Nacisté milovali okultismus: Jak šéf SS Himmler pátral po pramáti, upálené čarodějnici

Nacisté milovali okultismus: Jak šéf SS Himmler pátral po pramáti, upálené čarodějnici
Zdroj: Archiv
Sedmiletý Heinrich Himmler, „vzorný synek“ katolického učitele. Již tenkrát měl zálibu v kouzelném světě starých německých pohádek. Nikdo tehdy netušil, že se z něj stane obávaná nacistická bestie.Logo zhoubné ideologie Blut und Boden, jejímž vstoupencem byl Himmler až do morku kostí. Hnutí oslavovalo německý lid, jenž je svou čistou krví připoután k německé půdě.Hitler podává ruku svému oblíbenci Himmlerovi, kterého si cenil za jeho „mimořádné schopnosti“.Krásná germánská žena klečící před zlovolným soudem, kde musí absolvovat ponižující vážení, neboť se věřilo, že čarodějnice neváží nic. Himmler byl obdivovatelem údajných čarodějnic, neboť je považoval za nositelky starodávného árijského náboženství.+ 8 fotek+ 9 fotek

Nacistická Třetí říše byla prodchnuta aurou zla a tajemna. Největší zločinci v dějinách lidstva věřili ve vlastní výjimečnost a nadřazenost. Nepřátele, politické odpůrce, příslušníky jiných ras a etnik neváhali likvidovat ve speciálně zřízených koncentračních táborech. Za ničivou posedlostí čistotou árijské krve se ale skrývaly i hluboké okultní kořeny vycházející ze starogermánských mýtů.

Kateřina Niekurzáková
Kateřina Niekurzáková28. 06. 2019 15:06

Začalo to už samotný vůdcem nacistické říše Adolfem Hitlerem, který nikdy nepochyboval o moci černé magie. Jeho hlavní přisluhovač Heinrich Himmler pak byl přímo ovládán sžíravou touhou po mystice, kterou hluboce zasel do samotného srdce SS. Nacističtí vrazi hodlali odhalit nejhlubší tajemství lidstva a vesmíru. Neváhali proto vynaložit nesčetné prostředky na hledání Svatého grálu, Archy úmluvy či Kopí osudu. Pro nalezení těchto artefaktů zamířili až do dalekého Nepálu. Jejich tajné operace byly natolik početné, že se nemůže jednat jen o souhru náhod.

Tajemství Himmlera

Nesnášel pohled na krev a zabíjení, přitom s ledovým klidem organizoval nejhorší masakry v dějinách! S vědeckou pečlivostí vymyslel lidské rozmnožovací farmy Lebensborn, přitom si liboval ve věcech mezi nebem a zemí – miloval okultismus, a když se dozvěděl, že jeho pramáti upálili jako čarodějnici, jeho nadšení nebralo mezí. I takový byl jeden z nejmocnějších mužů nacistické říše Heinrich Himmler.

Svědky potvrzená scéna

Reinhard Heydrich kráčí přímo k Himmlerovi, očekává mnohé. "Reichsführere, naše komanda objevila něco, co by vás mohlo zajímat," začíná opatrně rozhovor. "Povídejte, Heydrichu," odvětí Himmler. "Mezi vašimi předky se našla jistá Margarete Himblerová, která byla upálena jako čarodějnice v dubnu 1639," pronese Heydrich a významně se podívá na svého nadřízeného.

"Proč už to dávno nemám na stole?" vykřikne rozrušeně Himmler, druhý muž Třetí říše. "Chtěli jsme mít jistotu," argumentuje Heydrich. "To jste mi ale udělal radost. Moje pramáti je upálená čarodějnice!"

Potomek čarodějnice

Himmler, jeden z největších válečných zločinců historie, přišel na svět 7. října roku 1900 do rodiny zbožného římsko-katolického učitele. Jako správný Němec v dětství miloval pohádky bratří Grimmů, které oslavovaly svět německého romantismu plného kouzel, víl a čarodějnic. Skrze tyto příběhy začal pronikat do starogermánského myšlenkového světa. Sjednocující pouto nacistické ideologie později hledal právě v návratu do minulosti.

Na začátku dvacátých let vstoupil do společenství Artaman, které hlásalo ideologii Blut und Boden (Krev a půda), jenž byla založena na víře v mystickou provázanost německé půdy a krve. Právě přes Artamany se dostal k nacistům a v srpnu 1923 do NSDAP vstoupil. Na sjezdu rolnictva v roce 1935 pak zároveň s ideologií Krve a půdy vyhlašuje i „zvláštní čarodějnické nařízení“, kdy je nutné doložit, že čarodějnice byly kněžkami starého árijského náboženství. Právě toto náboženství hodlal v Třetí říši vzkřísit.

Vedoucím pátrání po čarodějnicích byl Reinhard Heydrich, šéf Bezpečnostní služby (Sicherheitsdienst). Chladný technokrat věřil, že mu čarodějnický výzkum pomůže v kariéře, proto pověřoval svoje muže zkoumáním případů dávno umučených žen. Mezi nimi našel i Margaret Himblerovou, pramáti samotného Himmlera. Ten díky tomu nabyl přesvědčení, že pochází z pokolení staré germánské kněžky, jejíž magickou sílu musel zákonitě podědit.

Kult Černého slunce

Himmlerova SS neměla být jen vojenskou, ale i duchovní elitou. Jejich řádovým hradem se stal tajemný Wewelsburg, v jehož sklepeních byly kdysi mučeny údajné čarodějnice a vlkodlaci. Právě zde utužoval svůj kult označovaný jako Černé slunce. V útrobách hradu dodnes najdeme mozaiku Černého slunce, symbolického kola o dvanácti paprscích složeného ze tří hákových křížů. Pod ním se nachází místnost nazývaná jako krypta, kolem jejíhož středu stojí dvanáct prázdných soklů. Účel obou místností není dosud přesně znám.

Reinkarnace slavného krále?

Představu své nadřazenosti čerpal Himmler také z víry, že je reinkarnovaným Jindřichem (Heinrichem) I. Ptáčníkem, který v 10. století vládl východním Frankům. Podle svého idolu proto nazval zvláštní vlak a polní štáb. Himmlerovo nejbližší okolí v čele s jeho „vedlejší manželkou“ Hedwig Potthastovou jej mělo oslovovat König Heinrich, tedy král Heinrich.

Heinrich Himmler, obávaný vůdce SS, byl masovým vrahem i spiritistickým fanatikem. Pro dokázání nadřazenosti árijské rasy byl ochotný udělat naprosto vše. Mnohé z jeho cest ale zůstávají dodnes hádankou.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE NA OKULTNÍ ZÁJMY HIMMLERA, DRUHÉHO MUŽE NACISTICKÉ TŘETÍ ŘÍŠE!

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Tereza Mašková o boji s bulimií: Naplno to propuklo ve StarDance, tělo mi začalo vypínat a přišel kolaps

Související články

Další články