Nelíbí se vašemu dítěti ve školce? Možná za to může špatný zrak!

Dětem byste měli nechat přeměřit zrak v předškolním věku.
Dětem byste měli nechat přeměřit zrak v předškolním věku.Děti se pomocí různých technik a her učí s očními vadami bojovat.Pozor na zrak vašich dětí.MUDr. Gabriela Pilková, lékařka Dětského očního centra Kukátko v Praze.+ 1 fotka+ 2 fotky

Dětské oční vady, které se neodhalí včas, mohou děti poznamenat až do dospělosti, kdy se jich už nelze tak jednoduše zbavit. Období zápisů do školek, které aktuálně probíhají, je jedním z nejdůležitějších mezníků, kdy by se s léčbou dosud neléčených vad mělo začít.

Petra Járková
Petra Járková 13. 12. 2019 08:00

Ještě před předškolní docházkou, tedy ve věku 3 let, by měly děti absolvovat preventivní prohlídku u očního lékaře. Špatné vidění se totiž může neblaze podepsat na spokojenosti dítěte ve školce a hlavně na jeho následné školní docházce. „Dítě, které špatně vidí, se mnohem dříve unaví, ztrácí koncentraci, bývá nepozorné, roztržité, začíná zlobit a některé návyky si pak přenáší i do dalšího života,“ varuje MUDr. Gabriela Pilková.

Dětský zrak je sledován už od prvního dne života a následující rok u pediatra, který v případě podezření na oční vadu odešle dítě k odborníkovi. Nicméně preventivní prohlídky by dítě od třech let mělo absolvovat každoročně, stejně jako kontroly u jiných specialistů. Rodiče by zrak dětí měli sledovat průběžně a jakékoli odchylky konzultovat s lékařem, zvláštní pozornost dětskému zraku by měli věnovat v rodinách, kde se vyskytuje krátkozrakost, dalekozrakost, tupozrakost nebo šilhání, jež patří k nejčastějším dětským očním vadám.

Včasná preventivní prohlídka může zachránit dítěti zrak na celý život. „V našem Dětském očním centru Kukátko se často setkáváme s dětmi, které k nám dorazí na základě doporučení z psychologické poradny. Tam jsou většinou odeslány ze školky až těsně před nástupem do školy, protože jejich pozornost, špatné návyky neodpovídaly očekávání. U nás pak většinou zjistíme, že tyto děti 'pouze' nevidí,“ uvádí MUDr. Pilková.

Každé dítě se rodí dalekozraké

Předškolní děti typicky trpívají dalekozrakostí, která je vrozená a do určité míry a určitého věku i přirozená. Projevem vyšší dalekozrakosti tedy bývá časté mžourání, mnutí očí či bolesti hlavy, může se objevit i nezájem o hru s malými předměty, malování, případně i častější pády, zakopávání. Rodiče by podobné varovné signály rozhodně neměli podceňovat a vydat se k odborníkovi by měli hned. Včasnou léčbou pomocí brýlové korekce se tato vada dá zcela odstranit, o pár let později už by mohl být problém.

Tupozrakostí trpí 4 % dětí. Může skončit až slepotou

Jednou z nejzákeřnějších komplikací očních vad, která postihuje v ČR čtyři procenta dětí, je tupozrakost. „Amblyopie neboli tupozrakost je funkční vada zraku, která se projevuje jako snížená zraková ostrost způsobená útlumem zrakového vnímání, a nelze ji vykorigovat pomocí brýlí ani čoček ke stoprocentní zrakové ostrosti. Vada postihuje převážně jedno oko, výjimečně obě, a velmi často vzniká jako funkční komplikace šilhání,“ vysvětluje MUDr. Pilková a dodává: „Pro lepší představu – při správné funkci zraku se pozorovaný předmět zobrazuje na sítnicích obou očí a mozek oba obrázky spojuje do jednoho prostorového obrazu. Pokud je obraz z jednoho oka méně kvalitní, mozek dostává dva rozdílné obrazy, a tak zrakové podněty ze slabšího oka vyřadí, aby nerušily obraz vytvořený zdravým okem. Zkrátka mozek zpracovává pouze obraz z oka, které zobrazuje sledovaný předmět správně. Slabší oko mozek postupně potlačí a nepoužívá ho.“

Tupozrakost lze odstranit v předškolním věku

Problémy, které tupozrakost způsobuje, se promítají i do dalších mimoškolních činností a běžného života. Dochází totiž ke ztrátě prostorového vidění, člověk se u těžších forem tupozrakosti prakticky stává jednookým. To pak velmi ovlivňuje kvalitu života a může způsobovat velké omezení v běžných činnostech, sportu, zájmech a samozřejmě později také v zaměstnání, neboť tupozraký člověk některá zaměstnání vykonávat nemůže.

„Předškolní věk je většinou posledním obdobím, kdy je možné rozvoji tupozrakosti předejít,“ říká lékařka Gabriela Pilková z Dětského očního centra Kukátko. „S léčbou tupozrakosti pomocí cvičení očí je třeba začít velmi brzy, ideálně mezi třetím a pátým rokem věku dítěte, kdy je šance na úplné vyléčení velmi vysoká.“ Cvičení je podle ní účinné i u starších dětí. Pokud se s ním ale začne po osmém roce věku, naděje na odstranění této vady je již velmi malá. „V pozdějším věku dítěte už není možné tupozrakost zcela vyléčit a u dospělých není léčba účinná. Pokud začneme s dětmi cvičit oči v předškolním období, je šance na zlepšení velmi vysoká,“ vysvětluje MUDr. Pilková.

Léčba tupozrakosti pomocí oční gymnastiky

Tupozrakost je možné odstranit pomocí speciálních, tzv. pleoptických cvičení, která se zaměřují na rozvoj zrakového vnímání, využívají světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, cvičí zrakově motorickou orientaci atd. Cvičení je založeno na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte.

„Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Vhodné jsou například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky, pexesa apod. Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Struktura a četnost cvičení se stanovuje na základě vyšetření a k vyléčení je zpravidla zapotřebí i cvičení pod odborným dohledem na speciálních přístrojích,“ vysvětluje Mgr. Lucie Patočková.

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Související články

Další články