Své děti milovat musíme, ale náš cit je nesmí dusit. Dejte pozor na opičí lásku

25. května 2018 Veronika Hándlová
pixabay
pixabay

Nemilované a nechtěné děti si mohou svá traumata nést celý život. Stejné je to i v opačném případě, když jim svou lásku dáváme až přehnaně znát. Ta dětem může bránit v rozletu a dokonce je i dusit. Co může takzvaná opičí láska způsobit a kdy zvolnit?

Je přirozené, že se o své děti bojíme a strachujeme se o ně. Staráme se o ně a zahrnujeme je svou láskou a pozorností. Když je ale všeho až přespříliš, nedělá to dobrotu. Dítě se učí zkušenostmi a především chybami, které dělá. Když se spálí o topení, bude příště vědět, že už na ně nemá sahat. Když spadne ze židle, bude vědět, že na ni příště takto lézt nemá, apod. Přehnaná starostlivost dítě o tyto zážitky ochuzuje. Rodiče ale nic z toho rozhodně nedělají záměrně.

Výchova dětí v historii

Děti se staly středobodem vesmíru až v dnešní moderní době. Dřív tomu tak rozhodně nebylo. V minulosti byla rodičovská láska k dětem mnohem skromnější, ale zato bohatší.  Děti byly samozřejmě milovány, ale mnohem více než dnes bývaly vedeny k tomu, aby si vážily rodičů a starších a zcela přirozeně se také staraly o mladší členy rodiny nebo pomáhaly prarodičům a v domácnosti.

Co je to vlastně opičí láska?

O opičí lásce mluvíme tehdy, je-li rodičovská láska přehnaná. Dítě nemůže nic udělat samo, aby se náhodou nezranilo, vše je mu povolováno a dítě nezná zákazy a rodiče tolerují jeho lenost a přestupky. Tyto dětí žijí ve ,,vakuu“. Aby náhodou nenastydly. Vše musí být dokonale vyčištěné a vydezinfikované. Jde o velice problematický přístup, který brání dítěti stát se samostatným a plnohodnotným dospělým. Z takovýchto dětí mnohdy vyrůstají problematičtí a slabí lidé. Dovoleno má v podstatě všechno, ale zároveň je mu i mnoho obyčejných věcí zakazováno. Především ty činnosti, u kterých se může zranit. Jaké jsou další příznaky opičí lásky?

Přehnaná péče a ochraňování dítěte (hlavně matkami)

Vše se „točí“ kolem dítěte, panuje kult dítěte, podřízenost dítěti.

Opičí láska se může projevovat už od útlého dětství, kdy rodiče až přehnaně obdivují projevy svého potomka, šišlají na něj, stále ho dozorují, chrání jej před možnými neúspěchy.

Matky nebo otcové se snaží dítě uchránit před jakoukoliv psychickou nebo fyzickou námahou.

Po nástupu dítěte do školy jsou rodiče schopni tolerovat neúspěchy, podporují předstíranou nemoc, podporují záškoláctví apod.

Někdy jeden z rodičů tají prohřešky dítěte před druhým rodičem, aby nebylo trestáno nebo káráno.

Možným projevem opičí lásky je i přeceňování schopností svých dětí nebo třeba shánění různých protekcí a známostí…

I v dospělosti se může opičí láska nadále projevovat například tím, že rodiče tolerují a tají společensky nevhodnou nebo kriminální činnost dítěte, narkomanii a podobně.

A jaké jsou důsledky?

Sklony ke vzniku závislosti (alkohol, drogy, poruchy příjmu potravy)

Nedůvěra ve svoje schopnosti

Nesamostatnost

Nejistota, kým vlastně jsme

Závislost na následných partnerských vztazích

Ochota nechat se zneužívat nejen v partnerství, ale i v jiných blízkých vztazích

Úzkosti a fóbie

Neschopnost prosadit vlastní běžné potřeby – považují je již za sobecké

Neschopnost se ohodnotit, spoleh jen na hodnocení zvenčí

Jak si pomoci?

Zpozorovali jste, že vůči svému potomkovi opičí lásku uplatňujete? Jestli ano, musíte přehodit myšlení. Neduste své dítě a dejte mu volnost. Nevadí, když spadne, protože znovu vstane a poučí se ze své chyby. Nevadí, když si spálí prstík. Ten se mu zahojí. Nepodřizujte se dítěti. Vy jste starší a rozumější. Dítě by se mělo podřídit vám. Věřte svému potomkovi. On to dokáže i bez vás.