Chlapci s vysokou hladinou testosteronu: Velí svému okolí a jsou nepřehlédnutelní

Snažte se dítěti školu neznechutit.
Zdroj: Pixabay

Některé studie se dost často zaměřují na zjišťování souvislostí mezi hladinou hormonů a chováním. Právě testosteron je jedním z hormonů, chemických látek, jež se podílejí na regulaci vnitřního prostředí jako jednotného funkčního celku. V současné době je spojován i se sociálním a emocionálním chováním u chlapců. Co jeho vysoká hladina způsobuje? A na co všechno má vliv?

Markéta Bartošíková
Markéta Bartošíková23. 02. 2020 08:00

Zvýšené hladiny testosteronu u zdravých chlapců vedou k dominantním typům osobnosti. U těchto jedinců lze též najít přímou souvislost zvýšené hladiny testosteronu s agresivním chováním. Toto tvrzení však bylo prokázáno pouze částečně. Chlapci se zvýšenou hladinou testosteronu však problematické chování většinou nevykazují, spíše zde působí faktor k dominantnímu chování.

Dominance versus chování

Hladina testosteronu stoupá pouze u jedinců vykazujících asertivní druh chování se snahou dominovat ostatním – na rozdíl od jedinců s pasivním chováním. Je tedy možné, že dominantní chování vykazují právě jedinci s vysokou bazální hladinou testosteronu. Toto tvrzení je spíše než s dominancí jako osobnostním rysem spojeno s druhy chování, jež s dominancí souvisí.

Energie, kterou nelze přehlédnout

Novější studie však svědčí o tom, že hladina testosteronu je ovlivněna mnoha emocionálními, fyziologickými a behaviorálními proměnnými a testosteron může být biologickým markerem nikoli dominance jako osobnostního rysu, ale spíše motivace jedince k získání statusu. Dalším aspektem je i to, jak se jedinec vyrovnává se stresem a problémy, a jak se přizpůsobuje okolním podmínkám.  Chlapci s vysokou hladinou testosteronu jsou každopádně svou energií nepřehlédnutelní.

Nástupkyně Dády Patrasové o vztazích: Klukům jsem se nelíbila, nosila jsem krunýř, říká Karolina Neuvirthová Gudasová

Nástupkyně Dády Patrasové o vztazích: Klukům jsem se nelíbila, nosila jsem krunýř, říká Karolina Neuvirthová Gudasová

Související články

Další články