Parasomnie u dětí: Křičí a nereagují. Jak zatočit s nočními děsy?

21. ledna 2020

Děti obvykle popisují sny velice živě, pamatují si je druhý den a mohou mít strach jít spát. Někdy se však objevují takové, které si dítě nepamatuje a v průběhu spánku se náhle zvedá s intenzivním křikem. O co se v tomto případě jedná? Pravděpodobně půjde o noční děsy. Jak je poznáme? A jak s nimi bojovat?

Parasomnie neboli noční děsy jsou děsivé sny, které se často objevují k ránu. Noční děsy se objevují nejčastěji v době, kdy je dítě ve stresu, má psychické problémy, nebo při nemocech spojených s horečkou. Ale pozor! Lékař M. J. Einzig popisuje, že noční děsy mohou souviset i s náměsíčností.

Noční můry versus noční děsy

Noční děsy je však potřeba odlišit od živých snů, neboli nočních můr. Noční můry jsou na rozdíl od děsů, živé sny s děsivým obsahem. A jsou u dětí reakcí na aktuální zátěž.  Při nočním děsu si dítě nepamatuje žádný sen, budí se s otevřenýma očima, křičí a nereaguje na okolní podněty. Noční děs je navíc vázán na fázi hlubokého spánku (non-REM) a významnou roli zde hraje neurofyziologická dispozice dítěte. To znamená, že jde pravděpodobně o vývojově podmíněnou poruchu aktivace spánku.

Výzkumy dokazují, že až 25 % žáků základních škol trpí poruchami spánku, z toho 90 % déle než rok. A zatímco rodiče pokládají za příčinu ,,školní stres“, samy děti udávaly jako důvod spíše sledování nevhodných pořadů či filmů.

Strach jít spát

Ke spánku je nutné cítit se v bezpečí zvláště pro děti. Jít se podívat na dítě, když vás volá, mu dodá jistotu. Dítě pak bude vědět, že se na vás může spolehnout. Buďte pozorní. Možná vám tím dítě sděluje, že vás potřebuje vedle sebe. To není žádný rozmar, ale vyjádření jeho potřeby. Když si vedle něj na pár minut lehnete, dáte mu pocit bezpečí. Psychologové se shodují, že noční hrůzy, které vyděšené dítě budí, vypovídají i o nezpracovaných emocích prožitých během dne.

 Jak s nočním děsem bojovat?

  • Vytrvale dítě utěšujte a přesvědčujte, že jde jen o sny.
  • Povídejte si s dítětem a zkuste vypátrat příčinu
  • Navoďte večer před spaním pohodovou a klidnou atmosféru
  • Pokud to situace vyžaduje, konzultujte problém s odborníkem

Zavří­t reklamu