Manželství vyměnila za svatozář: Anežka Přemyslovna se nikdy nevdala a skončila v klášteře

Svatá Anežka se činila i v klášteře - založila špirál, pomáhala nemocným, starala se o řád...
Zdroj: Wikimedia Commons/Taťána Binková, CC-BY-SA-4.0
Svatá Anežka Česká se měla jako mladá vdát a posloužit politickým zájmům svého otce Přemysla Otakara I. Osud (i ona sama) ale rozhodl jinak a po několika nevydařených námluvách odešla do kláštera.Mezi jejími nápadníky byl Jindřich VII., který se nakonec rozhodl jinak a Anežky se vzdal.Jindřich III. dokonce zrušil zásnuby. To je hodně smůly i na svatou.Fridrich II. byl pro Anežku přece jen starý, rozdíl byl téměř 20 let.+ 2 fotky+ 3 fotky

Říká se, že nám svatá Anežka přinesla svobodu. Možné to je. Na svatořečení ženy, která se narodila pravděpodobně 20. ledna 1211, došlo jen chvíli před vypuknutím listopadové revoluce, a tak se můžeme jen dohadovat, jestli na jejím hladkém průběhu neměla svůj podíl.

Zdeňka Nezbedová
Zdeňka Nezbedová 20. 01. 2021 08:00

Jak si představujeme život svatých? Byli to lidé neustále klečící na kolenou se sepjatýma rukama, lidé, kteří veškerý svůj vymezený čas věnovali pomoci druhým, nebo to byli lidé po určitou část svého života docela „obyčejní“? Třetí možnost bývá tou správnou – a bylo tomu tak i v případě svaté Anežky, která měla v mládí docela obyčejné dívčí starosti, pomineme-li skutečnost, že šlo o starosti mladé ženy z panovnického rodu…

Od tří let v klášteře a první ženich

Rodičů si Anežka v dětství moc neužila, protože se už od tří let musela vzdělávat a také získávat patřičnou výchovu v klášteře. Nejprve jako malé dítě byla v Třebnici, později v Doksanech. Jako dcera Přemysla Otakara I. musela přece vědět, jak se chovat a mít patřičnou představu o světě. Jenže jako dívka stejně nebyla určena k panovnickému poslání. Jejím úkolem mělo být, jak to tehdy chodilo, posloužit pro výhodný domluvený sňatek. Ten jí otec nedlouho po narození domluvil s princem Konrádem Kadeřavým ze Slezska, lépe řečeno s jeho otcem Jindřichem Bradatým.

Vezme si Jindřicha VII.?

Osud se ale rozhodl jinak. Konrád zemřel a maličká Anežka byla zase volná. Otec tedy rozhodl podruhé, tentokrát padla volba na příštího sicilského krále, krále Svaté říše římské a vévodu švábského Jindřicha VII. Ani to by nebylo z pohledu mezinárodní politiky nevýhodné, kdyby se ovšem později Jindřichův otec nerozhodl jinak a nenašel mu jinou manželku. Jak moc to Přemysla Otakara I. mrzelo, je dnes už jedno. Jisté ale je, že Anežka zůstala znovu bez ženicha. Tou dobou už ale měla za sebou i několik let výchovy pro změnu u rakouského dvora. Vzdělání jí tedy nechybělo, jen na ženichy měla zkrátka smůlu.

Další Jindřich...

Když bylo Anežce čtrnáct let, tedy podle tehdejších zvyklostí opravdu nejvyšší čas na nalezení ženicha, objevil se další Jindřich, tentokrát šlo o Jindřicha III., krále Anglie. A zdálo se, že všechno proběhne bez problémů – dokonce došlo i na zásnuby. Jak ale měla smůlou na muže stíhaná Anežka o čtyři roky později zjistit, ani zásnuby ještě nic neznamenaly a Jindřich III. se oženil s jinou.

Otec bývalého nápadníka

O mladou dívku se začal zajímat také otec Jindřicha VII., tedy římský a sicilský král Fridrich II. To už bylo na Anežku přece jen trochu moc, ale ve své smůle měla jedno velké štěstí. Českým králem byl v té době její bratr Václav I., který mimo běžné zvyklosti dovolil, aby se sama rozhodla, jestli se chce vdávat. A mladá Přemyslovna (po všech předešlých zkušenostech) zvolila raději život za klášterní zdí. Může se jí někdo vůbec divit?

Anežka v klášteře, ale i v centru dění

Brzy se ukázalo, že se Anežka v řeholním životě našla. Její odchod do kláštera ale rozhodně neznamenal, že by se ztratila z veřejného života – naopak. Bez starostí o vdavky se mohla věnovat charitě, založila špitál, z jejího popudu vznikaly kláštery, a objevovala se dokonce i v politice. Měla talent na usmiřování znesvářených lidí i rodů, pomáhala chudým a potřebným. Rozhodně nebyla tichou jeptiškou, pracující v klášterní zahradě. Anežku bylo vidět i slyšet. A to všechno pravděpodobně jen proto, že se jí jako mladé dívce vyhnul sňatek. Kdyby se bývala vdala, s největší pravděpodobností by se do dějin zapsala jako manželka toho či onoho panovníka. Nebyla tedy její smůla na muže vlastně zároveň štěstím? Pro věřící, nemocné a chudé, kterým pomáhala, určitě ano. Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II. v pro naši zemi přelomové době – 12. listopadu 1989.

Zdroje informací:

Wikipedia.org: Anežka Česká

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Související články

Další články