Jaké zájmové kroužky jsme navštěvovali za socialismu? Co nás bavilo a jak fungovaly školní družiny?

Technické práce patřily mezi oblíbenou činnost chlapců i děvčat.
Zdroj: archiv Extra
Dětské aktivity moc pestré nebyly.Zájmová činnost se často konala ve školních třídách.Technické práce patřily mezi oblíbenou činnost chlapců i děvčat.Spartakiáda byla vrcholem.+ 1 fotka+ 2 fotky

V období socialismu začaly v Československu vznikat různé typy zařízení, jež měly podporovat plnění úkolů socialistické výchovy mladé generace. Patřily mezi ně především domy pionýrů a mládeže, školní družiny a školní kluby.

Barbara Lorenzová
Barbara Lorenzová27. 08. 2018 07:17

Síť školních družin začala v Československu vznikat již na počátku 50. let 20. století. Družiny představovaly jeden z hlavních nástrojů takzvané socialistické mimoškolní výchovy dětí a byly definovány jako výchovná a sociální zařízení, která mají matkám školních dětí usnadnit zapojení se do práce tím, že v době mimo vyučování doplňují péči, kterou rodina kvůli časové tísni nemůže dítěti poskytnout.

V družinách se měly děti připravovat na další školní dny a vypracovávat si domácí úkoly – to se považovalo za povinnou součást pobytu v ní. Žáci, kteří ve výuce zaostávali, měli v družinách dostávat doučování. Děti v nich měly zajištěnou stravu a kromě studia se účastnily různých sportovních či vzdělávacích aktivit.

Družiny působily přímo v budovách škol a jejich vznik byl podmíněn počtem žáků – v roce 1950 byl minimální počet stanoven na dvacet, ve výjimečných případech na patnáct.

Na děti dohlížely vychovatelky, jejichž platové ohodnocení bylo velmi bídné. Náplní jejich práce bylo mimo jiné zajišťování drobných technických prací nebo administrativa. Jako důležitá byla vnímána jejich pozice vůči rodině žáka – měly být jakýmisi propagátorkami péče o dítě. Plněním svých úkolů měly být navíc vzorem pro nepracující matky.

Družiny úzce spolupracovaly s Pionýrskou organizací ČSM. Skupinový vedoucí z ČSM měl za úkol pravidelně navštěvovat družinu ve svém obvodu a pořádat v ní besedy. V nich měl svým vystupováním a vypravováním získávat děti ke vstupu do Pionýra. To samé měly činit i vychovatelky, které se snažily o to, aby žáci viděli v ostatních pionýrech své vzory.

V roce 1959 byly na některých školách zbudovány tzv. školní kluby. Zatímco družiny v těchto školách navštěvovaly jen malé děti, do klubů chodili starší žáci. Ti měli čas v nich trávit s větší volností, ale stále za asistence školního personálu.

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Hvězda Ulice Anna Fixová otevřeně o nejtěžších chvílích v životě: Nechtěla jsem se probudit a žít

Související články

Další články