. Pokud rodiče dítěti nepomohou naučit se zvládat nepříjemné pocity, je dítě ponecháno napospas a snaží se samo překonat své nižší pudy. Když odoláte tendenci trestat své děti, pomůžete transformovat váš vzájemný vztah.

Thumbnail # Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?
Mohlo by Vás zajímat:

Rady psychiatra: Jak vychovávat dítě, aby bylo skutečně šťastné?

Tyto tresty rozhodně nefungují:

Ignorace dítěte

Děti samy považují obvykle za největší trest nemluvení rodičů. Takový trest dítě vnímá jako pocit strachu a odráží se negativně na jeho žádoucím vývoji. Bere mu pocit bezpečí a rozhodně neplní výchovnou funkci.

Dostaneš na zadek

Jsou chvíle, kdy se ani nejtrpělivější rodič nedokáže omezit jen na zvýšení hlasu a dítě dostane na zadek. To je ovšem chyba! Po takovém trestu následuje pouze pocit bolesti, zloby a nepochopení. Tyto pocity sice brzy odezní, ale nevyřeší danou situaci, ovlivní důvěru a mohou zanechat šrámy na dětské duši.

Běž do pokoje

Vykázání do pokoje či do kouta odstartuje boj o moc mezi dítětem a rodičem. Dítě se cítí bezmocné a toto vykázání funguje na bázi strachu. Jedná se o symbolické opuštění. Podle amerického lektora a odborníka v oblasti rodičovství, je to forma ,,odmítnutí lásky“. Tato forma trestu navíc ukazuje, že děti, které mají takovou zkušenost, vykazují větší tendenci k zlobení.

Domácí vězení

Domácí vězení je spíše trestem pro děti žijící na vesnici než ve městě. Avšak pozor – dívka nad deset let a chlapec starší třinácti let už přijímají tresty docela jinak.

Zesměšňování

Jedná se o psychický trest, při kterém je ovlivněn duševní vývoj dítěte. Takové chování zahrnuje verbální i neverbální projevy dospělých vůči dítěti, např. za to, že dítě pláče, projevuje své emoce. Psychické trestání může zanechávat v dítěti hluboké stopy. Děti si pak nesou psychická zranění do dospělosti, kde se mohou projevit v různých oblastech života.

Thumbnail # Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor
Mohlo by Vás zajímat:

Výchova dětí. Psycholog radí, co dělat, když přichází první vzdor

Podobné články

Zavří­t reklamu