Fit a krásnátestovánísoutěže

Bezproblémová dohoda: Víte, jak se správně rozvést?

Thumbnail # Bezproblémová dohoda: Víte, jak se správně rozvést?

Zdroj:Pixabay

To, že to partnerům nevyjde, se stát může, je ale důležité umět manželství opustit se ctí. Na rozvod je nutné se velmi dobře připravit a hlavně jej řešit racionálně s ohledem na děti i majetkové poměry protějšku.

Lucie Trávníčková 10. ledna 2019

Poslední zvážení všech pro a proti – rozvod by měl být vždy až poslední možností. Rozvod totiž může především u dětí zanechat celoživotní trauma. Rozvodem manželství zanikají osobní práva a povinnosti manželů, která pro ně z manželství dle ustanovení § 687 a násl. občanského zákoníku vyplývají. Přestane tak platit, že muž a žena mají v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.

Dohoda o zodpovědnosti k dětem – nejlepší možností je se již předem domluvit na budoucí vzájemné péči o nezletilé děti. Je důležité si uvědomit, že i v následujících letech budou rodiče společně rozhodovat o zásadních věcech a situacích týkajících se jejich dítěte. Je tedy ideální již při rozvodu vše řešit vzájemně odsouhlasenou dohodou a kompromisy.

Dohoda na „nesporném rozvodu“ – tento právnický termín znamená, že se oba manželé shodli na splnění několika zásadních podmínek, ke kterým patří např. že se manželé dohodli na úpravě poměrů dítěte po rozvodu nebo že se dohodli na úpravě majetkových poměrů, bydlení či výživného. Takový rozvod bude soudem relativně rychle vyřízen. U tzv. „sporného rozvodu“ je potřeba doložit tvrzení listinami nebo svědeckými výpověďmi.

Dohoda o společném bydlení – pokud se manželé nedohodnou, kdo bude ve společném domě či bytě bydlet, může soud rozhodnout, kdo bude muset společné bydlení opustit. Zároveň ale musí ten, kdo v bytě zůstává, zajistit tomu druhému náhradní bydlení, ale nikoli v případě, kdy mu soudem žádná náhrada nebyla přiznána. V takovém případě zde může bydlet nejdéle rok.

Thumbnail # 16 znaků, že spějete k rozvodu kvůli své práci
Mohlo by Vás zajímat:

16 znaků, že spějete k rozvodu kvůli své práci

Dohoda o zúžení společného jmění manželů (SJM) uzavření takové dohody může usnadnit rozvodové řízení, protože manželé nemusí složitě vypořádávat majetek, který již předem vypořádali.

Zúžení SJM může být účinným opatřením, avšak nelze jej brát jako všeobjímající řešení. Základní riziko spočívá v tom, že smlouva mezi manželi se nesmí dotknout práv třetí osoby (tedy i např. jakéhokoliv věřitele), ledaže by tato se smlouvou souhlasila. Prakticky, pokud je taková smlouva uzavřena bez souhlasu věřitele, není vůči němu účinná.

Jelikož prozatím chybí ustálená rozhodovací praxe soudů, není ani jisté, jestli tyto smlouvy budou působit jako dostatečná prevence před dluhy z budoucích závazků druhého manžela.

K eliminaci tohoto rizika je nezbytné nechat příslušnou smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném v elektronické podobě Notářskou komorou ČR. U věcí zapsaných ve veřejných seznamech (tj. např. nemovitostí) je třeba smlouvu zapsat i do těchto seznamů tak, aby tyto smlouvy byly účinné i vůči třetím osobám.

Právní ochrana majetku (POM)

Když už má dojít k rozvodu, málokdo si uvědomuje, že jenom náklady na právní poradenství vás můžou stát násobně víc peněz než samotná svatba. Proto je dobré zvážit, zda nebude výhodnější upravit si majetkové poměry ještě před manželstvím nebo během jeho trvání. Třeba pomocí služby Právní ochrana majetku (POM).

„POM jsou právní nástroje, které chrání klienta a jeho majetek před riziky, která přináší běžný život. POM tak fakticky představuje nadstavbu pojištění a chrání majetek klienta i před případy, které nelze pojistit – například před zadlužením SJM nebo při komplikovaném rozvodu,“ říká majitel advokátní kanceláře Polverini Strnad.

Podobné články

Zavří­t reklamu