Jak vychovat z dítěte slušného člověka, za kterého se nebudete stydět?

11. února 2019
Profimedia
Profimedia

Každý rodič chce ze svého dítka vychovat slušného a spořádaného člověka. Co ovšem dělat, když se dítě vydá vlastním směrem a my už u něj nenacházíme základy slušného chování?

Kam se poděla úcta ke starším, milé vystupování a ochota pomoci druhým? Vědci z Harvardu problematiku prozkoumali a sestavili 4 rady, které přivedou děti k zájmu o druhé a k vřelosti.

Jelikož je nezájem dětí naprosto alarmující, vědci se rozhodli prozkoumat, jak mohou rodiče své děti lépe nasměrovat, aby projevily vřelost a zájem o druhé. Problematice se vědci věnovali v projektu Making Caring Common, což znamená v překladu Uděláme z pomáhání běžnou věc. Do výzkumu bylo zapojeno deset tisíc žáků a studentů základních a středních škol.

Z výzkumu vyplynul závěr, že děti se vřelosti nejlépe naučí díky těmto bodům.

1) I péče se musí natrénovat

Snažte se s dětmi hledat situace, ve kterých můžou druhým pomáhat. I zájmu a péči o druhé je nutné děti naučit, a tak můžete začít s pomocí v domácnosti nebo doučováním sourozence. Dítě se při pomoci ostatním bude cítit důležité a rozhodně bude chtít činnost opakovat.

2) Vysvětlujte dítěti souvislosti a detaily

Pro to, aby mohlo být dítě empatické, je zapotřebí, aby umělo poslouchat potřeby ostatních a dokázat objektivně zhodnotit situaci. Vy jako rodič musíte být dítěti nápomocen.

3) Pro dítě je důležitý vzor

Mějte na paměti, že děti se chovají podle toho, co jim předkládáte a co vidí jako normální. Vzor nemusí být ideální, ale musí být schopen uznat svou vinu a napravit ji. Protože po dítěti chceme zájem o druhé, sami se o ně zajímejme a naslouchejme okolí.

4) Emoce i etické otázky musíte správně vysvětlit

Aby mohly děti vnímat druhé, potřebují nejprve perfektně vnímat samy sebe a dokázat ovládat negativní emoce jako vztek, závist nebo frustrace. Děti musí vědět, že podobné emoce prožíváme všichni, a naučit je způsoby, jak se s nimi vyrovnat.