Největší mýty o levorukosti: Levákem se každý rodí

Největší mýty o levorukosti: Levákem se každý rodí
Zdroj: Pixabay.com

Není tomu tak dávno, co se leváctví u dětí bralo jako něco patologického a dítě tak bylo přeučováno na praváctví. Dnes už se od této metody naštěstí upustilo a leváctví je vývojově stejně hodnotným projevem laterality jako praváctví. Leváctví však bylo dlouho předmětem názorových střetů. Jak je tomu doopravdy? A jaké jsou ty největší mýty o levorukosti?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková 16. 02. 2020 08:00

Pojem lateralita znamená leváctví a praváctví vůbec. Donedávna však bylo leváctví bráno jako patologicky podmíněná asymetrie organismu. Lateralita je však vývojová a její projevy jsou též závislé na podmínkách společenských i výchovných.

Jaké jsou ty největší mýty o levorukosti?

1. MÝTUS: LEVORUKOST SE MUSÍ PŘEUČIT

Lateralita u dětí by měla být pouze sledována, nikoli přecvičována. Je třeba respektovat právo používat dominantní ruku dle genotypu.

2. MÝTUS: LEVÁCI MUSÍ MÍT NÁSTROJE URČENÉ PRO LEVÁKY

Dětem jsou nabízeny speciální pomůcky, např. pero pro leváky, nůžky pro leváky atd. Leváci se však  dobře přizpůsobují i pomůckám určeným pro praváky.

3. MÝTUS: JSME BUĎ PRAVÁCI, NEBO LEVÁCI

I toto tvrzení někteří odborníci popírají. Bylo zjištěno, že někteří projevují jak znaky praváctví, tak i leváctví. Miloš Sovák ve své knize Metodika výchovy leváků uvádí:,,Přednostní užívání však neznamená užívání výhradní. Přednostní užívání znamená, že vedoucí párový orgán vykonává určité úkony lépe, snáze, přesněji a rychleji. Účastní-li se na výkonu oba párové orgány, jeden vykonává funkci hlavní, je to tedy orgán vedoucí, a druhý pomáhá, je to tedy orgán pomocný.“

4. MÝTUS: LEVÁCI JSOU MÉNĚ INTELIGENTNÍ

Již v 19. století existovaly představy o funkční specializaci hemisfér. Levá polovina mozku byla považována za nositelku humanity, exprese a inteligence. Pravá polovina mozku byla považována za nositelku smyslových funkcí, emotivity, ženskosti a subjektivity. I přesto výzkumné poznatky ukazují, že obě hemisféry jsou specializované pro inteligentní chování.

5. MÝTUS: PREFERENCE LEVORUKOSTI A PRAVORUKOSTI SE TÝKAJÍ CELÉHO TĚLA

Jak už víme, u některých lidí se stává, že určité funkce řídí hemisféra levá a jiné funkce hemisféra pravá. Jedná se o tzv. překříženou lateralitu, kdy jeden vedoucí orgán je na straně levé a jiný na straně pravé.

 

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Bohuš Matuš a jeho o 30 let mladší manželka Lucie: Když jsem Bohuše ukázala poprvé mamince, tak se složila

Související články

Další články