Středověký bič na drbny: Scoldova uzda se nasazovala i na přání manžela

Středověký bič na drbny: Scoldova uzda se nasazovala i na přání manžela
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain
Scoldovou uzdou se trestaly ženy, které neposlouchaly své manžely, anebo si libovaly v drbech.Vzácně se maska nasazovala i mužům, třeba před popravou.Původně uzda sloužila k umlčení domnělých čarodějnic, aby již nadále nemohly pronášet zaříkávání.Hlavní efekt mučícího nástroje spočíval ve veřejném ponížení.+ 2 fotky+ 3 fotky

Ne nadarmo se středověk označuje za dobu temna. Násilí a mučení bylo tehdy přijímáno širokou veřejností. Častokrát se používalo k vynucení přiznání a získání informací od vinných, ale i nevinných lidí. Tortura však sloužila i jako výstraha, třeba pro ženy, které rády klevetily. Anebo to bylo trošku jinak?

Kamil Šivák
Kamil Šivák 30. 10. 2021 13:00

Mezi metody mučení, jež měly přimět lidi k pokání a nápravě, patřil pranýř. To byl v tomto případě obecně nejpoužívanější trest. Pak tu ale byla také Scoldova uzda. Bizarní maska zabraňující v mluvení. Její nošení bylo neuvěřitelným utrpením.

Trest na manželovo přání

Neurozené ženy měly ve středověké společnosti velmi špatné postavení. Nesměly vlastnit půdu ani žádný majetek. V životě je čekaly jen dva úkoly - vdát se a začít rodit děti. Své manžely musely za každou cenu ctít a poslouchat, byly jim zcela podřízené. Občas se však našla hospodyňka, která se snažila šovinistickým pravidlům vzepřít.

Takové chování bylo ale zcela nepřijatelné. Musel následovat exemplární trest, jenž si často vyžádal sám muž. Nemohl dopustit, aby mu jeho choť dělala před ostatními ostudu. Pokud svého manžela “obtěžovala, rušila, nebo odmlouvala, když jí vynadal”, přišla na řadu Scoldova uzda. Žena svým chováním porušila zákon, za což musela pykat...

Ponižující Scoldova uzda

Scoldova uzda byla primárně určena k tomu, aby ženu psychicky ponížila. Vždyť už jen to, že ji měla na sobě, vypovídalo o tom, že buď neposlouchala svého muže, nebo se až moc zajímala o drby. Železný náhubek někdy doplňovala maska, jenž zakrývala celý obličej. Do úst se pak vsunul jeden plát (takzvané udidlo), který tlačil na jazyk a znemožňoval mluvení. Pokud se o to nešťastnice přece jen pokusila, vypadala směšně, byť už jen kvůli nadměrnému slinění.

To ale nebylo vše. Častokrát si pak manžel vyšel se svou umlčenou ženou na procházku takzvanou uličku hanby, kde ji předváděl ostatním. Prakticky se k ní choval jako k psovi. Dával jí jednoduché povely, které musela žena před zraky posmívajícího se davu splnit. Není divu, že takové zacházení uhasilo veškerou touhu po odlišnosti.

Temná minulost Scoldovy uzdy

Existují záznamy, že byla Scoldova uzda použitá i na muže, třeba v případě vězně, který byl takto donucen zůstat až do popravy v klidu. V naprosté většině byla ale používána na ženy. Její původní účel nebyl výchovný, nýbrž ochranný. Zprvu se totiž používala na domnělé čarodějnice, kterým se zabránilo vyřknout další zaklínadla. Uzda tehdy nedržela jen jazyk, ale její hroty propíchly i tváře.

Postupem času se oběťmi Scoldovy uzdy stávaly vdovy a starší či svobodné ženy. I ony byly považovány za “hrozbu” společnosti. Tento barbarský trest byl zrušen až koncem osmnáctého století.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Scold’s bridles 

Grunge.com: The horrible medieval weapon that was used to torture wives 

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články