Veďte děti ke zdravému životnímu stylu a lásce k pohybu. Projekt Děti na startu může pomoci

16. března 2019
detinastartu.cz
detinastartu.cz

Zdraví našich dětí je pro nás všechny určitě prioritou. Dnešní doba však na naše potomky klade celou řadu nástrah v podobě televize, počítače, tabletu či mobilního telefon. Právě u těchto zařízení totiž tráví dnešní děti většinu volného času. Nedostatek pohybu se pak zákonitě projeví i na jejich zdraví a kondici. Projekt Děti na startu, který organizuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, si proto klade za cíl naučit je brát pohyb jako součást jejich života už od prvních krůčků.

Postavení sportu dnes vůbec není jednoduché. Má totiž velmi silné a jen těžko překonatelné soupeře. Ve světě plném techniky je stále těžší dítě nadchnout a vybrat tu správnou aktivitu, která ho bude bavit. „Vztah k pohybu se vytváří především v dětství – v rodině. Později úlohu rodičů částečně suplují učitelé v mateřských a především na základních a středních školách. A tak vlastně vznikl nápad přivést pohyb do školek, škol, družin, ale i do kroužků jako součást vyučování v rámci pohybových aktivit,“ říká Jana Boučková, autorka celorepublikového projektu Děti na startu, a zároveň připomíná deset zásad typických pro tento projekt, díky nimž si děti vytvářejí vztah ke zdravému životnímu stylu i lásku k pohybu na celý život.

Desatero projektu Děti na startu

  1. Nikoho neporovnáváme

Každé dítě je jinak nadané, a to je důležité při sportování respektovat. Proto je základním pravidlem vyvarovat se srovnávání. Jinak by se mohlo stát, že chuť k pohybu dítě přejde hned na začátku.

  1. Každý se vždy vrací do hry

Není nic horšího (a pro nadšené děti obzvlášť) než vypadnout při hře hned v prvním kole. Proto je důležité vymyslet a dodržovat taková pravidla, aby každé dítě mohlo být stále součástí hry a vždy se rychle znovu zapojilo.

  1. Sportují všechny děti bez rozdílu

Děti je důležité učit přistupovat ke sportu bez předsudků. Pohyb je vhodný pro všechny a každé dítě nakonec samo zjistí, který sport ho baví nejvíc a v jaké míře.

  1. Spolupracujeme s ostatními trenéry

Důležitý je profesionální přístup, který spočívá i ve spolupráci s trenéry z různých sportovních kurzů. Díky tomu můžeme dětem předat maximum zkušeností při každé sportovní aktivitě.

  1. Sportovat a hýbat se je zábava i životní nutnost

„Hlavním cílem projektu Děti na startu je, aby dítě považovalo sportování za samozřejmou součást svého života a vytvořilo si tak už v raném věku kladný vztah k pohybu i zdravému životnímu stylu. Pokud totiž dítě vidí, že s nadšením sportují všichni okolo včetně dospělých, samo se snadněji zapojí,“ vysvětluje Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu.

  1. Při sportu je důležitá všestrannost

Často se stává, že se dítě od nízkého věku věnuje pouze jednomu druhu sportu a v důsledku toho se pak nerozvíjí jeho pohybová všestrannost. Vznikají paradoxy, kdy malý sportovec sice dává góly, ale neudělá kotrmelec. Proto je předčasná specializace spíše na škodu.

  1. Nezapomínáme na zdravou životosprávu

Učit děti správně se stravovat není v dnešní době vůbec jednoduché. Reklamy na ně útočí ze všech stran a je těžké vysvětlit jim, proč je lepší dát přednost jogurtu s ovocem než tomu s bonbony a hračkou… Proto je důležité dětem hravě a jednoduše vysvětlovat, proč jsou zdravé potraviny pro tělo tolik potřebné a v čem jim pomáhají.

  1. Správné držení těla – dobrý návyk do budoucna

„Při cvičení klademe u dětí důraz na správné držení těla a rozvoj základní pohybové motoriky. V kurzu se naučí dovednosti, které jsou základem pro jakoukoliv další sportovní aktivitu – dobře ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče,“ říká Jitka Literová, koordinátorka programu Děti na startu.

  1. Komunikace i bezpečnost

Pro děti je přínosem pobyt v kolektivu, kde se také naučí osvojovat si pravidla hry fair play. Zároveň je důležité je hned na začátku seznámit s tím, jak bezpečně sportovat a používat pomůcky či nářadí, které jsou pro ně velkým lákadlem.

  1. Poradíme s výběrem další sportovní aktivity

V případě zájmu dětem i rodičům rádi poradíme a pomůžeme vybrat vhodný kroužek pro malého sportovce.