Počátek řeckého kalendáře: Jak probíhaly první řecké Olympijské hry v roce 776 př.n.l. ?

8. července 2019
Youtube
Youtube

První olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l. Tento rok, konkrétně pak 8. červenec, je považován za počátek her i řeckého kalendáře.

První olympijské hry se konaly ve starořecké Olympii již téměř před třemi tisíci lety. Olympia leží na poloostrově Peloponés a dle řeckých bájí a pověstí zde sídlil bůh bohů Zeus spolu se svou manželskou Hérou. Do dnešních dnů se dle tradic konají hry pravidelně jednou za 4 roky.

První vítěz

Od prvních historických olympijských her z roku 776 před naším letopočtem se registrují jmenovitě jednotliví vítězové disciplín. Jelikož první antické OH byly pouze o soutěži v běhu, existuje jen jeden vítěz. Tím se stal jistý Koroibos, který pracoval jako kuchař ve městě Élida. Přesněji zvítězil v běhu na jedno stadium, což byla vzdálenost zhruba mezi 175 až 200 metry. Dnešní olympijský stadium měří přesně 192,27 metru.

Mír a láska

Součástí olympijských her panoval všeobecný mír, který byl označován termínem ekecheiria, což znamenalo vyvarovat se držení zbraně. Během OH bylo nemyslitelné, aby na půdu Olympie vstoupil jakýkoliv voják se zbraní v ruce či ozbrojený jedinec. Všichni, kteří se zúčastnili této sportovní události, měli zajištěnou volnou cestu do Olympie a zpět a to i přes území států, se kterými byli ve válečném konfliktu. Tento zákon byl údajně zaznamenán i písemně, jeho text se bohužel nedochoval.

Olympijský oheň

Olympijský oheň, jakožto jeden ze základních symbolů olympijských her, připomíná antickou legendu o Prométheovi, kterému Zeus ukradl oheň a dal ho lidem. Dle tradice musí být oheň udržován po celou dobu trvání olympiády. Tento starověký zvyk byl obnoven při OH v Amsterdamu v roce 1928, o 8 let později se stal součástí olympijských tradic spolu se štafetou v předávání ohně, na jejímž konci je zapálena obří pochodeň v místě konání samotných her. Tradičně se role zapálení obří pochodně ujímají významné osobnosti z oblasti sportu.

NA VÝVOJ OLYMPIJSKÝCH HER SE MŮŽETE PODÍVAT V GALERII:

Zavří­t reklamu