Panna orleánská, která skončila v plamenech: Uplynulo 607 let od narození Jany z Arku

Papež Pius X. ji v roce 1909 blahoslavil a papež Benedikt XV. 16. května 1920 svatořečil.
Zdroj: youtube
Je spolupatronkou Francie.Johanku z Arku si zahrála i Iveta Bartošová.Stejně tak Lucie Bílá.A i krásná Mila Jovovich.+ 6 fotek+ 7 fotek

Je známá pod mnoha jmény: Jana či Johanka z Arku, Panna orleánská, Panna Jana, Dobrá Lotrinka či jenom Panna – ale snad každý zná příběh osudu této mladé dívky, která během stoleté války stanula v čele francouzských vojsk, aby bojovala proti Angličanům.

Pavel Dvořák
Pavel Dvořák 05. 01. 2019 08:35

Ačkoli neexistují přesné důkazy o datu jejího narození, odhaduje se, že se narodila 6. ledna 1412 v Domrémy v Lotrinsku (později přejmenováno na Domrémy-la-Pucelle podle „la Pucelle d’Orléans“ – Panny orleánské na její počest) v zámožné selské rodině.

Od svých čtrnácti let Johanka slýchávala hlasy a mívala vidění, ve kterých se jí zjevovali andělé a světci, jako např. archanděl Michael, sv. Kateřina a sv. Markéta – Johanka se k nim modlila za záchranu Francie, protože vojska Anglie drancovala a vypalovala její rodný kraj. Světci jí prý sdělili, že Bůh ji vyvolil, aby osvobodila Francii. Tyto hlasy ji inspirovaly a díky síle své vlastní osobnosti a víře v Boha veřejně vystoupila se svými úmysly.

Johance se podařilo přesvědčit francouzského krále, aby jí přidělil malé vojsko. Šla od jednoho vítězství k druhému, donutila utíkat anglické vojáky i anglickou smetánku, její úspěch rostl. Byla rozhodnutá pokračovat v boji, dokud Angličany nevyžene zcela pryč ze své země. Měla velký vliv na vojáky i lid, a proto se jí král začal obávat a dával jí stále více nebezpečné úkoly. Nakonec byla Johanka zajata Burgunďany, spojenci Anglie.

Angličané se rozhodli s ní jednou provždy skoncovat. Odvlekli ji před anglický soud a proces, který řídil francouzský biskup, byl pro ni osudným: byla shledána čarodějkou a kacířkou. Johanka z Arku byla 30. května 1431 v Rouenu ve věku 19 let upálena.

Francouzský král Karel VII. později Johanku prohlásil za oběť justičního omylu a světským soudem byla rehabilitována v plném rozsahu. Papež Pius X. ji 18. dubna 1909 prohlásil za blahoslavenou a později ji papež Benedikt XV. 16. května 1920 svatořečil.

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Superstar Alžběta Kolečkářová o smrti milovaného partnera: První půlrok jsem jenom brečela a bránila naše děti

Související články

Další články