Odvážná Irena Sendler: Židovské děti ukrývala před nacisty v rakvích a pytlech na mrtvoly

Odvážná Irena Sendler: Židovské děti ukrývala před nacisty v rakvích a pytlech na mrtvoly
Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain

Irena Sendler pomohla zachránit tisíce židovských děti, které čekala deportace z varšavského ghetta do koncentračního tábora. Nezradila je, ani když jí gestapo zlámalo ruky a nohy. Vždy zůstala skromná. Její životní příběh dává všem ostatním naději, že i v temných dobách lze zůstat člověkem.

Kamil Šivák
Kamil Šivák 18. 02. 2022 14:00

Irena Sendler se narodila 15. února 1910 ve Varšavě. Po smrti otce, který pracoval jako lékař, se s rodinou odstěhovala do Petrkova, kde nastoupila na gymnázium. Poté začala studovat na Varšavské univerzitě a zde se začala rovněž angažovat v politice.

Odpor k antisemitismu

Irena Sendler studovala dva roky práva a rok polskou filologii, nepovedlo se jí ale dokončit ani jeden obor. Obhajobu diplomové práce jí v roce 1939 překazil začátek druhé světové války. Předtím však stačila vstoupit do Svazu polské demokratické mládeže, kde se snažila vybojovat menší školné pro studenty z dělnických a rolnických rodin. Jako jedna z mála vyjádřila také otevřený odpor vůči rostoucímu antisemitismu.

Po chuti jí nebylo ani ”lavičkové ghetto”. Demonstrativně sedávala na místech určených židovským studentům, navíc škrtla své jméno v tabulce, podle níž měla možnost sedět na “árijské” straně učebny. Za tyto vyhraněné názory jí byla pozastavena studentská práva. Avšak ani to ji neodradilo od pomoci bližním.

Záchrana dětí před koncentračním táborem

Irena měla již z dob před válkou zkušenosti s prací v sociální oblasti. Dokázala využít různé zdroje, kupříkladu sehnat raněným vojákům nelegální pomoc. Po nějaké době přešla do komunitního centra, jenž se nacházelo nedaleko jejího domova. Tam vyřizovala dávky nejchudším rodinám a také se snažila mladým lidem pomoci v tom, aby se vyhnuli deportacím do Říše na nucené práce. Nezapomněla ani na své židovské přátele. Tajně jim obstarávala jídlo. Díky propustce se mohla vydat i přímo do ghetta, kde se snažila různými aktivitami potěšit ty, kteří trpěli nejvíce - malé děti.

Rok 1942 byl pro ni ale snad nejtěžší. Němci v červenci oznámili, že budou celé varšavské ghetto likvidovat. To znamenalo, že bylo potřeba zachránit co nejvíce dětí před převozem do koncentračního tábora. Kvůli tomu však docházelo k mnoha smutným okamžikům. Rozhodnutí darovat dítě do jiné rodiny bylo pro rodiče nepředstavitelně těžké. „Nejdříve mi dítě vytrhli z rukou, nechtěli ho opustit. Po chvilce běželi za mnou, abych se k nim vrátila. Jenže se znovu opakovala tatáž situace. Zasáhnout pak musel dědeček nebo otec a dítě matce vzít,” zavzpomínala Irena Sendler.

Nyní bylo potřeba převést dítě na správnou stranu města. K tomu Irena využívala mnohdy velmi bizarní způsoby a služby členů Rady pomoci Židům Žegoty, jenž vznikla na popud polské emigrační vlády. Nejjednodušší bylo projít sklepením soudní budovy, jejíž druhý konec ústil za hranicí ghetta. Pokud bylo potřeba improvizovat, v případě, že bylo dítě vystrašené a hysterické, uspalo se a převezlo v krabici od bot nebo v bedýnce pod sedadlem v tramvaji. Ty větší se pak dávaly do rakví či pytlů na mrtvoly.

Zatčení Ireny Sendler

V říjnu roku 1943 byla Irena Sendler zatčena gestapem. Identitu zachráněných dětí neprozradila ani poté, co jí vyšetřovatelé zlomili ruce i nohy. Před smrtí ji naštěstí zachránila organizace Žegota, která podplatila jednoho nacistického důstojníka. Ten pustil Irenu na svobodu. Do konce války se pak skrývala. Po kapitulaci Německa zveřejnila své pečlivé záznamy o všech zachráněných dětech.

Následně se začala angažovat v Červeném kříži a varšavském odboru sociální péče. Podařilo se jí také založit několik dětských domovů. Během stalinistické éry se však znovu stala obětí brutálního výslechu...

V roce 1965 byla Irena Sendler za svou hrdinskou činnost oceněna titulem Spravedlivá mezi národy. Izrael jej uděluje osobám nežidovského původu, které během války riskovaly život při záchraně Židů před holokaustem. Medaili si ale mohla převzít až v roce 1983. Tehdy také zasadila strom v Zahradě spravedlivých na Herzlově hoře (hoře Vzpomínek). Irena Sendler zemřela 12. května 2008 ve věku 98 let.

Zdroje informací:

Wikipedia.org: Irena Sendler

Čt24.českátelevize.cz: Zachránila tisíce židovských dětí. Sendlerovou poznal svět díky středoškolačkám z Kansasu

Ciekawostkihistoryczne.pl: „Rozpoczęło się polowanie na dzieci na ulicy”. Irena Sendlerowa – cicha bohaterka

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Cukrářská hvězda Besky o toxickém prvním manželství: Otřesná životní zkušenost probíhala i během MasterChefa

Související články

Další články