Český Malín na Ukrajině: Před 76 lety tam nacisté připravili o život 400 lidí

Byla zde postavena škola, kde se vyučovalo v českém jazyce.
Zdroj: Wikipedie
 Obec Český Malín byla založena v ukrajinské Volyni roku 1871 na pozemcích odkoupených od polského statkáře Kazimierze Sliwinskeho dvaceti rodinami z okolí Loun, Žatce a Rakovníka a postupně se rozrůstala.Byla zde postavena škola, kde se vyučovalo v českém jazyce. Roku 1884 byl vydán zákon, dle kterého muselo obyvatelstvo přejít na pravoslavné náboženství. V obci byla zřízena knihovna, dobrovolný hasičský sbor, ochotnický divadelní spolek, založena druhá (církevní) škola. + 5 fotek+ 6 fotek

Před šestasedmdesáti lety v časných ranních hodinách probudili obyvatele Českého Malína na Ukrajině němečtí vojáci. Nahnali vyděšené lidi do stodol a seníků, které následně zapálili. Kdo se pokusil utéct, byl zastřelen. Zavražděno bylo čtyři sta nevinných bytostí.

Petra Járková
Petra Járková 13. 07. 2019 08:00

Základy Českého Malína

Obec Český Malín byla založena v 70 letech 19. století. Ruská carská vláda se snažila do oblastí zdejší Ukrajiny nalákat lidi, kteří by obdělávali nevyužitou půdu.

První světová válka

První světová válka Český Malín výrazně zasáhla. Velká část obce byla poškozena. Ve dvacátých letech připadl Český Malín Polsku a právě v té době docházelo k postupné obnově obce. Obec opět vzkvétala, ale postupně se projevily snahy polského obyvatelstva o likvidaci českého školství. Poláci se také dožadovali zabrání půdy českým rolníkům. To mělo na život v obci špatný vliv.

Nadvláda nacismu

Od roku 1941 spadal Český Malín pod nacistické Německo. Dne 13. července 1943 v ranních hodinách obsadily vsi Český Malín a sousední Ukrajinský Malín německé oddíly. Veškeré obyvatelstvo Českého Malína bylo vyhnáno na ulice, kde byli odděleni starci, ženy a děti od mužů.

Po skupinách pak byli lidé odváděni do Ukrajinského Malína, odkud se již ozývala střelba. Někteří mladí muži byli přinuceni hnát ze vsi uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek, takže si je Němci nechali. V Ukrajinském Malíně Němci zahnali všechny muže a část žen po skupinách do kostela, školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Všichni, kteří se snažili utéci nebo vyskočit z oken, byli pobiti ranami z automatů a jiných zbraní.

Většina starců, žen a dětí byla odvedena po skupinách nazpět do Českého Malína, kde jim bylo od velících důstojníků řečeno, že budou propuštěni. Místo toho byli však nahnáni do stodol a upáleni.

Smutné statistiky

Před masakrem mělo žít v obci 444 obyvatel české národnosti a 26 Poláků. Statistika německého běsnění byla hodně krvavá. Nezastavili se před ničím. Z místních bylo zavražděno 104 můžu, 161 žen a 105 dětí. Popelem lehlo 68 domů a 223 stodol.

NA HISTORII ČESKÉHO MALÍNA SE PODÍVEJTE V GALERII:

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Zuzana Zlatohlávková z Dobré ráno, Brno! odhalila soukromí: Ve své chýši praktikuje čínskou medicínu, jehličky píchá i dětem

Související články

Další články