Lanz von Liebenfels: Zvrhlý nacistický mnich nazýval Čechy poloopičáky

Adolf Josef Lanz ((1874 - 1954), který si říkal Lanz von Liebenfels, byl rakouským radikál. Tento bývalý mnich založil okultistický časopis Ostara plný antižidovských útoků. Na snímku je mladý Lanz v době, kdy byl ještě řeholníkem.Církev mu nestačila, tak si založil vlastní řád a učení.Jeho řádu patřil hrad Werfelstein v Rakousku.Lanz celý život toužil po šlechtickém titulu, tak si nechal alespoň vyrobit erb.+ 6 fotek+ 7 fotek

Říkal si Lanz von Liebenfels a původně bych mnichem. Tenhle rakouský radikál založil okultistický magazín Ostara, ve kterém publikoval nacionalistické a protižidovské texty. Hltal je i mladý Adolf Hitler, aby se jimi později inspiroval na své dráze největšího zločince v dějinách lidstva.

Kateřina Niekurzáková
Kateřina Niekurzáková 22. července 2019

Chlubil se tím, že byl prvním národním socialistou v Německu. Založil podivný rytířský řád, jehož okultní činnost zůstává dodnes záhadou. Skrze časopis Ostara šířil zvrhlé učení o pradávné germánské rase, které zaselo ve společnosti zrno nenávisti – Adolf Josef Lanz, který sám sebe nazýval Lanzem von Liebenfels.

Zvrhlý mnich

Narodil se 19. července 1874 do středostavovské vídeňské rodiny a stal se cisterciáckým mnichem. Od katolické věrouky se ale záhy odchýlil, aby začal rozvíjet svou teorii o nadřazenosti Árijců. Z kláštera byl vyloučen za údajné oddávání se „smyslným a světským myšlenkám“. Ihned po vyhazovu se pasoval do role skalního nacionalisty a zavilého antisemity, který šířil svoje bludy po celém Německu.

Templáři i kastrační kleště

Založil si vlastní okultní společenství, jež nazval Řád nových templářů. Struktura řádu byla inspirovaná hierarchií katolické církve. Pro svoji společnost získal čtyři hrady, dům v Salzburgu a kobku kdesi v Maďarsku. Členové řádu museli mít plavé vlasy, velké lebky, malé dlaně a chodidla. Skládali rovněž přísahu, že se ožení jen s rasově čistou ženou. Sám Lanz toto prohlášení hrdě považoval za „rasovou válku až po kastrační kleště“.

Tajemná expedice nacistů do Tibetu: Pořídili záznamy v neznámém jazyce
Mohlo by Vás zajímat:

Tajemná expedice nacistů do Tibetu: Pořídili záznamy v neznámém jazyce

Poloopičáci Češi

Lanz hlásal, že árijský hrdina je nejdokonalejším vtělením Boha a ducha na této zemi. Bohužel má svého nepřítele čandálu neboli podčlověka. Čandála je tvor podporující demokracii, kapitalismus a materialismus. Nemravné árijské pramatky kdysi smísily svou krev s opicemi, proto zdegenerovaly. Tak na svět přišli Židé, Češi a Slovinci. Tvrdil, že nyní je na čase árijskou rasu znovu očistit, aby mohla ovládnout svět a nižší rasy.

Ztracený ráj

V časopise Ostara propagoval nudismus a věřil ve ztracený ráj, v němž árijští muži budou zase jednou obcovat s rasově čistými ženami. Dopomoci by jim k tomu měl Kristus, kterého nazýval gótským výrazem Frauja. Mesiášovo přikázání si upravil na „miluj bližního svého, je-li příslušníkem stejné rasy“. Volal proto po selektivním šlechtění lidí, kdy měli být neárijci sterilizováni a nasazeni na těžké práce. Jeho zhoubné učení se  vžilo pod názvem ariosofie. 

Zločinnými myšlenkami fanatika Lanze se později inspirovali nacisté během řešení konečné otázky. Sám Lanz nebyl po skončení války nijak potrestán, věnoval se biologii a zemřel v roce 1954.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE NA ZVRHLÉHO MNICHA, KTERÉMU IMPONOVAL NACISMUS:

Otevřená zpověď dcery herečky Aleny Mihulové: Jsem vděčná, že jsem na holky, říká Karolína Kachyňová

Otevřená zpověď dcery herečky Aleny Mihulové: Jsem vděčná, že jsem na holky, říká Karolína Kachyňová

Další články