Třicet tisíc mužů a jejich statečný vzkaz Hitlerovi: Výročí všesokolského sletu, který ještě dával naději

3. července 2019
Wikipedie
Wikipedie

X. všesokolský slet 1938 se konal v době nacistické hrozby. Slavnou „Přísahu republice“ s podtitulem „Dobudujeme a ubráníme!“ cvičilo tenkrát 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou choreografii“. Všechny průvody vyzněly manifestačně a podle dobových zpráv to Hitler v Berlíně nesl velmi nelibě.

S historií Sokola jsou nedílně spjaty i všesokolské slety. Jejich předzvěstí se stala již první veřejná cvičení – první z nich se konalo 1. června 1862 při příležitosti svěcení praporu Sokola Pražského.

Za zárodek budoucích sletů je však považováno veřejné cvičení konané 19. května 1867 na Rohanském ostrově – zde se poprvé cvičilo na hudbu.

I. všesokolský slet se uskutečnil v červnu 1882 na Střeleckém ostrově; původně byl nazýván jako Jubilejní slavnost, neboť se konal při příležitosti 20. výročí založení Sokola. Zúčastnili se ho zástupci ze 76 sokolských jednot a také hosté z Polska a Ameriky.

My dnes ale díky výročí uplynutí 81 let od X. všesokolského sletu chceme zavzpomínat právě na něj. Jednalo se totiž o slet protiválečný.

Prezident Beneš daroval Sokolu prapor – na nějž připjal později Válečný kříž. Cvičilo na 350 000 účastníků, přišlo přes dva miliony diváků. Slet se stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi. Slet trval celých pět týdnů.

Poprvé v dějinách Sokola slavnou „Přísahu republice“ cvičilo 30 000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou choreografii“.

Takovou kuriozitou je, že bylo poprvé použito 24 reproduktorů pod cvičební plochou k lepšímu ozvučení takto rozsáhlé plochy.

NA HISTORICKÝ X. VŠESOKOLSKÝ SLET SE PODÍVEJTE V GALERII:

Zavří­t reklamu