Fit a krásnátestovánísoutěže

Vyhlášený záletník i svědomitý otec. Co všechno jste o Karlu IV. možná netušili?

Zdroj:pixabay

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Národem milovaného Karla IV. si mnoho Čechů představuje jako velice zbožného krále, který když spravedlivě nekraloval, tak se modlil a když se nemodlil, tak se věnoval své královské rodině. Až tak velký Mirek Dušín ovšem král nebyl. Rád si vyhodil z kopýtka a dokonce zplodil nemanželské dítě. Narodil se roku 1316, a to právě v dnešní den.

Veronika Hándlová 14. května 2018

Jeho otcem byl Jan Lucemburský a matkou Eliška Přemyslovna. Dětství strávil na přání svého otce na francouzském dvoře, kde se vzdělával. Ve Francii byl biřmován a z Václava se stal Karlem, podle svého kmotra a strýce Karla IV. Sličného. V té době mu byl také rovnou dohodnut sňatek s Markétou, kterou historie zná spíše pod jménem Blanka z Valois. Jeho strýc si ho velice oblíbil a snažil se malému Karlovi dát co možná nejlepší vzdělání. Když Karel IV. Sličný zemřel, odešel jeho kmotřenec zpět do Čech.

Podivný sen

Ve svých 15 letech se se svým otcem podíval do Itálie. Karel sám ve svých zápiscích píše, že se v Itálii zkazil. V 17 letech zažil svou první sexuální zkušenost. Nutno říci, že už v té době byl ženatý se svou první manželkou Blankou. Té noci se mu prý zdál podivný sen. Přiletěl k němu anděl, vzal ho za vlasy a přenesl ho nad jakési vojsko, které dobývalo hrad. V tom okamžiku přiletěl jiný anděl, který držel za vlasy jeho nahého francouzského bratrance Guigues VIII. z Viennois. Anděl vytáhl meč a nahému nebožákovi usekl úd. Podle anděla to byl trest za jeho smilství a nevěru. Mladého Karla IV. tento sen velice ovlivnil a přísahal si, že už vždy bude své manželce věrný. Moc dlouho mu to nevydrželo. Byl vyhlášeným záletníkem. Dokonce tak velkým, že za něj papež musel učinit pokání.

Nemanželský syn

Věrný opravdu pár let zůstal, ale potom přeci jenom odolal. Jeho zálet tentokrát nezůstal bez následků. Začátkem května roku 1365 odjel vyjednávat s papežem do Avignonu. Do cesty mu přišla krásná francouzská dívka, které jednoduše neodolal. Z jejich krátkého románku vzešel nemanželský syn Guillaume. Když se to po pár měsících Karel dozvěděl, neuvěřitelně ho to potěšilo a o syna se začal opravdu hodně zajímat. Poprvé a také naposledy se s ním setkal při své poslední návštěvě Francie roku 1378. Ze syna byl nadšen a chtěl mu zajistit dobré postavení a budoucnost sňatkem a titulem. Jak to s tímto levobočkem nakonec dopadlo, nevíme. Z historie se potom nadobro vytratil.

Thumbnail # Pandemie nezná hranice. Viry zabíjejí více než jakákoli válka
Mohlo by Vás zajímat:

Pandemie nezná hranice. Viry zabíjejí více než jakákoli válka

Chladné vztahy s otcem

Karel svého otce zrovna nemusel. To samé platilo i naopak. Jan Lucemburský si od svého syna držel odstup. Bál se, že mu bude konkurovat ve vladaření. To byl také důvod, proč mladý Karel zprvu dostával malé a nedůležité funkce a úkoly. Až na nátlak šlechty dostal Karel v roce 1333 od svého otce titul markrabě.

Nevydařená láska

I přes to, že byl sňatek jeho první ženy Blanky domluvený a oba se vzali už ve svých sedmi letech, velice se milovali. Blanka upadla v nemilost u Karlova otce Jana. Porodila Karlovi sice dvě dcery, ale syn se stále nedařil. Dodnes se neví, na co Blanka zemřela. Někdo tvrdí, že ji zabil mor, jiní, že podlehla zápalu plic. Když předčasně zemřela, nesl Karel její smrt opravdu velice těžce.

Neuměl česky

Když se chopil trůnu, neuměl Karel česky ani pozdravit. Ve svých kronikách přiznává, že se musel češtinu znovu učit. Mluvil skvěle italsky a francouzsky, ovládal latinu, ale dětství prožité ve Francii se na jeho jazykových dovednostech podepsalo. Česky se nikdy zcela plynně nenaučil.

Přidat na Seznam.cz Přidejte si magazín Lifee.cz na hlavní stránku Seznam.cz

Další články

Zavří­t reklamu