Tajemství ostatků Marie Magdalény: Její levá ruka prý vydává líbeznou vůni a koná zázraky

Tajemství ostatků Máří Magdalény: Většina z nich skončila ve Francii, nejcennější je zčernalá lebka
Zdroj: Wikimedia Commons/Andrea Solari, Public domain
Máří Magdaléna nalezla spásu až u Ježíše Krista. Do té doby byla Marie Magdaléna považována za prostopášnici......a lehkou děvu.Jakmile se Marie Magdaléna stala Ježíšovou následovnicí, neopustila ho ani v době jeho smrti. + 6 fotek+ 7 fotek

Existuje spousta teorií o tom, kým byla Marie Magdaléna, nazývaná také Máří Magdaléna. Někdy je označována za prostitutku, jindy za zbožnou ženu, jenž mohla být dokonce Ježíšovou partnerkou. A stejné dohady panují i o jejích ostatcích, které se staly předmětem uctívání. Kde skončily? A jsou skutečně její?

Kamil Šivák
Kamil Šivák 23. 07. 2022 11:00

Máří Magdaléna měla dle Bible patřit k Ježíšovým následovníkům. Prý byla také svědkem jeho ukřižování a zmrtvýchvstání. Díky tomu se staly její ostatky velmi žádanými relikviemi. Největší emoce vzbuzuje lebka. Je skutečná, nebo jde jen o další “zaručený” originál?

Kdo byla Máří Magdaléna?

S největší pravděpodobností pocházela z rybářského města Magdala, které se nacházelo na západním břehu Galilejského jezera v římské Judeji. Navíc byla asi bohatá, neboť se v Lukášově evangeliu píše, že Ježíše podporovala ze svých zdrojů. Prý mu také zůstala věrná po celý jeho život. A to i přesto, že ho ostatní v nejtěžších chvílích opustili.

Kvůli tomu se jí měl Ježíš po svém vzkříšení ukázat jako první. Máří šla hned do ulic hlásat, že je Spasitel opět naživu. V raných křesťanských textech se však uvádí, že mezi sebou měli intimnější vztah, který zahrnoval i líbání na ústa. Odtud pochází další teze, že mohla být jeho manželkou.

Od roku 591 našeho letopočtu se však její image poněkud změnila. Papež Řehoř I. ji vykreslil jako pouhou prostitutku. Ve středověku byla považována za krásnou, ale zároveň promiskuitní a komplikovanou ženu. Později se z ní stal symbol pokání. Kajícná sexuální pracovnice se snaží skrze nápravu dojít ke spáse...

Dala se Marie Magdaléna na kázání?

Říká se, že Máří měla, spolu se svými dvěma bratry, utéct ze Svaté země po popravě svatého Jakuba. Prý se dostali v lodi bez plachet a kormidla až do francouzské vesnice Saintes-Maries-de-la-Mer, kde začala kázat. Posledních třicet let života měla zasvětit samotě a modlitbám ve vysoko položené jeskyni v pohoří Saint-Baume.

Jeskyně byla obrácena na severozápad, tudíž ji jen velmi zřídka osvětlilo slunce. Živila se pouze vodou a kořínky. A ač by se zdálo, že se tam mohla po čase začít užírat nudou, není to tak. Až sedmkrát za den ji údajně navštěvovali andělé. Místo její smrti je doposud nejisté. Buď měla být pohřbena v Turecku, kam doprovázela Jana Evangelistu, nebo ji prý andělé vynesli na bývalou římskou cestu Via Aurelia a zanechali poblíž svatyně svatého Maximina. To by znamenalo, že spočinula v městě Saint-Maxim.

Kde jsou uloženy ostatky Máří Magdalény?

Relikvie spojené s Máří Magdalénou bychom měli údajně najít hned v několika francouzských kostelech. Ostatně přímo v Saint-Maximin-la-Sainte-Bauma má být uložena její zčernalá lebka. Jedná se o jednu z nejcennějších relikvií katolické církve. Lebka byla naposledy analyzována v roce 1974. Vědci tehdy došli k závěru, že jde o ženu, která žila v 1. století, měla okolo padesáti let, tmavě hnědé vlasy a nepocházela z Francie. Nebylo však možné určit, zda jde skutečně o Máří .

Zajímavá je také její údajná levá ruka. Nachází se v klášteře na hoře Athos. Má vydávat líbeznou vůni i tělesné teplo. Rovněž prý koná zázraky. Je to skutečně možné, nebo jde pouze o skupinové blouznění věřících, jenž si přejí vidět to, v co věří?

Zdroje informací: 

Wikipedia.org: Marie Magdalena

Historyhit.com: The Mystery of Mary Magdalene’s Skull and Relics

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Dcera Michaely Gemrotové prodělala před narozením krvácení do mozku: Prognóza byla hrozná, ale dělá obrovské pokroky

Související články

Další články