Kdy dětem začínají růst kyčle a co je kyčelní dysplázie? Zeptali jsme se odborníka na dětské kyčle MUDr. Roberta Jůzka

Kdy dětem začínají růst kyčle a co je kyčelní dysplázie? Zeptali jsme se odborníka na dětské kyčle MUDr. Roberta Jůzka
Zdroj: Happiestbaby.com

Ať už miminko teprve čekáte, nebo ho už máte doma, určitě by vás měl zajímat jeho správný vývoj. S ním souvisí také péče o růst dolních končetin a jejich kyčelních kloubů. O tom, jak poznat, že jsou kyčle vašeho dítěte v pořádku, ale i co dělat, pokud tomu tak není, jsme si povídali s odborníkem na dětské kyčle z centra specializované lékařské péče Gymuno MUDr. Robertem Jůzkem.

Tereza Endrštová
Tereza Endrštová 03. 03. 2020 09:00

Kyčle se vyvíjí poměrně dlouhou dobu. Ačkoliv začínají růst už během těhotenství, jejich růst se dokončuje až v dospělosti.„Kyčelní kloub se u dětí začíná vytvářet již v pátém až šestém týdnu fetálního vývoje (období od početí do porodu, pozn. red.). Vývoj kyčelního kloubu je velmi složitý proces, který trvá až do osmnáctého roku věku. Během těhotenství a po porodu je vývoj kyčelního kloubu nejdynamičtější,“ vysvětluje dětský ortoped MUDr. Robert Jůzek.

Nejčastější poruchy vývoje kyčlí

„Vývojových poruch kyčelního kloubu je velmi mnoho, ale je třeba se zmínit o té nejčastější, a tou je vývojová dysplázie kyčelního kloubu. Syndrom vývojové dysplázie v sobě zahrnuje velmi široké spektrum odchylek (poškození). Růst kyčelního kloubu je velmi individuální a jednotlivé nálezy spojitě přecházejí od normálního nálezu až po ty nejvážnější patologie. Termín dysplázie označuje vývojovou poruchu všech součástí kloubu (hlavice stehenní kosti, jamky kyčelního kloubu a kloubního pouzdra). Pokud je tedy miminku diagnostikována dysplázie kyčle je důležité rozlišovat její stupeň,“ zdůrazňuje MUDr. Jůzek.

Jak a proč vzniká dysplázie kyčelního kloubu?

„Příčiny vzniku dysplázie kyčelního kloubu ovlivňuje mnoho faktorů. Podílejí se na ní vlivy genetické, hormonální, mechanické i rasové. Zaznamenáváme totiž etnické rozdíly. V Japonsku, ve střední a východní Evropě je celosvětově nejvyšší výskyt vývojové dysplázie kyčelního kloubu,“ říká MUDr. Jůzek a dodává, že historicky se kyčelní dysplázii v České republice dostává velké pozornosti odborníků, což přispívá ke zkvalitnění její léčby.

„Celosvětově uznávaní lékaři Arnold Pavlík a Bedřich Frejka se zasloužili o rozvoj v léčbě vývojové dysplázie kyčle. Od 80. let 20. století je u nás zaveden systém takzvaného trojitého síta, které rozděluje vyšetření dětí do třech fází. První vyšetření probíhá hned v porodnici mezi druhým až pátým dnem po narození. Pokud v nemocnici není možné provést sonografické vyšetření, mělo by být miminko vyšetřeno nejpozději do třech týdnů od narození. Druhé vyšetření kyčelního kloubu je plánované na období kolem šestého týdne věku dítěte. Součástí tohoto vyšetření je vždy klinické a sonografické vyšetření. Při klinickém vyšetření sledujeme pohyblivost kyčelního kloubu, asymetrii délky končetin, asymetrii kožních rýh, popřípadě také ručně vyvolatelné vykloubení a zakloubení kyčelního kloubu.  Při sonografickém vyšetření zase sledujeme centraci (zakloubení) hlavičky stehenní kosti v jamce kyčelní kosti. Samotné vyšetření trvá do deseti minut. Pokud je vše v pořádku, objednáváme miminko na třetí kontrolu, která bývá kolem třetího měsíce věku dítěte. V případě některé z možných odchylek ve vývoji kyčlí se musí přistoupit k adekvátní léčbě,“ popisuje lékař.

Příznaky a léčba kyčelní dysplázie

Před zavedením výše popsaného trojího síta by mělo dítě absolvovat také kontroly pomocí rentgenového vyšetření a klinického vyšetření, které je důležité i dnes a stále se provádí. Tím, co by mělo upozornit na možné poškození kyčelního kloubu a omezení jeho hybnosti je asymetrie kožních rýh nebo nestejná délka končetin. ,,Tyto známky je ale třeba nechat posoudit specialistou. Názory na léčení vývojové dysplázie kyčle prodělaly svůj vývoj. V současné době zastáváme názor, že zahajujeme léčbu, pokud nacházíme nález na sonografickém vyšetření. Podle nálezu pak volíme způsob léčby od abdukčního balení ve Frejkově peřince nebo nasazení Pavlíkových třmenů. Při vážnějších nálezech existují i další způsoby terapie," vysvětluje.

Prevence pomocí balení miminka na široko?

Nejvíce diskutované téma je takzvané preventivní balení na široko pomocí přidání několika látkových plen. Tento způsob se využíval v letech, kdy nebyla diagnostika a záchyt onemocnění na takové úrovni, jako je nyní a nebyly známé ani jednorázové moderní plenky.  V této době proto lékaři doporučovali preventivně balit dítě do tří plenek. ,,Dnes ale vnímáme široké balení pomocí přidání plenek do současných standardně používaných jednorázových plen jako zastaralé," upozorňuje MUDr. Jůzek. ,,Z těchto důvodů ho hodnotíme jako nepotřebné a maminkám tuto metodu raději nedoporučujeme. Pokud je normální sonografický nález, není třeba dítě preventivně balit na široko. Masírování dolních končetin, cvičení v kyčelním kloubu a již zmíněné abdukční balení považujeme za normální a správný způsob péče o novorozence, nikoliv za způsob léčby,“ dodává.

Aleš Cibulka chystá se svým partnerem Michalem Jagelkou stříbrnou svatbu: Být gayem v devadesátkách nebylo vůbec snadné

Aleš Cibulka chystá se svým partnerem Michalem Jagelkou stříbrnou svatbu: Být gayem v devadesátkách nebylo vůbec snadné

Související články

Další články