3 slavné historické události... které se s velkou pravděpodobností nikdy neudály. Co nás učili špatně?

Co nás ve škole učili špatně?
Zdroj: pixabay
Co nás ve škole učili špatně?Je opravdu nepravděpodobné, že by se hlavou církve stala žena.Král Artuš, Merlin a Excalibur s největší pravděpodobností nikdy neexistovali.Mojžíš žil jen v Písmu svatém. Ve skutečnosti nikoho z Egypta neodvedl.+ 1 fotka

Myslíte si, že existoval král Artuš? I když někdo tvrdí, že byl reálnou historickou postavou, není tomu tak. Artuš je reálný asi jako Sherlock Holmes. A co jiné historické postavy? Zde jsou tři nejslavnější, o kterých si plno lidí myslí, že skutečně existovaly. Často se stává, že na nějakém mýtu je alespoň část pravdy. To v tomto případě neplatí.

Barbara Lorenzová
Barbara Lorenzová 20. 06. 2018 14:38

Žena jako papež? Nikdy se nic podobného neudálo

O ,,papežce" Janě zřejmě slyšel úplně každý. Traduje se, že v 9. století mladá německá žena vstoupila do mnišského řádu a postupně se probojovala až do Říma. Po smrti papeže byla zvolena jako jediná žena v historii papežem novým. Svou funkci měla údajně vykonávat celé dva roky. Nikdo z duchovních nic netušil o tom, že je ženou. Prozradil ji až  její porod. Za svůj podvod měla být ukamenována. 

O papežce Janě se zmiňuje jen jeden historický pramen. Ostatní mlčí. V době, kdy se měla stát hlavou církve, byl papežem Lev IV., po kterém nastoupil Benedikt III. Žádný Jan se v nástupnictví papežů neukázal. O ženě, kterou všichni považovali za muže a kterou prozradil její vlastní porod, nám kroniky pranic neříkají. Je tedy více než pravděpodobné, že se nic takového nikdy nestalo.

Mojžíš a odchod židů z Egypta

O této události mluví jak Tóra, tak Starý zákon v Bibli. Židé, kteří byli v Egyptě v otroctví, vyvedl Mojžíš na pokyn Boha z Egypta pryč, do země zaslíbené. Suchou nohou přešli Rudé moře, které se před nimi rozestoupilo a po 40 letech putování pouští konečně svůj domov nalezli. Opravdu se to mohlo takto stát?

Nejdříve si to probereme logicky. Egypt a Izrael od sebe nejsou vzdálené tak daleko, aby cesta půl milionů židů trvala neuvěřitelných 40 let. Pěšky by jim to trvalo jen pár týdnů. Když pomineme další nesmysly, které exodus udává (například že se voda v Nilu změnila v krev), jsou tu i historické nepřesnosti. 

1) Egypťané neměli otroky - a už vůbec ne židovské. Veškeré chrámy, hrobky a pyramidy nikdy nestavěli žádní otroci, ale kvalifikovaní dělníci. Na rozdíl od Římanů, kteří by bez otroků už ani nemohli existovat, Egypt otroky neměl. Mohl si to dovolit. Nil zaplavoval úrodná pole, takže se o sebe půda dokázala vesměs starat sama. Zbylo tedy mnoho času na monumentální stavby i bez otroků.

2) Ramses III. - doba, kdy k exodu asi mohlo dojít, se dá nejpravděpodobněji datovat do doby vlády Ramsese III. Kronikáři ovšem nic podobného nezaznamenávají. Kdyby z Egypta odešla taková spousta lidí, určitě se o tom bude psát. Ramses je dodnes brán jako nejschopnější a nejlepší faraon. Zanechal po sobě zemi, která vzkvétala. Dle exodu byl Egypt zpustošen, protože ho potrestaly Boží rány.  Exodus jako takový je podle většiny historiků spíše metaforou. 

Veškerá archeologická naleziště především podávají svědectví o tom, že izraelská kultura se vyvinula v Izraeli, a ne v Egyptě. I konzervativní archeologové tak označují samotnou myšlenku exodu jako historické události za mrtvou.

Ježíš

I když se dnes najde spousta skeptických vědců, kteří tvrdí, že někdo jako Ježíš možná opravdu existoval, ale Boží syn to nebyl, stále převládají důkazy o tom, že je tato postava pouze mýtem. Ateističtí historikové, zejména v USA, tvrdí opak. Ježíš Kristus ani člověk jemu podobný údajně nikdy neexistoval. Je totiž více než podivné, proč tehdejší kronikáři Ježíše nezmiňují už za jeho života. V době, kdy měl Ježíš žít, historie zarytě mlčí. Ale proč? Už za svého života Ježíš musel dělat zázraky. O Ježíšovi mlčí jak římští, jak židovští kronikáři. Poprvé se jméno tohoto proroka a Božího syna ukazuje až v prvním století našeho letopočtu. Proč až tak dlouho po jeho smrti?

Vědci, kteří se přiklání k této teorii, tvrdí, že předlohou pro Ježíše Krista by mohl být například Alexander Veliký.  Jeho vítězné tažení antickým světem mělo přinést ideu spasitele, která prý pro kultury unavené polyteismem zněla lákavě.

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Související články

Další články