Dietrich Eckart – okultista, který uváděl Hitlera do transu

27. července 2019
Archiv
Archiv

Spisovatel Dietrich Eckart je často považován za prvního muže, který odhalil strašlivý potenciál Adolfa Hitlera. Viděl v něm politika a mesiáše, který dokáže spojit německý lid a vést ho ke světové nadvládě. Zní to sice směle, ale za jeho názorem stály prý okultní nauky, kterým se Eckart věnoval.

Dietrich Eckart začínal jako bohémský básník a novinář, který se záhy zapojil do aktivit okultní společnosti Thule. Název spolku pocházel od názvu bájného severského ostrova Thule. Tento ostrov byl z pohledu nacistické esoteriky chápán jako posvátné místo, z něhož vzešla nadřazená árijská rasa.

Dietrich Eckart je dodnes považován za nejvýraznější spojnici mezi Thule a rodícím se nacistickým hnutím.  Dopomoci mu k tomu měly tajemné schopnosti, díky nimž viděl do budoucnosti stejně dobře jako do nitra člověka. Podle nejsmělejších teorií dokázal z nacistického vůdce udělat médium schopné komunikovat se silami, které pocházejí ze samotného pekla. Těžko říci, jestli je to pravda, ale v mnoha dochovaných materiálech jsou jeho schopnosti uvést Hitlera do transu celkem podrobně popsány.

Neúspěšný student, velký antisemita

Johann Dietrich Eckart se narodil v roce 1868 v Neumarkru v Horním Falci v Bavorsku jako syn královského notáře a právníka Christiana Eckarta a jeho manželky Anny. Jeho matka zemřela, když mu bylo deset let. Doma si potrpěli na vzdělání, ale mladý Dietrich byl vyloučen z několika škol.  V roce 1895 zemřel také jeho otec a zanechal mu značné množství peněz, které Eckart brzy utratil.

Eckart zpočátku studoval právo, později medicínu. Nakonec se však v roce 1891 rozhodl pracovat jako básník, dramatik a novinář. Už v té době v hojné míře užíval morfin. Prý mu to pomáhalo, pod jeho vlivem napsal řadu her, často autobiografických.

Eckart byl úspěšným dramatikem, zejména díky adaptaci Peera Gynta, která se stala senzací a měla 600 repríz v Berlínském divadle. V Eckartově verzi se hra stala „silnou dramatizací nacionalistických a antisemitských myšlenek“, ve kterých Gynt představuje nadřazeného germánského hrdinu, který bojuje proti židovským trolům.

Okouzlen Hitlerem od první chvíle

Hitlerem se měl podle všeho poprvé setkat v roce 1919, když budoucí vůdce pronesl projev pro členy Německé dělnické strany (DAP). Už v té době měl Eckart jako jediný rozpoznat sílu, s jakou je toho času nezaměstnaný poddůstojník Hitler schopen ovládat lidi kolem sebe. Okamžitě si byl jistý, že tento zdánlivý ztroskotanec v sobě ukrývá velký politický potenciál. Začal se o něm proto vyjadřovat jako o německém mesiáši a protlačoval ho do vlivných kruhů německé společnosti.

Loutka v rukou Eckarta?

Eckart se ihned ujímá duchovního formování Adolfa Hitlera, jak nás informují autoři slavného románu Jitro kouzelníků. Dále prozrazují, že to byl právě Eckart, kdo učil vůdce jak psát, tak mluvit. Jeho vyučování se samozřejmě neslo v duchu tajných nauk. Před smrtí prý dokonce Eckart pronesl:  Následujte Hitlera! Bude tančit, ale hudbu jsem napsal já. Ukáže se, že jsem zapůsobil na dějiny víc než kterýkoliv jiný Němec!“

Není však úplně jisté, jestli Eckart Hitlerův charakter dobře rozpoznal, protože názory Hitlera se od těch Eckartových později vzdálily. Ke konfliktu mezi ním a vůdcem ale nikdy nedošlo – Eckart totiž v prosinci roku 1923 zemřel na infarkt v důsledku předávkování morfiem.

Hitler na Eckarta nezapomněl

Během nacistického období bylo Eckartovi vytvořeno několik památek a pomníků. Hitler zasvětil druhý svazek Mein Kampf Eckartovi a také pojmenoval arénu v blízkosti olympijského stadionu jako „Dietrich-Eckart-Bühne“. Kromě toho Hitler pojmenoval po Eckartovi několik nových silnic. Všechny už byly přejmenovány.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE NA OSUD MUŽE, KTERÝ FORMOVAL ADOLFA HITLERA:

Zavří­t reklamu