Caligula v sukni: Ranavalona I. byla největší vražedkyní v historii, vyhladila polovinu Madagaskaru

Caligula v sukni: Ranavalona I. byla největší vražedkyní v historii, vyhladila polovinu Madagaskaru
Zdroj: Wikimedia Commons/H. Linton, Public domain

Historie je plná vůdců, kteří byli nechvalně proslulí svou brutalitou. Málokdo byl ale tak krutý jako madagaskarská královna Ranavalona I. Ne nadarmo se o ní říká, že je největší vražedkyní v historii.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 20. 04. 2022 14:00

Ranavalona I. byla v letech 1828 až 1861 královnou Madagaskaru. Na trůn nastoupila po svém mrtvém manželovi králi Radamovi I. Prosazovala politiku izolacionismu, nucené práce a likvidaci veškerých oponentů. Na svědomí má miliony mrtvých.

Manželství bez dědice

Manželství Ranavalony a Radama nebylo naplněno po všech stránkách. Bohužel se jim nepodařilo zplodit dědice trůnu. A tak se král raději věnoval eliminaci všech potenciálních nepřátel. Po Radamově smrti v roce 1828 se měl vlády ujmout syn jeho nejstarší sestry Rakatobe. Dlouho se však ze svého nově nabytého postavení netěšil.

Královna Ranavalona již kula pikle, jak se zmocnit vlády v zemi a zahájit převrat. Její plán nakonec skutečně vyšel. Byl natolik sofistikovaný, že jí šli na ruku prakticky všichni důležití lidé. Nesetkala se s žádným odporem.

Nemilosrdná královna Ranavalona

Již na samotném počátku své vlády byla krutá a nemilosrdná. Při korunovaci dala jasně najevo, že běda tomu, kdo prohlásí, jak může takto nevzdělaná a slabá žena vládnout tak rozsáhlé říši. Jeden z jejích prvních činů zahrnoval identifikaci a eliminaci potencionálních hrozeb. Brutální čistka započala u královy rodiny, která byla největší hrozbou pro Ranavalonu.

Pak přišli na řadu křesťané. Rostoucí počet misionářů v její zemi se neshodoval s politikou izolacionismu. Obávala se toho, že by mohli u poddaných šířit “podvratné” myšlenky. Možná byla vnitřně přesvědčená o tom, že její moc není dostatečně silná na to, aby si u lidí vynutila absolutní poslušnost. V roce 1835 tak na Madagaskaru oficiálně zakázala křesťanství. Nakonec se ale s rostoucí paranoiou zaměřila na všechny “nežádoucí” osoby, což znamenalo také Francouze a Brity.

Caligula v sukni

Tři desetiletí trvající hrůzovláda však nepostihla jen cizince, ale také obyvatele Madagaskaru. Poddaní byli často přísně trestáni i za ty nejtriviálnější přestupky. A že to byla vskutku vynalézavá žena, dokládají i její “oblíbené” mučící techniky. Odsouzený byl například zamotán do lana a zavěšen ze strmého útesu. Jeho rodina musela několik dní sledovat utrpení, než se lano pomalu roztřepilo a poslalo nešťastníka na jistou smrt.

Další tisíce lidí čelily upálení, anebo vaření či pohřbívání zaživa. Zajatí francouzští vojáci zase přišli o hlavy, ty pak byly nabodnuty na kůly podél pláže. Ranavalona si u vybraných lidí testovala loajalitu neobvyklým způsobem - otravou. Málokdo však pozření otráveného jídla přežil. A v neposlední řadě zde byly nucené práce na často nesmyslných stavebních projektech. A výsledná bilance? Mluví se o 2,5 milionů lidí, kteří zemřeli v důsledku válek, nemocí a její nelítostné vlády. To znamená polovinu tehdejší populace Madagaskaru.

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Ranavalona I.

Historicmysteries.com: Queen Ranavalona I.: Most Murderous Woman In History

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Související články

Další články