Zneuctěná královna Boudicca dala Římanům krvavou lekci: Její smrt je ale opředena záhadami

Zneuctěná královna Boudicca dala Římanům krvavou lekci: Její smrt je ale opředena záhadami
Zdroj: Wikimedia Commons/Paul Walter, CC-BY-2.0

Boudicca, vdova po králi Prasutagovi, se římským vojákům pomstila za znásilnění dcer a své zbičování opravdu důkladně a ještě víc nelítostně. Nechala zmasakrovat na 80 000 Římanů...

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová 17. 04. 2021 11:00

Boudicca byla manželkou icenského krále Prasutaga. Když se jeho čas naplnil, odkázal vládu nad dnešním Suffolkem a Norfolkem částečně svým dcerám, částečně římskému císaři. Jenomže to Římané, jejichž moc v té době sahala až takto vysoko na sever, odmítli respektovat a věc vyřešili, jak byli zvyklí. Vtrhli na královský dvůr, královy dcery znásilnili a jejich matku Boudiccu nechali zbičovat. Možná si mysleli, že boj o vládu na území obývaném keltskými kmeny je definitivně u konce. Nemohli se ale mýlit víc...

Žádná křehká žena

Boudicca, keltská královna a vdova po vládci svého území, nebyla žádná křehká žena, která by se dala tak snadno zlomit. Navíc vojáci ublížili i jejím dcerám a to žádná žena nemůže nechat jen tak. A proto požádala o pomoc část keltských kmenů, které žily v Británii. A podle vývoje dalších události neměla problémy s tím, aby postavila opravdu silné a odhodlané vojsko.

Keltská msta

Jakmile bylo všechno domluveno, vydali se Keltové vstříc pomstě za svou vládkyni a královské dcery. Jestli ještě v tu chvíli Římané pochybovali o tom, že by mohlo dojít ke skutečnému boji, další okamžiky je nenechaly na pochybách. Nejen za bolest, kterou způsobili královně a mladým dívkám, ale i za další odvážlivosti a neúctu k zemi, jako bylo povraždění kněžek nebo vykácení posvátných dubů, museli zaplatit. A také zaplatili…

Koho potkali, toho zabili

Boudiccino vojsko se vydalo do tábora v Camulodunu, dnešního Colchesteru, kde byli shromážděni propuštění římští vojáci. Koho potkali, toho pobili, nešetřili nikoho. Ti, kdo padli hned a bez mučení, měli štěstí a ti ostatní jim mohli jen závidět. Pomsta byla opravdu krutá. Podobně jako první sídlo dobyli královnini vojáci také další, včetně současného Londýna. Kudy prošli, tam za sebou nechávali mrtvé Římany, ale i Brity, kteří s nimi spolupracovali. Boje nepřežilo na 80 000 Boudicciných nepřátel.

Boudicca nikdy neustoupila

Vítězství se ale icenská královna nakonec nedočkala. Římanů bylo moc a jejich vybavení a nakonec i organizace byly také mnohem lepší. Přesto se ukázala jako královna, bojovnice a matka, která si nenechá líbit ponížení své vlastní nebo své rodiny, ale ani země, které vládne.

Římané nakonec porazili vojsko složené z členů keltských kmenů. A jak skončila samotná Boudicca? Na tuhle otázku je více možných odpovědí. Podle Tacia si sama raději vzala život, než by znovu padla do rukou římských bojovníků. Dobře věděla, že tentokrát by to neskončilo jen bičováním. Další verze historického příběhu ale hovoří i o tom, že zemřela přirozenou smrtí na následky některé z tehdy neléčitelných nemocí. Ať už Boudicca skonala jakkoliv, a i když se nedočkala úplného vítězství, pro Římany to byla velká lekce, že ani ženy nejsou tak bezbranné...

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Baudica

Andrew Godsell: Boadicea: A Woman's Resolve 

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články